Liftup III

Liftup er en dansk virksomhed der udvikler og producerer hjælpemidler/velfærdsløsninger med en mission om at: “skabe lige mulighed for alle”. Fælles for alle produkter er at der er fokus på  innovation, kvalitet, æstetik og funktionalitet.

Casen fra Liftup omhandler produktet “StairTrainer” som bruges til genoptrænings af personer med gangbesvær. Det nuværende produkt er udviklet for ca 10 år siden, på baggrund af en kundeforespørgsel, og der er derfor ikke lagt det store udviklingsarbejde i det nuværende design.

Liftup ønsker et redesign af produktet med fokus på et mere fleksibelt produkt, både hvad angår størrelse, materialevalg, og funktionalitet. Dette ønsker Liftup på baggrund af tilbagemeldinger fra både nuværende og potentielle kunder som har indikeret at produktet ikke har leveret “value for money” i tilstrækkelig grad. Problemstillingen for en privat praksis er ofte at plads er begrænset såvel som financielle muligheder. Derfor er det essensielt for denne målgruppe at et produkt som StairTraineren er brugervenlig, således at den både er nem at pakke ud og væk – og samtidig skal den gerne have flere funktioner der relaterer sig til trappetræning.

Med udgangspunkt i problemstilling og ønsker beskrevet, har gruppen udviklet et koncept til en multifunktionel trappe kaldet “MultiStairs”, konceptet er udviklet med fokus på:

  • Fleksibilitet
  • Funktionalitet
  • Brugervenlighed
  • Enkelthed

Udkommet er en trappe, der kan gå fra at være en kasse på hjul, til at være en trappe i forskellige niveauer, og helt ned til at kunne blive til en gangbarre. Endvidere er det muligt at løsne trinene således at de kan fungere som balancetræning.

I tillæg er der lavet tilkøbs muligheder i forhold til slutbrugeren af produktet, farvevalg, højde på gelænder, tilbehørs kasser så som en børnekasse, en balancekasse, en styrkekasse, etc. Kasserne indeholder udskiftelige dele til “MultiStairs” som gør det muligt at skifte underlaget på trinene. Dette kan være med forskellige materialer, lydelementer og lys.
Disse tilvalg og kombinationsmuligheder vil give Liftup mulighed for at udvide kundegrundlaget til også at omfatte private fysioterapier, special børnehaver/institutioner og andre institutioner med bred motorisk træning.

Uge 1 – Research


Gruppens første opgave bestod i at finde ud af, hvilke informationer der var nødvendig for at løse den stillede case fra Liftup. Vi blev enige om at følgende research var nødvendig:

• Interview med Lars-Mikkel Mørup-Petersen fra Lift Up; med fokus på bedre kendskab til casens faktiske formål
• Interview med 2 medarbejder fra liftup, Helge A. Lund og Mikkel Riis); med fokus på specifikation omkring StairTraineren
• Interview med 2 ergoterapeuter, Anne Marie Lassen og Sanne Heidemann-Lehmann; med fokus på StairTrainerens muligheder i genoptræning
• Interview med Fysioterapeut Sanne Sachse Larsen; med fokus på behov i forbindelse med genoptræning, trappetræning og relateret øvelser. Ligeledes hvilke funktioner/muligheder den nuværende StairTrainer mangler.
• Spørgeskema til Aalborg hospital med fokus på at vide mere om StairTraineren i praksis

Udover den ovenover nævnte research ønskede vi at interviewe nogle brugere af trappen samt nogle forhandlere af trappen, da det kunne give os et endnu brede perspektiv på vores case, desværre var det ikke muligt at få kontakt info til disse fra Liftup.

Da data fra de overstående interviews og spørgeskemaet var indsamlet blev Material storytelling (object theater) benyttet for at få dataene visualiseret samt få skabt en fælles forståelse af, hvilke fund, der er vigtigst i det videre arbejde med casen.
Denne øvelse var med til at give gruppen et fællessprog, som blev brugt resten af processen. Derudover var øvelsen med til at sætte fokus på nogle problemer, der slet ikke var blevet adresseret førhen. Ved at lege med figurerne i sandkassen blev gruppen bevidste om nogle værdier, mål og rammer, som kom til at danne grundlag for arbejdet med ideudvikling. Øvelsen var alt i alt et af de værktøjer som gruppen har haft størst udbytte af.


(billede af vores sandkasse som den så ud før vi flyttede rundt på figuren)

(billede af vores sandkasse som den så ud efter vi flyttede rundt på figurerne)

(billede af processen med sandkassen/material storytelling)


Uge 2 – Ideudvikling


Anden uge stod i ideudviklings tegn. Alle gruppemedlemmer havde fået en masse gode ideer i løbet af uge 1. Derfor startede vi idegenereringsprocessen med en runde ”tøm hovedet”. Alle skrev deres tanker og ideer ned på adskillige post-it’s. Herefter fik vi grovsorteret alle vores mange ideer i forskellige kategorier. For at komme videre herfra og frem til fem forskellige ideer gjorde vi brug af design fiction. Vi ønskede at udfordre vores kategorier ved at spørge ”what if”, og se hvilke ideer der kunne komme ud af det.
Design fiction hjalp os til at komme videre i idegenereringsprocessen samt få lavet nogle ideer, der var ”ud af boksen”. Værktøjet var sjovt at bruge, da vi ikke skulle lade os begrænse af forskellige faktorer som, teknologi, økonomi mm. Det var tid til at sætte fantasien fri


(billede af post-its med ideer og ”what-if”-øvelse)

Da vi med udgangspunkt i design fiction havde fundet de fem ideer vi ønskede at præsentere for Liftup, besluttede gruppen at vi ville video skitsere ideerne for bedst muligt at præsentere dem. Da vores ideer er tekniske og fysiske produkter synes vi det var svært hvordan vi skulle skitsere ideerne. Vi besluttede os for at lave stop-motion film ved hjælp af tegningerne samt legofigurere. Vi brugte StandScan til at tage alle billederne og herefter Adobe Premiere til at redigere videoerne. Denne form for videoskitsering gav os mulighed for at skitsere vores tanker ved at tegne og alle ideerne og på den måde ikke lade os begrænse. Hvert gruppemedlem fik ansvar for hver sin ide, redigering samt præsentation af denne. Se videoerne under video sketches.

Uge 3 – konceptudvikling


Efter præsentation af vores video sketches for Liftup, lagde vi ud med at bestemme os for hvilken endelig ide og dermed hvilket endeligt koncept vi ønskede at arbejde videre med. Med baggrund i den feedback vi fik fra Liftup udvalgte vi forskellige elementer fra de fem forskellige ideer som tilsammen er det endelige koncept.

Da det endelig koncept skulle præsenteres i en konceptvideo (se konceptvideo) valgte gruppen at udarbejde et udførligt storyboard. Et storyboard er et ”klip-for-klip/scene-for-scene” værktøj der bruges for at overskueliggøre hvilket video materiale der skulle optages. Gruppen brugte også storyboard som et værktøj for at sikrer den røde tråd i videoen samt sikrer at alle relevante informationer kom til at indgå i videoen. Storyboardet var også med til at give gruppen en snak og forventningsafstemning af hvad der skulle præsenteres samt i hvilket udtryk det skulle præsenteres i.


(billede af storyboard 1/4)
(billede af storyboard 2/4)

(billede af storyboard 3/4)

(billede af storyboard 4/4)
Gruppen har på bagrund af brainstorming og design fiction (se designprocessen) udarbejdet 5 ideer til et re-design af StairTraineren som her præsenteres som video sketches.

Brugerindragelse ved udvikling af StairTrainerLiftup A/S ønsker at udvikle og forbedre deres StairTrainer. De har imidlertid begrænset kendskab til kundernes/brugernes ønsker til ændringer af produktet. Dette foreslår vi løst ved at holde en række arrangementer rundt om i landet ( 3- 5 steder) med deltagelse af nuværende og potentielle kunder - en fokusgruppe pr lokalitet. Ved disse arrangementer får fokusgrupperne lejlighed til at udveksle erfaringer og ideer. Igennem fokusgrupperne får Liftup A/S et antal idekataloger ( 1 fra hver fokusgruppe) til brug for Udviklingsafdelingens arbejde med udvikling af StairTrainer. Udviklingsafdelingen fremstiller med baggrund i brugernes input et forslag til det fremtidige design af StairTrainer som forelægges for fokusgrupperne for deres kommentarer. Herefter fuldføres det nye design af StairTraineren, der kan sættes i handelen.

Lavt hængende frugterDenne idé beskriver de umiddelbare ændringer man kan foretage ved StairTraineren med det nuværende design. Her har vi fokus på en simpel og billig løsning. Det indebær at der skal tilføjes markeringer på trin, et aftageligt gelænder, et enkelt interface samt en batteridreven løsning.

ScifiDenne lavpraktiske video er en præsentation af U-CrAc Gruppe 1’s Sci-Fi StairTrainer idé, der udsprang af et behov for at gå “all-out” på funktioner og visuelle effekter. Denne StairTrainer vil have et simplistisk futuristisk design, samt LED lys og interaktive, tryk sensitive skærme. Sensorer i StairTrainerens gelænder vil kunne registrere brugerens tilstedeværelse på maskinen, og indgå i en sikker “mode”, hvor brugeren ikke vil kunne komme til skade og hvor maskinen er låst fast. StairTraineren kan foldes sammen til størrelsen af en aflang kuffert, der nemt kan flyttes rundt og pakkes væk, når den ikke skal benyttes. Dermed elimineres problemet omhandlende maskinens størrelse og forbedrer dens mobilitet.

PlayStepsUnder et interview med LiftUp gav de udtryk for at de er interesseret i at se på at udvide deres kundegrundlag med StairTraineren. I denne sketch har vi derfor undersøgt hvordan StairTraineren skal re-designes for at kunne henvende sig til en ny målgruppe. Vi har taget udgangspunkt i børn og institutioner da motorisk udvikling er vigtigt for denne målgruppe. Trappen skal re-designes således at det er en flad trappe hvor trinene kan justeres i forskellige højder og toppen af de forskellige trin kan udskiftes til forskellige materialer som skum, sten, flamingo, mm. Dette udfordrer børnene motorisk og udvikler samtidig deres sanser. Trappen skal laves i farvestrålende materiale og skulle let kunne pakkes væk når den ikke bruges. Den bliver lavet i et ”klik-system” hvor man kan klikke flere trin på afhængig af hvor lang man ønsker banen skal være. Den re-designet Stair-Trainer har fået navnet PlaySteps.

MultiStairsEfter møde med LiftUp, ergoterapeuter og fysioterapeut, stod det klart at den nuværende “StairTrainer” manglede anvendelses muligheder og fleksibilitet for at være interessant for private institutioner. Dette er grundet at den nuværende løsning er både tung og fylder meget, samtidig er det kun muligt at anvende den til trappetræning. Derfor har tanken med denne ide været at lave en udfoldelig trappe der nemt kan pakkes ud og væk igen. samtidigt skal den kunne gøres helt plan og dermed kunne bruges som gangbare. Dette gør at den er brugbar i forhold til relateret øvelser, bla. skal det være muligt at udskifte trin med alternative materialer, således at det er muligt at træne balance. Ligeledes skal det være muligt at “løsne” trinene så de får kan vippe og være skrå - dette skal være med til at udfordre brugeren. Den nye trappe gør det muligt for hjælperen at gå med brugeren hele vejen over trappen da den er åben i begge ender, og derved undgår man den såkaldte vende plads som der er p den nuværende. Den nye trappe har fået navnet MultiStairs.

Del dette koncept med dit netværk