Naturmødet/Unge Camp

Naturmødet

Naturmødet er et årligt politisk, folkeligt og fagligt arrangement i Hirtshals, der samler alle grupper og enkeltpersoner med interesse for natur på tværs af fag og natursyn gennem samtaler, møder og events i og omkring naturen. Naturmødet er udviklet med inspiration fra Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors, der har henholdsvis politisk og kultur på dagsordenen. Naturmødet sigter efter at fejre, forandre og forstærke danskernes forhold til og brug af naturen. Naturmødet – Verdens første folkemøde om natur blev afholdt d. 26.-28. maj 2016. Naturmødet 2017 afholdes d. 18.-20. maj.

Visionen er at skabe et tilbagevendende arrangement på nationalt niveau, hvor fagdiscipliner som fx kunst, kultur, arkitektur, bosætning, politik og debat smelter sammen med naturen. Samtidig er det formålet også at lade holdninger og konfliktende natursyn mødes.
Naturmødet er med andre ord en platform, hvor landbrug, natur og andre samfundsinteresser kan mødes på en ny måde og i fællesskab sætte fokus på, hvordan vi opnår den nødvendige balance interessenterne imellem. Målet er at drøftelserne på Naturmødet bliver tonegivende i naturdebatten.

Unge Camp – Case 3

I 2017 sigter Naturmødet efter at tiltrække unge til arrangementet, da netop denne gruppe var underrepræsenteret og dermed manglende ved arrangementet i 2016. Måden, hvorpå Naturmødet vil tiltrække de unge til arrangementet i 2017 er i form af en Unge Camp. Naturmødet havde et forslag til, hvor Unge Campen skulle placeres i Hirtshals. Placeringen var ikke fastlagt og derfor havde vi mulighed for at ændre lokationen, hvis vi fandt det nødvendigt eller i så fald fandt en lokation vi fandt mere tiltalende. Derudover tilbød casen fri leg, hvilket vil sige, at vi skulle designe et nyt event fra bunden, der omhandlende Naturmødet.

Konceptet er udviklet af Gruppe 19, bestående af:

Oplevelsesdesign:

Sofie Huulbæk Boldsen

Sif Mala Gramkow Fisher

Sanne Brogaard Poulsen

Interaktive digitale medier:

Steffen Bjerregaard

Vores Koncept

Vores koncept tager udgangspunkt i en stor plads, hvor de unge (16-26) har mulighed for at ”hænge ud” flere forskellige steder, købe mad fra street food boder, drikke øl, og mange andre ting. Som centrum og blikfang på pladsen, har vi placeret et stort træ. Træet har flere funktioner idet den kan bruges som terrasse og klatrevæg. Træet overdækker delvist pladsen og beskytter mod regn og sol. Træet skal bygges op af flere beton ”cirkler”, der gør træet solidt og stabilt. Betonet skal derefter dækkes med forskellige typer af træplanker, der skal give træet et råt look. Ud fra træet skal der løbe rødder i forskellige retninger. Disse rødder skal også, ligesom træet, have forskellige funktioner. Rødderne skal bl.a. kunne benyttes som siddepladser, og de skal laves således, at de danner små tunneler rundt om på pladsen. Derudover benyttes rødderne også i indgangspartiet hvor de, sammen med to ”mini træer”, er med til at danne indgangsportalen. ”Mini træerne” i indgangen skal opbygges efter samme princip som det store træ. Rødderne skal, udover at blive brugt på pladsen, også bruges som sti fra pladsen til stranden. Der løber derfor en lang rod, der starter ved indgangsportalen, ned mod stranden, som bliver bredere og bredere. På denne sti skal der være små blade, der skal fungere som en form for nudging. Når man træder på bladene kommer der en lyd fra dem. Disse lyde er naturlyde og kan derfor både være en dyrelyd, en rislen fra træerne, bølgernes brusen, etc. Ud over det store træ, indgangsportalen, rødderne som siddepladser og stien til stranden, forekommer der flere andre elementer på pladsen. Her kan bl.a. nævnes street food område, hvor man kan sidde ved forskellige borde bænke sæt, der er lavet af diverse genbrugsmaterialer. På de forskellige borde bænke sæt, skal der være en lille plade, hvorpå der står en lille historie om materialets ”liv”. Yderligere skal der være en bar, der er dækket med humle planter. Ved siden af baren er der et ”palleland”, hvor de deltagende har mulighed for at sidde på i forskellige niveauer. På pladsen vil der også være en scene hvor forskellige debatter vil forløbe, og forskellige musikere har mulighed for at optræde.

Casepræsentation & første møde med case-samarbejdspartner. 07/09

Denne dag blev gruppen præsenteret for casen. Casen omhandler Naturmødet i Hirtshals, mere specifikt omhandler vores case en foreslået Unge Camp til næste års Naturmøde. Dette var på grund af erfaringer fra dette års arrangement, hvor unge i alderen 16-26 ikke var repræsenteret fyldestgørende blandt arrangementets deltagere. Til denne camp er der blevet tilsidesat en parkeringsplads i Hirtshals med kort afstand til stranden. Det eneste kriterie stillet fra case-samarbejdspartneren var, at Unge Campen skulle have en scene. Efter mødet med case-samarbejdspartneren begyndte vi i gruppen at idégenerere.

Planlægning af feltarbejde & material storytelling. 08/09

Her arbejdede vi med planlægning af næste dags feltarbejde i Hirtshals, hvor case-samarbejdspartneren ville præsentere Naturmødet, hvad mødet står for, og hvad de forventer af Naturmødet fremadrettet. Derudover ville case-samarbejdspartneren vise os rundt i byen for at give os et indblik i, hvordan arrangementet blev afholdt, og hvor de forskellige aktiviteter fandt sted i 2016. Denne dag planlagde vi ligeledes, hvordan vi ville udføre et forsøg med material storytelling d. 12/9 & 13/09, hvor vi ønskede at invitere tre grupper af to unge mennesker til at bruge tid (beregnet: en time) på material storytelling. Dette skulle medvirke til at give os et indblik i, hvad der kunne tiltrække unge til Naturmødet næste år (2017), og inspirere til vores design af Unge Campen.

Feltarbejde i Hirtshals. 09/09

Denne dag tog vi på tur til Hirtshals, hvor selve præsentationen og rundvisningen ville finde sted, arrangeret af case-samarbejdspartneren. Her blev vi også præsenteret for arkitekten bag Naturmødets scener, specifikt af scenen ThunderDome. Efterfølgende fik vi en rundvisning i Hirtshals by, hvor placeringen af den foreslåede Unge Camp blev præsenteret.

Material storytelling. 12/09

Gruppen blev anbragt foran en sandkasse, hvor vi måtte anvende og anbringe alle de genstande, der var til stede i material storytelling lab, hvilket endte ud i nogle ideer, vi efterfølgende kunne arbejde videre med. For at få et større indblik i, hvad der får unge mennesker til at "rejse" udenbys og til at deltage i forskellige arrangementer, udførte vi material storytelling med to grupper af to unge i alderen 23-27 år. De 2x2 hold af deltagere fik en sandkasse, hvor de fik til opgave at indrette pladsen, de blev givet en kort beskrivelse af, hvad det var de skulle, at de skulle lave en udendørs plads som de gerne ville besøge. Dette hjalp os med at idégenerere videre.

Andet møde med case-samarbejdspartneren. 13/09

Vi mødtes med case-samarbejdspartneren for anden gang, hvor vi præsenterede vores resultater af feltarbejdet og resultater af vores egne undersøgelser. Vi fik her en dybere indsigt i, hvordan vi kunne gå videre med konceptet.

Videosketching dag 1. 14/09

Vi startede dagen med at konkretisere vores ideer, og diskuterede hvordan vi kunne udføre vores videosketches. Da vi var blevet enige, gik nogle i gang med at udforme figurer og rekvisitter.

Videosketching dag 2. 15/09

På anden dagen fortsatte vi med at lave rekvisitterne færdige og gik i gang med at tage billeder til vores stop motion video.

Videosketching dag 3. 16/09

Dette var tredje og sidste dag med videosketching, hvor vi blev færdige med at tage billeder til vores stop motion video. Resten af dagen gik med redigering af den færdige video, som kan ses under fanen "Videosketch", og herefter uploadet til YouTube.

Sidste møde med case-samarbejdspartner. 19/09

Vi præsenterede vores case-samarbejdspartner for vores videoketches. Ved denne præsentation fik vi et indblik i case-samarbejdspartnerens egne ideer til Unge Campen og hvilke ideer vi skulle arbejde videre med. Dette var følgende ideer: indgangen, det store træ, rødderne, pallelandskabet og stien fra campen ned til stranden. Hertil skulle vi tænke i materialer til de forskellige ideer og hvordan disse kunne realiseres til det endelige koncept.

Forberedelse til koncept video. 20/09

Vi startede dagen ud med at videreudvikle på ideerne fra dagen før. Da dette var på plads og materialerne fundet, blev resten af dagen brugt på at udarbejde de forskellige ideer i pap, papir og lignende, der skulle anvendes i vores endelige koncept video.

Forberedelse og udarbejdelse af koncept video. 21/09

Hele formiddagen forløb ligeledes med at udforme de forskellige ideer i pap og papir. Da alle genstande og figurer var færdiggjorte, var det tid til at tegne et storyboard, der skulle vise, hvorledes vores koncept video skulle forløbe, så ideerne og rekvisitternes funktioner kom bedst muligt til udtryk. Til at illustrere ideerne på bedste vis anvendte vi igen metoden, stop motion, hvilket resulterede i en masse billeder. Billederne blev afslutningsvist sammensat og redigeret til den færdige version af vores koncept video.

Videosketch af ideer

Denne video er en sammensætning af fem ideer til konceptet.
Del dette koncept med dit netværk