KNAUF DANOLINE

CASEBESKRIVELSE

KNAUF DANOLINE er leverandør af akustikløsninger og arbejder til dagligt sammen med både de største entreprenørvirksomheder og mindre håndværksvirksomheder.

Casens fokuspunkt er intelligent og funktionel emballage, der sikrer håndværkerne den nødvendige viden vedrørende udpakning, håndtering og montering af produktet. Derudover havde KNAUF DANOLINE et ønske om at tilføre ekstra værdi til produktet via emballagen og derved gøre det lettere at arbejde med produktet.

Følgende kriterier blev stillet af KNAUF DANOLINE:

- Informationer på pakkerne skal kunne læses af mennesker/maskiner, når pakkerne er stablet
- Pakkerne må ikke være større end den nuværende størrelse
- Pakkerne skal kunne åbnes uden kniv
- Pladerne må ikke kunne bevæge sig i emballagen
- Informationer vedrørende samt akustik skal være nemme at håndtere

billede
LÆS MERE OM KNAUF DANOLINE HER

GRUPPEMEDLEMMER

Lykke Rosenkilde Petersen (Industriel Design)
Sebastian Andersen (Industriel Design)
Ulrik Holmgreen (Industriel Design)
Stefan S. Terkelsen (Industriel Design)
Kian Nis Klenø (Entrepreneurial Engineering)
Pernille Frederikke Sindberg (Entrepreneurial Engineering)

 

ENDELIGT KONCEPT

Den nye emballage er udstyret med to håndtag i to af hjørnerne, som er foldet ind over frontsiden på pakken. Disse kan foldes ud ved brug. På frontsiden ses også emballagens nye og forbedrede informationslabel.
Den nye emballage består udelukkende af plastik. Plastikken, der løber langs siderne samt udgør håndtagene, er ekstra stærkt, så den kan holde til, at pakken løftes i håndtagene.
Et af de håndtag fungerer ligeledes som åbning for pakken, da disse kan brydes via en perforering (se nedenstående billede).
IMG_20160921_143931

Konceptet løser følgende problematikker
- Mindre affald samt sortering heraf, da emballagen kun er lavet af et materiale, hvor den tidligere bestod af to.
- Nemmere håndtering via to håndtag, som både gør det lettere at få pakken af en palle samt gør det muligt at løfte pakken mere ergonomisk sammenlignet med tidligere.
- Pakken kan åbnes ved hjælp af perforerede linjer i et af hjørnerne, således man undgår at skulle bruge hobbykniv ved hjælp af pakken.
- Pakken er gjort mere brugervenlig via et mere overskueligt informationslabel, der inddeler informationerne efter kategori.


KONCEPTVIDEO

LOGBOG

Onsdag den 7/9
Dagens forløb
Intro til U-CrAc, hvorefter grupper blev uddelt og tildelt case. Grupperne samledes og fik casen introduceret og uddybet. Casepartneren (Birgit-Johanne fra KNAUF Danoline) kom på besøg, og der var mulighed for at stille mere dybdegående spørgsmål til opgaven. Efterfølgende blev spørgsmål til første interview formuleret.
Opsummering
Indblik i opgaven/forløbet samt første møde med casepartner.

Torsdag den 8/9
Dagens forløb
Forelæsning om feltarbejde (Louise fortalte om arbejdet med antropologer og gav arbejdet med koncertoplevelsen som eksempel på en case). Grupperne sendte et par medlemmer ud til Optimera (byggemarked, der henvender sig til primært professionelle) for at lave det første interview.
Fokus
- Emballage (andre produkter, problemer/smarte ideer)
- Opbevaring af produktet på lageret (håndtering og beskyttelse)
- Levering og transport (indsigt af dette led i produktets rejse)
- Virksomhedens (sælgerens) syn på og vejledning om produktet
Resterende gruppemedlemmer blev tilbage og udarbejdede spørgsmål til interviews fredag.
Opsummering
Afklaring af problemstillinger vedrørende produktet i forbindelse med trælasten Optimera (mellemled i distributionskæden). Interdisciplinært samarbejde begyndt.

Fredag den 9/9
Dagens forløb
Feltarbejdets anden dag, hvor gruppemedlemmer besøgte henholdsvis en byggeplads i Viborg for indsigt i arbejdsgangen med produktet og en virksomhed i Nørresundby for at få et professionelt indtryk samt håndtering af produktet.
Fokus
Viborg:
- Observationer af arbejdsgang med produktet
- Personlige erfaringer med produktet (indsigt i montagen)
- Firmaets omgang med produktet
IMG_7261 IMG_7262

Nørresundby:
- Indsigt i tømrerfirma (syn på emballage, forståelse af problemstillinger og håndtering af produktet)
- Indflydelse på valg af produkt (Danoline vs. konkurrenter)
- Behov for information (hvor og hvornår)
- Interesse i gensidig reklame (omkring fotograf/referencemateriale)
Efter alle interview mødtes gruppen til evaluering af indsamlet materiale. Gruppe 27 og 28 blev lagt sammen til en.
Opsummering
Indblik i problemstillinger hos den monterende del af produktionskæden (”næsten” slutbrugeren)

Mandag den 12/9
Dagens forløb
Først var der forelæsning om fortolkningsmetoder (herunder Material Storytelling). Efterfølgende blev videomaterialet gennemgået igen, og problemstillinger blev formuleret. Der blev lavet en oversigt over produktets rejse frem til byggepladsen og hvordan rester og affald håndteres. Efterfølgende var der introduktion til samt mulighed for at afprøve Material Storytelling i forbindelse med egen case.
IMG_7266
Opsummering
Ny tilgange til problemforståelse og større overblik på problemstillingerne.

Tirsdag den 13/9
Dagens forløb
Præsentation til møde med casepartner blev udarbejdet om formiddagen. Møde med casepartner foregik om eftermiddagen.
Opsummering
Præsentation og møde med casepartner

Onsdag den 14/9
Dagens forløb
Forelæsning om video sketching med Peter Vistisen med efterfølgende demonstration af, hvordan Adobe Premiere fungerer. Hjemmesiden på U-CrAc begyndt. Konceptforslag blev udarbejdet, som alle gruppemedlemmer fortsatte med at arbejde på hjemme.
Opsummering
Intro til video sketch og begyndelse på koncepter.

Torsdag den 15/9
Dagens forløb
Alle gruppemedlemmers konceptforslag blev gennemgået, og der blev udvalgt fem. Efterfølgende blev der arbejdet videre med de fem koncepter i to undergrupper.
IMG_7264
Hændelsesforløb samt tegninger til video sketching udarbejdedes.
Opsummering
Udarbejdelse af koncepter samt begyndelse på video sketching.

Fredag den 16/9
Dagens forløb
Stopmotion-videoer blev udarbejdet via standscan og efterfølgende redigeret i Adobe Premiere. Derudover blev en præsentation af de fem koncepter udarbejdet (beskrivelse af koncepterne kan ses under fanen "Video-sketch").
IMG_7265

Mandag den 19/9
Dagens forløb
Telefonmøde med case-partner fra morgenstunden, hvor de fem koncepter blev præsenteret. Koncepternes muligheder og problematikker blev diskuteret. I samarbejde med case-partneren, blev det valgt at arbejde videre med koncept 3-5. Efter telefonmødet blev der arbejdet på, hvordan de tre koncepter samt medfølgende problematikker kunne inkorporeres i et samlet koncept.
Om eftermiddagen var der forelæsning om persuasive video sketching.
Opsummering
Fem koncepter blev til et.

Tirsdag den 20/9
Dagens forløb
Det nye samlede koncept blev diskuteret, hvor forskellige muligheder blev afprøvet med meget basale mockups. Gruppen nåede frem til en endelig løsning, hvorefter en reel mockup blev udarbejdet. Derudover blev der lavet storyboard samt fundet location til onsdagens video sketch.
Opsummering
Det endelige koncept blev udarbejdet.

Onsdag den 21/9
Dagens forløb
Der blev filmet og efterfølgende redigeret optagelserne til den endelige video sketch.
Derudover blev der lavet endnu en mockup af løsningen i forholdet 1:2, som anvendes til præsentation af løsningen.
IMG_20160921_143931

KONCEPT 1: Gajol-æsken

Beskrivelse
Dette koncept tager udgangspunkt i samme princip som en Gajol-æske med et låg, der er foldet henover æsken. Løsningen gør pladerne nemmere at komme til samt at gemme rester, og det indbyggede håndtag gør pakken lettere at håndtere.
Materiale
Hårdt pap.
Funktion
Æsken åbnes ved at folde låget ned, hvorefter den øverste overflade kan trækkes op, og pladerne kan løftes ud. Derudover er der indbygget håndtag i modsatte ende af låget, som også fungerer som genluk-system, da æsken holdes lukket, når man løfter pakken i håndtaget.
KONCEPT 2: Less Is More

Beskrivelse
Dette koncept bygger på ønsket om at minimere affaldsmængden, hvorfor emballagen er minimal. Der indgår ikke plastik i denne emballageløsning, da paller med produktet som oftest wrappes i plastik inden levering.
Materiale
Hårdt pap og nylonbånd til at holde hjørnerne sammen.
Funktion
Emballagen åbnes ved at hive i nylonbåndene der, hvor de er lagt dobbelt. Herved kan hjørnerne i pap vippes af, og pladerne kan tages ud fra oven.
KONCEPT 3: The China Box Solution

Beskrivelse
Dette koncept tog i første omgang udgangspunkt i måden, hvorpå en china box lukkes/åbnes (deraf navnet). Håndtagene foldes ud fra en af siderne, hvilket gør pakken nemmere at håndtere. De perforerede linjer gør pakken nem at åbne uden kniv.
Materiale
Kraftig plastik.
Funktion
Der sidder to håndtag foldet over hinanden på en af de fire sider, som foldes ud, hvorefter man kan løfte pakken i de to håndtag. Pakken åbnes ved at tage fat i det øverste håndtag og trække bagover, så plastikken brydes i de perforerede linjer.
KONCEPT 4: Handle it!

Beskrivelse
Dette koncept tager udgangspunkt i at gøre pakken lettere at håndtere, hvorfor håndtag er tilføjet. Dette er for at sikre, at ergonomien er i top.
Materiale
Bølgepap i siderne og plastik om hele pakken med håndtag i kraftig plast.
Funktion
Der sidder et håndtag på to af de fire sider placeret overfor hinanden (se skitse), så pakken nemmere kan løftes enten alene eller af to mand.
KONCEPT 5: Info pack

Beskrivelse
Dette koncept tager udgangspunkt i, at den private forbruger og forhandleren har brug for mere information vedr. håndtering, montering, osv.
Materiale
Printet på emballagen eller vedlagt.
Funktion
Dette hjælper montøren, så vedkommende har den rette information på det rette tidspunkt. Den endelige formidling af dette koncept er endnu ikke fastlagt.

Del dette koncept med dit netværk