2017G13

FÆRDIG KONCEPT

 

 

 

_________________________________________________________________________________

Gruppemedlemmer – Lea Kristensen, Sabrina Grønkjær Balle, Nanna Brix, Markus Glæsel, Mathias Andreasen & Mads Topp.

PROJECT BRIEF:

Re-imagining the experience and concept of fluid meals*

DEFINITIONS
*Re-imagining: Visualising beyond today
*Experience: The involvement and interaction from first 'till last encounter
*Concept: The key idea of a solution, what it is and how it works
*Fluid meal: Soups, stews,purees etc.

TASK
(...) and its food brands are trying to reach the young Nordic market. Please help us create an aspirational fluid meal concept, that ypurself would consume once a week for the next year!

REMEMBER TO CONSIDER
The user experience of buying, preparing and consuming a new fluid meal concept.
What is the aspiration in the young Nordic market?
How does a new fluid meal concept look like and what to do such a meal contain?
How and where are they packed, sold, branded and prepared?
What are important drives to buy such a product?
What is the role/purpose it could have for young consumers.

Answer key questions of how the user interact:
- at the point of sale,
- in preparation and,
- when enjoying/consuming the meal
- in disposing of any waste

Procesbeskrivelse

11/9 MANDAG

Opstart på UcrAc workshop & introduktion fra casepartner. Her blev vi præsenteret for casen, som kan ses under case beskrivelsen. (hertil blev vi også gjort opmærksom på, at vi ikke har tilladelse til at benytte navnet på casepartneren, og dette er derfor udskiftet med (…))

12/9 TIRSDAG & 13/9 ONSDAG

Fieldwork:
Første dag med fieldwork var med ejeren af The Lighthouse – Aalborg Street Food. Hvor vi blev bevidste omkring, hvilket faktorer som er specielt for Street Food.

Keywords:
Atmosfære, hygge, valgmuligheder, familie, plads, friskhed, simplicitet, individuelt og hjemmelavet. Herfra valgte vi nogle keywords, som vi ville medtænkte videre i vores proces – simplicitet, friskhed individuelt, familie og valgmuligheder.

Anden dag med fieldwork, valgte vi at fokusere på unge. Her valgte vi at udføre interviews, hvor vi både gik ud på gågaden og rundt på universitetet, i forsøget på at få forskellige typer af unge mennesker. På denne dag fik vi indsamlet 13 interviews, heraf 6 på universitetet og 7 på gågaden.
Vi hørte alle interviews igennem, og skrev hertil stikord for at kunne skabe et overblik og se, hvilke mønstre der gik igen.

14/9 TORSDAG

Affinitity diagram:
Vi udarbejdede et affinity diagram baseret på, gårsdagens stikord.
Først valgte vi at skrive, de vigtigste stikord på forskellige post it, for derefter at danne temaer, på baggrund af dette. Her nåede vi frem til: Vaner/mønstre, inspirationskilder, associationer, prioriteter, problematikker, snacks og favoritter.

Herefter valgte vi at finde de vigtigste elementer, som vi ville arbejde videre ud fra.
Her valgte vi: Mæthed, pris, hjemmelavet, nemt og hurtigt.

15/9 FREDAG

Idégenering:
Udvikling af koncepter, hvortil vi tog udgangspunkt i de valgte elementer. Disse valgte vi at kombinere interviewet med ejeren af Street Food.
Hvortil fokus blev, mæthed, pris, hjemmelavet, nemt, hurtigt og individualitet.

18/9 MANDAG

Møde med case-partneren, og præsentation af skitserne af vores koncepter. For at vælge et koncept at arbejde ud fra.

19/9 TIRSDAG og 20/9 ONSDAG

Arbejdede vi med video-sketching, i forhold til præsentation af vores valgte koncept. Onsdag påbegyndte vi også indspilning og forberedelse af præsentationen til vores endelige koncept

21/9 TORSDAG og 22/9 FREDAG

Blev brugt på forberedelse af den endelige præsentation af vores koncept, samt redigering af videopræsentationen af konceptet.
Del dette koncept med dit netværk