PowrHouse – daglig drift

Introduktion af casen

Lene Porup, som har været bosiddende i Storvorde de sidste 16 år, har en vision om at skabe et multifunktionelt hus, et såkaldt PowrHouse. PowrHouset skal udnytte de ressourcer der er i båndbyerne, i form af sportsforeninger, et syge og sundhedshus, kulturelle tilbud og en café.

I stedet for at huse alle disse elementer forskellige steder i Båndbyerne, er det hensigten at forene alle disse ressourcer under ét tag. Visionen er at skabe nogle fysiske rammer, hvor der er plads til alle, og samtidig tilbyder et udvidet udvalg af aktiviteter, end de traditionelle sportsforeninger.

Samtidig skal PowrHouset, være et sted der tager hånd om de mindre ressourcestærke borgere. For på den måde at styrke det sociale sammenhold i folkeskolen.

Uge 1 – Observation og interview, som indsamling af empiri. Ved første med møde Lene Porup, fik gruppe 10, 11 og 12 præstenteret casen om PowrHouse i Storvorde. Selve casen var tredelt, hvor hver gruppe havde et specifikt fokusområde. Vi i gruppe 12 fik tildelt den daglige drift. Vores første uge gik med empiriindsamling, dette blev i første omgang indhentet via observationer af Storvorde, og løsstrukturerede fokusgruppeinterviews. Vi gik selv rundt og observerede forholdende i Storvorde. Dette gjorde vi for at danne os indtryk af lokalmiljøet, menneskene i byen og hvordan et eventuelt PowrHouse ville passe ind. Dette dokumenterede vi både med billed- og videomateriale. Da dette tilhørte den indledende fase i forløbet, var fokusset forholdsvis løst, da vi på daværende tidspunkt, ikke var klar over hvad vi ville indkapsle. Det samme gjorde sig gældende dagen efter, hvor vi besøgte Sundheds og Kvartershuset. Udover at de fysiske rammer umildbart passede godt på Lene Porups vision om PowrHouse, fik vi afholdt tre møder med personer og organisationer der på forskellig vis, var relevante for vores case. Her var særlig organisationen 9220 interessant. De håndterer nemlig arrangementer og aktiviteter bundet op af borgernes engagement. Hvis man eksempelvis ønskede at opstarte et karatehold, skulle man i så fald kontakte 9220, der ville håndtere de fleste praktiske mellemled, fx i forhold til en mulig underviser i denne aktivitet. Fokusgruppeinterviews: Vi foretog to fokusgruppeinterview af borgere i Storvorde, af forskellige aldersgrupper. En gruppe unge i alderen 15-17, og tre voksne (45+). Grundet deres dybdegående viden om Storvorde og lokalområdet, var disse personer behjælpelige med at oplyse os om hvordan ting som fælleskab og aktiviteter foregik i byen. Dette hjalp os til at udvælge og fastlægge de udfordringer som Storvorde stod over for, blandt andet stillet op imod de tilbud i Aalborg. Uge 2 – bearbejdning af empirisk data. Ouroboros: Er et værktøj til at tidsbestemme forskellige aspekter i et given forløb. Den er udformet i et cirkulært format som en slange der bidder sig selv i halen, deraf kommer navnet ”Ouroboro”. Metoden indebar frihed til at benytte den på et væld af forskellige metoder. Eksempelvis før-under-efter forløb, dog ville dette ikke ville være relevant for vores del af casen. Vi har benyttet den til at afdække et tidsskema for aktivitetsniveauet for en normal dag i PowrHouse. Dette hjalp os bl.a. til hvordan en personalefordeling og sammensætning af denne skulle sammensættes. Marterial Story Lab: Forud for arbejdet med dette, havde vi en vis portion skepticisme i forhold til udbyttet af dette værktøj. Vi mistede dog ret hurtigt disse fordomme, da vi opdagede fortjenesten af den diskussion, scenariet i sandkassen kunne give os. Vi opdagede nemlig mange nye udfordringer og aspekter ved vores case. Her var virkelig mulighed for at komme med en masse kreative fortolkninger, nogle relevante, andre ikke. Dette gav os i sidste ende et anderledes syn på Storvordes udfordringer, for et kulturelt samlingssted og gav os for første gang, gisninger om hvad et koncept skulle indeholde for at løse disse udfordringer. På den måde var Story labet nok vores vigtigste brainstorm værktøj. Storyboards: Blev benyttet som manuskript for handlingen og scenarierne i vores stop-motion videoer. Disse blev tegnet i hånden, under billederne var der en tekst der beskrev hvad der skete. Stopmotion video-sketching: Metoden vi valgte til at visuelt at fremvise de forskellige dele af vores koncept. Figurer, personer og genstande blev tegnet og klippet ud i hånden. Disse videoklip blev redigeret i Adobe Premiere, her blev tilføjet lydelementer som effektlyde, speak og underlægningsmusik. Disse fire videoer blev benyttet som fremvisning af forskellige aspekter i vores projekt, hvor Lene Porup så kunne udvælge elementer, som passede særlig godt ind i hendes idé og vision om PowrHouse. Uge 3 – Endeligt ind-sporing af vores koncept og produktion af dertilhørende video Ud fra ovenstående udvælgningsproces, blev vi stand til bestemme konceptets specifikke fokus. Dette kom vi frem til via flere brainstorms runder, der mundede ud i tilblivelsen af et endeligt storyboard. Vi lagde os fast på idéen om en PowrChip, der skulle være omdrejningspunktet i PowrHouse, både i forhold til indtjekning af aktiviteter, bookning af faciliteter og lokaler, samt køb af mad og drikke i caféen. I vores endelige konceptvideo, følger man den samme borger i Storvorde i tre forskellige aldre, og hertil denne persons forskellige måde at benytte PowrChippen på. Disse optagelser blev foretaget på udvalgte locations og med greenscreen. Hertil blev tilføjet eksterne stemmer, underlægningsmusik og diverse lydeffekter.
På baggrund af videns- og dataindsamlingsfasen er det besluttet at arbejde videre med de mest åbenlyse problematikker, der vedrører den daglige drift. Det står klart, at der er behov for en daglig og fast leder, der er et kendt ansigt i huset, som borgerne kan kontakte. I forlængelse af dette er det vigtigt, at borgerne tager initiativet til nye aktiviteter, da borgerne ikke er interesseret i at få noget trukket ned over hovedet. Endvidere viser det sig, at sammenholdet skabes igennem børnene, da forældrene selvfølgelig bakker disse op, hvorfor målgruppen bestemmes til børn og unge – denne målgruppe understøttes af interviews med borgere fra Storvorde, der giver udtryk for manglende aktiviteter til de unge. Endvidere er økonomien stærkt begrænset, hvorfor huset hovedsagligt skal drives af frivillige. Det en udfordring at hverve frivillige i de foreninger, som allerede eksisterer, hvorfor det antages, at dette problem også er gældende for PowrHouse. Ud fra dette er fire løsningsforslag udarbejdet, som beskrives nærmere herunder: Video 1: Opstart af hold i PowrHouse Denne video omhandler en borger, som gerne vil oprette en aktivitet i PowrHouse. Han kontakter Beate, der er den daglige leder i PowrHouse, som hjælper Mads med at starte et fotohold op, da dette er hans store interesse. De får sammen skaffet en erfaren fritidsfotograf fra Storvorde, som kan undervise ind i mellem. På denne måde bidrager fotografen til fællesskabet samtidig med at de unge lærer noget nyt. Video 2: Frivilligt arbejde Denne video omhandler problematikken vedrørende de frivillige. Hvordan får vi flere borgere til at melde sig? En gulerod bliver kastet ud, som gerne skal tiltrække frivilligt arbejde. Guleroden består blandt andet i PowrPoints, som optjenes løbende. Disse points kan anvendes i PowrHouse til forskellige ting – for eksempel i caféen, hvor det er muligt at købe en sodavand eller sandwich. Det er dog hovedsagligt de bløde værdier såsom fællesskab, der skal være den store gulerod! Video 3: Fra bruger til frivillig – en dagligdag i PowrHouse Denne video viser dagligdagen i PowrHouse, og behandler dermed problematikken med bemandingen af frivillige på visse tidspunkter af døgnet. Især tidsrummet omkring måltiderne kræver personale, da disse er samlingspunkterne for fællesskabet. Mads og Andreas spiser denne dag alle måltiderne i PowrHouse, hvor mor og far deltager i aftensmaden efter en lang dag på arbejde. Mads, som er storebroren, er frivillig i caféen, da han nu er gammel nok til et fritidsjob. Han har i mange år været tilknyttet huset, og har fået en slags ejerskabsfornemmelse, og ønsker derfor at give noget tilbage. Video 4: Sikkerhed og PowrChip Denne video omhandler en problematik, som ikke er udledt af videns- og dataindsamlingen, men er et åbenlyst problem trods alt. Hvordan sikres PowrHouse mod hærværk og tyveri uden, at det bliver overdrevet? Løsningen på dette er PowrChippen, som er borgerens identitet i huset. Med denne chip logger man ind i et sikkerhedssystem, der også fungerer som et betalingssystem i Powrhouse, og det er på den måde muligt at se, hvilken borger der har været på besøg, hvis dette skulle blive nødvendigt.
Del dette koncept med dit netværk