Hjørring Classic – Familie

Hjørring Classic er et projekt, som søger at skabe liv i bymidten. Konceptet bestod i år af tre koncerter med klassisk musik. Der er desuden brygget en øl, Hjørring Classic, i forbindelse med arrangementerne. Koncerterne blev afholdt henover sommeren på P. Nørkjærs Plads.

Koncerterne var vellykkede, men hvordan kan konceptet blive endnu større og skabe endnu mere liv i bymidten?

Gruppemedlemmer

Brian Pedersen - Interaktive Digitale Medier
Line Maria Torup – Natur- og kulturformidling
Louise Egebak Dithmarsen – Oplevelsesdesign
Petter Hvidt Toft – Industrielt Design
Rasmus Hoffensetz – Interaktive Digitale Medier

Første uge - Fieldwork

Første møde med rekvirenten

Vi mødtes med vores rekvirent, Rasmus, mandag d. 07/09. Vi blev introduceret til vores case, som gik ud på at iscenesætte og markedsføre Hjørring Classic til det vante publikum. Men allerede ved dette første møde, blev vi sammen med Rasmus enige om, at i stedet fokusere på det uvante publikum og aldersgruppen +50.

Interviews

Næste skridt var at tage fat i målgruppen og høre hvad de selv sagde til klassisk musik og Hjørring Classic, både øllen og eventet.

Vi foretog interviews med folk, der var på gaden en onsdag formiddag. De adspurgte var i aldersgruppen +50.

Vores primære spørgsmål var:
Har du hørt om Hjørring Classic?
Hvad synes du om klassisk musik?
Hvilken musik foretrækker du i forhold til genre?
Kender du til, og synes du om P. Nørkjærs Plads?
Hvilke faktorer spiller ind, når du bedømmer, om du vil deltage i et arrangement som Hjørring Classic?
Hvad vil du typisk foretage dig på en lørdag i tidsrummet 10-13?

Disse spørgsmål stillede vi for at få kendskab til de enkeltes perspektiv på vores case.

Vores observation var hovedsageligt, at vores målgruppe ikke havde noget kendskab til arrangementet Hjørring Classic. Et typisk spørgsmål fra respondenterne var, om det var en øl, som der var tale om.

Med denne baggrund introducerede vi konceptet Hjørring Classic. De personer som foretrak eller ofte lyttede til klassisk musik, var meget interesserede i eventet. Den primære grund til, at de ikke selv deltog, var at de ikke havde noget kendskab til det.

Object Theatre
Sandbox

På tredje dagen forsøgte vi os med Object Theatre. Hver især valgte vi en masse objekter, som subjektivt får en rolle i forhold til casen. I vores case repræsenterede sandkassen Hjørring. Herefter begyndte vi at snakke om, hvad objekterne og deres placering kunne være i forhold til denne case, og kom derigennem frem til forskellige problemstillinger.
Eksempelvis information om tid, sted og indhold i forbindelse med Hjørring Classic skulle være bedre. Derudover skulle eventet tilføjes "kant".
Der kom dog ikke nogle problemstillinger på bordet, som ikke allerede havde været oppe at vende.

Anden uge - Ideation

Andet møde med rekvirenten

Ved vores andet møde med Rasmus, præsenterede vi ham for vores observationer, og hvad vi så som de primære problemstillinger/forhindringer i forbindelse med Hjørring Classic. I forbindelse med vores fieldwork konkluderede vi, at interessen i klassisk musik var stor nok til, at man som udgangspunkt fokuserede på det vante publikum. Så vi blev i fællesskab vi enige om at gå tilbage til den originale case.

Design Matrix

Først lavede vi en generel brainstorm over casen, og den viden vi havde opnået gennem research. Derefter forsøgte vi at føre disse ting ind i matrixen. Da vi begyndte på dette, begyndte idéerne også at komme.

Design Matrix Design Matrix Possibilities
Video sketching

Vi startede med at udvælge fem idéer fra feltet "Possibilities" i design matrixen, som vi gerne ville gå videre med. Så lavede vi storyboards over alle fem, og besluttede os for hvordan det gav bedst mening at lave de fem sketches. Vi valgte at bruge tre forskellige metoder: animation, stopmotion og green screen. Til den første kaldet "Personligt brev som medie" gjorde vi brug af green screen. Nummer to og fem blev lavet med animation og tre og fire med stopmotion.
Vores video sketches kan ses under fanen "Video Sketches".

Tredje uge - Concept Development

Tredje møde med rekvirenten

Vi mødtes med rekvirenten sidste gang inden konceptpræsentationen og viste vores video sketches. Rasmus synes, vi havde nogle rigtig gode pointer i vores videoer.
Vi skulle vælge fokus for det endelige koncept og gennemgik alle videoer.
Første video ville simpelthen blive for dyr at realisere. Anden video lå ind under det fokus, som en af de andre grupper skulle arbejde videre med. Vores tredje video omkring tidspunkt, var han også helt enig i, hvis man virkelig ville være ambitiøs omkring eventet, men dog ikke noget med så meget kød på. Femte video lå lidt under det fokus som tredje Hjørring Classic-gruppe ville fortsætte med. Tilbage stod idéen med at gøre Hjørring Classic til et familieevent, hvilket Rasmus var rigtig begejstret for. Vi blev enige om at gå videre med sketch nr. 4 med fokus på, hvordan markedsføringen forud for sådan et event ville foregå.

Konceptudvikling

Under konceptudviklingen er der blandt andet udviklet en plakat, som kan appellere til både børn, voksne og ældre med en eventuel interesse for klassisk musik og/eller kultur. Som en del af konceptet har vi derudover fundet 46 lokationer i Hjørring by og kommune, som er delt ind under sportshaller, aktivitetscentre for ældre samt skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Formålet er at vække interessen for Hjørring Classic hos børnefamilier med bedsteforældre ved at reklamere for eventet, hvor målgrupperne befinder sig.
Vores endelige koncept præsenteres i slutningen af vores video på konceptfanen, som fremviser et kort af Hjørring Kommune, med det 46 lokationer.

Vi lavede vores video sketches ud fra fem problemstillinger, som vi fandt frem til igennem vores research.

Kontakt med målgruppen

Første problemstilling var kommunikation af eventet. Hvor og hvordan rammer vi målgruppen? En mulighed kunne være husstandsomdelte breve i større eller mindre omfang.

Skab interesse fra gaden

Anden problemstilling er P. Nørkjærs Plads. Pladsen er lidt usynlig og folk går ofte forbi i stedet for at gå igennem. En mulighed kunne være at gøre opmærksom på eventet imens det foregik. F.eks. ved hjælp af højtalere ved pladsens forskellige indgange.

Hvornår skal det være?

Tredje problemstilling er eventets tidspunkt. De personer vi interviewede gav udtryk for at de i tidsrummet foretog sig mange andre ting. En løsning kunne være at rykke tidpsunktet.

Teater og klassisk musik for hele familien

Fjerde problemstilling er målgruppen for eventet. Det kan være lidt snævert kun at appellere til det vante publikum. En mulighed kunne være at appellere til hele familien - børn, forældre og bedsteforældre.

Hjørring Classic hele året rundt

Femte problemstilling er timingen af eventet. Der blev afholdt tre koncerter hen over sommeren, og så foregår der ikke andet resten af året. En mulighed kunne være at afholde temakoncerter på andre tidspunkter - f.eks. en julekoncert. Her kan en af samarbejdspartnerne, Vendia Bryghus, også inddrages. Der kunne f.eks. brygges en juleøl.

Del dette koncept med dit netværk