Lønstrup – Edge City

Lønstrup – the city on the edge!

 

Nordjylland. Natur. Nydelse. Lønstrup er indbegrebet af kvalitet, autensitet og ro til fordybelse.

Lønstrup ligger i nordjylland med udsigt til Vesterhavet. Byen er en overnatningsbaseret turistdestination som har bevaret sin ægte charme og identitet. Omgivet af en storslået natur, snor den maleriske by sig i et dalstrøg bag de høje klitter. Naturen, havet og stranden er i tæt samspil med det hyggelige bymiljø, kunstrup er indbegrebet af kvalitet, autensitet og ro til fordybelse.

En af Lønstrups største attraktioner er Rubjerg Knude fyr, hvilket vil styrte i havet indenfor det næste årti. Byen har længe nydt godt af fyrets popularitet, specielt blandt turister, og netop dette naturrige område vil med fyrets manglende eksistens skulle have andre parametre at tilbyde turisterne, hvis byen skal kunne overleve tabet af det populære fyr. Hvordan skal Lønstrup kunne fastholde de mange turister efter fyrets nedstyrtning, og vil der overhovedet komme nye turister til byen?

Vil vil med denne case forsøge at komme med vores bud på hvilke muligheder der er for Lønstrup, for stadig at være en turistmagnet også efter Rubjerg Knude fyrs overgivelse til naturens kræfter. Hvilken retning vi vil vælge gå med vores koncept, hvordan vi har tænkt os at gribe casen an og hvordan vi udarbejder vores endelige casekoncept vil blive præsenteret på de næstliggende sider.

God fornøjelse!

Gruppemedlemmer
Cristian Tapuc, Nature & Culture heritage management, UCN.
Janne Andersen, Natur & Kultur formidling, UCN.
Matilde Eilersen, Industriel Design, AAU.
Sara Kjær Rasmussen, Industriel Design, AAU
Stina Sømod Flou, Oplevelsesdeisgn, AAU
Line Madsen, Interaktive Digitale Medier, AAU

UGE 1

(Gå direkte til uge 2 eller uge 3)

Field Work
I første uge er følgende metoder blevet anvendt:
Object Theatre
Design Service Cycles
Linoit
- Intromøde med Rasmus Kolind
Intromøde med udviklingskonsulent Rasmus Kolind fra Hjørring kommune, hvor casen blev yderligere uddybet, og vi fik svar på vores spørgsmål.

- Møde med turistchef Martin Herold og projektleder Johanne Bugge.
Møde på turistkontoret i Lønstrup, hvor spørgsmål vdr. projektet blev besvaret, og vi fik yderligere indblik i tanker og mål for byens fremtid.

- Observationer i Lønstrup
Turistbureauet i Lønstrup
Interview med kunstner i Lønstrup
Interview med en lokal fra Lønstrup
Interview med en butiksassistent i Lønstrup
Hovedgaden i Lønstrup
Vejviser
Landskabet i Lønstrup
Rubjerg Knude fyr

- Object Theatre
Denne metode har vi brugt til at italesætte vores tavse viden fra Fieldwork. Metoden gjorde det muligt at tænke kreativt på en anderledes måde, og at få diskuteret nogle emner, som vi ikke før havde talt om, på en ny måde. Der var en vis skepsis for metoden inden vi begyndte, da det var en meget anderledes måde at arbejde på, end vi før har været vant til, hvilket gjorde det svært at indlede denne fase. Metoden fungerede dog godt for gruppen, da vi fik sat ord på nogle af vores underbevidste tanker, og det visuelle gav en yderligere forståelse for casen, og gjorde det dermed lettere at komme videre i designprocessen.

Vores endelige sandkasse

- Design Service Cycles
For at få et overblik over hvilken målgruppe vi ønskede at arbejde med, udarbejdede vi en oversigt over forskellige segmenter, som besøger Lønstrup.

Turister i Lønstrup inddelt i segmenter

Efterfølgende arbejdede vi med nogle tidsmæssige perspektiver, hvor vi kiggede på tid i forhold til personaernes færden før/under/efter besøg i Lønstrup, og tid i forhold til et langsigtet perspektiv for byens udvikling. I forlængelse af ovenstående har vi selv udarbejdet en model, som har fokus på fremtidens oplevelse af Lønstrup samt hvordan byen opleves nu.

Udarbejdelse af Design service Cycles

- Linoit
Et lækkert redskab, bestående af en interaktiv opslagstavle, som vi har brugt til at danne et overblik over vores personaer, og ydermere været et element i vores udarbejdelse af vores egen model ovenfor.

Vores interaktive opslagstavle

De tre retninger som vi, efter ugens workshops/metoder, så som mulige emner at arbejde med, blev:
- Kunst
- Natur
- Ekstremsport

UGE 2

- 2. møde med Rasmus Kolind
Under mødet med Rasmus, hvor vi præsenterede vores tre retninger, lavede vi en point-leg, "100-dollar test", hvor Rasmus fik 60 point, og alle gruppemedlemmer fik 10 point hver (60 tilsammen). Pointene skulle vi fordele mellem de tre retninger, ud fra hvilken vi ønskede at arbejde videre med. På denne måde kunne vi, sammen med vores rekvirent, blive enige om hvilken retning vi skulle arbejde videre med, og ydermere opnå en fælles forståelse for de problematikker, mangler samt muligheder vi så med lige netop denne retning for Lønstrup. Vinderen blev "Ekstremsport", som vi senere omdøbte til "Outdoor".

De tre retninger med pointfordeling

- Idégenerering/brainstorm ifht. ekstremsport/outdoor.
Da vi skulle idegenere udfra vores valgte retning, ekstrem sport/outdoor, benyttede vi nogle forskellige metoder, for på den måde at kunne præcisere vores ideér på bedst mulig måde.

Til en start forsøgte vi at danne overblik over vores arbejdsprocess vha. SCRUM-metoden. Hvor meget mangler vi, hvad skal vi have gjort hvornår, hvad er deadline for de forskellige opgaver og hvem har ansvaret for hvad? Dette gjorde vi ved at dele vores arbejdsprocess op i tre. Back log, doing og done.

Overblik over arbejdsprocessen

- Design Matrix

Første metode var idégenerering via. design matrix.
Idégenerering ved hjælp af matrix

Den anden metode vi gjorde brug af var en anderledes måde at brainstorme på, for på den måde hurtigt og let at komme med forskellige idéer, da vi var gået lidt i stå med brainstormen og vi manglede specifikke idéer. Derfor havde vi hver især et stykke papir, hvorpå vi skrev den idé som vi selv synes var bedst. Herefter skulle sedlerne sendes videre til næste gruppemedlem. Opgaven var nu at brainstorme videre på den idé som allerede stod på papiret. Sådan arbejdede vi, indtil vi alle havde skrevet på hver idé.

Nedenstående billeder er fra vores brainstorm.

Idégenerering

Herefter skulle vi nøjagtiggøre vores idéer/scenarier vi havde produceret ved ovenstående metoder. Her gennemgik hver enkel idé, skrev til, slettede hvis der var nogle aspekter som gik igen flere steder. Det viste sig, at der var nogle af idéerne som mindede en del om hinanden, hvorfor vi kom frem til fire forskellige scenarier som vi kunne arbejde videre med.

Overblik over vores matrix og brainstorm

De 4 scenarier lyder som følger:

1. Aktiv sti med hundelegeplads
Hunden er menneskets bedste ven, og den skal selvfølgelig ikke snydes for leg og afslapning i Lønstrups naturrige omgivelser. En agilitybane hvor både hund og ejer bliver udfordret med forskellige forhindringer. Det er tiltænkt at selv familier/personer uden en hund i familien skal kunne have nogle hyggelige timer i naturen, ved hjælp af rent-a-dog. På længere sigt vil der blive afholdt forskellige arrangementer/konkurrencer, og hvor hundeejere også vil kunne mødes på kryds og tværs.

2. Lønstrup sport app
På turistkontoret skal der være en interaktiv digital tavle, hvor man kan navigere rundt og se hvad der sker i Lønstrup. En applikation der både henvender sig til turister, lokale og andre interesserede i Lønstrup, men primært de sportsinteresserede, professionel såvel amatør. Tanken med denne applikation er, at det skal være let tilgængeligt at finde baggrundsinformationer omkring området i og omkring Lønstrup. Det kunne være en mulighed at installere wi-fi i naturen, så denne app kan blive en større integreret del af de aktives færden. Mere specifikt skal der i appen være informationer for udøverne eks. oversigt over området og informationer omkring de ”farlige” klitter, hvis nogle ønsker at udforske disse områder.

3. Outdoor academy
Outdoor-aktiviteter og ekstrem sport er mere populær end nogensinde før, og Lønstrups inspirerende omgivelser er essentielt for udendørsaktiviteter både til vands, til lands og i luften. Der vil være mulighed for undervisning, i eksempelvis surfing, hvis dette ønskes. Der vil være indendørslokaler, men også områder i naturen. Tiltaget er tiltænkt som værende for skoleklasser, private grupper eller virksomheder der ønsker et anderledes indspark til eksempelvis teambuilding. Ydermere vil der være en hjemmeside hvor forskellige informationer vil være at finde, og evt. booking af undervisning.

4. Grej-bank
Redskaber til outdoor-aktiviteter og ekstrem sport kan være yderst dyre, men dette skal ikke afholde interesserede i at dyrke den aktivitet de ønsker. Derfor er det muligt at leje disse i Lønstrups grej-bank, hvad enten det er et surfboard, mountainbike eller noget helt tredje. Ydermere vil denne grej-bank fungere som et sted, hvor de professionelle udøvere kan indlevere deres udstyr hvis det er gået i stykker eller er nedslidt af slitage – til gengæld vil de få nogle rabatkuponer til eks. billigere overnatning, for på den måde at få dem til at bruge byen noget mere. Det kunne også være en mulighed at kunstnerne kunne være kreativ med det indleverede udstyr, og hermed skabe tilknytning kunsten og ekstrem sporten imellem.

Core design
Her gennemgik vi de fire scenarier ifht........ - Video Sketching

Video in the making...
I forlængelse af vores fire scenarier (som er præsenteret under design process, uge II) har vi nu udarbejdet tre forskellige video sketches udfra de fire idéer vi har produceret, udfra den retning vi sammen med Rasmus fastlagde os på efter mødet mandag i uge II, nemlig ekstrem sport/outdoor aktiviteter.

Der er naturligvis en masse forberedelser forud for sådanne små video sketches. Nedenfor er nogle billeder der viser hvilke redskaber vi har arbejdet med.

Drejebog
Klip & klister
Arbejde med Adope

1: Aktiv sti med hundelegeplads


Designproblemet
I Lønstrup påtog gruppen sig rollen som turist. Her blev mulighederne for at gå til Rubjerg Knude fra Lønstrup udforsket. Mulighederne rummer en sti langs kysten og at gå i kanten af landevejen. Stien langs havet var at foretrække grundet den flotte udsigt og natur. Stien var dog mindre lettilgængelig og uden aktiviteter undervejs. Dertil observerede gruppen et højt antal besøgende og lokale med hunde. Statistikker viser færre besøg til Råbjerg Knude end andre aktiviteter. Dette kan tolkes som manglende sammenhæng mellem byen og Råbjerg Knude. Herudfra opstod ideen om en aktiv sti mellem disse to punkter med fokus på hunde.

Sketchens fortælling og besked
Sketchen omhandler hvordan besøgende og lokale i Lønstrup vil blive tydeligere ledt mod stien langs havet mod hundelegepladsen. På hundelegepladsen er der gennem en interaktiv tavle mulighed for at ved hjælp af sensorer på banen at se ens hunds tid og placering på en månedlig high score liste, som kan deles på forskellige sociale medier. Derudover vil det være muligt at låne en hund ved et tilknyttet internat, så besøgende uden hunde kan deltage i aktiviteten.

Anvendte teknikker
Til udarbejdningen af video sketchen ’Active Path with Dog Playground’ har gruppen anvendt redigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro. Til selve teknikken bag video sketchen besluttede gruppen at anvende en kombination af videoklip og manipulerende fotos fra observationsbesøget og andre kilder. Valget faldt på dette da gruppen ønskede at gengive ideen i de virkelige rammer fra Lønstrup men også skabe liv i sketchen med ægte video klip.

2: Lønstrup Sport App


Designproblemet
For at få flere turister op til Lønstrup, kan en løsning være at kigge på potentialet i naturen, som Lønstrup er omgivet af. Lønstrup har vind, vand, skov og sand, hvilket kan udnyttes i forhold til forskellige sportsaktiviteter i området. Potentialet for Lønstrup er endnu ikke opdaget, så denne video sketch giver et eksempel på, hvad der skal gøres, så der kommer et større fokus på de endnu uopdagede muligheder som Lønstrup har.

Sketchens fortælling og besked
Sketchen viser, hvordan man ved hjælp af en App (Lønstrup Outdoor App) kan give sportsmanden et hjælpemiddel til planlægningen af sine aktiviteter i Lønstrup. Appen viser, hvordan vejr- og vindforhold er, hvor der er igangværende aktiviteter og viser billeder, som andre sportsfolk selv har lagt op i deres besøg. Dette skal kunne skabe interesse for både sportsudøvere og turister til at komme ud og opleve aktiviteterne.

Anvendte teknikker
Sketchen er lavet ud fra Green Screen metoden, hvor filmen er lavet i et studie med et grønt tæppe som baggrund. Under samlingen af sketchen er den grønne baggrund fjernet og der er indsat et andet billede som baggrund. Ved at lave videoen med Green Screen, kan det bedre illustreres, hvordan brugen af appen er tiltænkt i forskellige scenarier, og derved bliver sketchen fortællende i forhold til i hvilket omfang appen skal bruges.

3: Outdoor Academy


Designproblemet
Ved besøget i Lønstrup opdagede gruppen et naturrigt område med forskellige naturscenarier, såsom hav, strandareal, skrænter, sandbanker, skovområde og bakket eng landskab. Dertil fremgik det ud fra research på Lønstrup og omegn og gennem dialog med lokale at forskellige sportsudøvere anvender området til særligt paragliding. En udtalelse fra den tilknyttede konsulent viste et ønske om fremtidigt fokus på læring for de besøgende. Derved ses et potentiale for udvikling af et fokus på udendørs sport, hvilket særligt kan være interessant at opnå gennem en skole som kan tiltrække besøgende som ønsker en lærerig og aktiv oplevelse.

Sketchens fortælling og besked
The Outdoor Academy er tiltænkt at favne nye segmenter for Lønstrup by, idet den giver mulighed for skoleklasser og virksomheder kan benytte det på lige fod med de nuværende segmenter af besøgende i Lønstrup. Kernen i konceptet er læren om forskellige udendørs aktiviteter, hvilket kan inddeles i en teoretisk tilgang gennem klassebaseret undervisning og praktisk anvendelse af det tillærte ude i Lønstrups naturomgivelser. Således kan potentialet i naturen udnyttes gennem lærende tilgang og skabe tiltrækning af nye grupper af besøgende.

Anvendte teknikker
Videoen sketchen ’Outdoor Academy’ er udarbejdet i Adobe Premiere Pro med brug af teknikken stop motion. Den original brug af ene tegnede elementer til stop motion har gruppen i denne video sketch dog gået væk fra og i stedet valgt at bruge billeder fra Lønstrup og nettet, samt brug af Lego mænd. De ægte billeder har til formål at skabe et mere virkelighedstro billede af koncepten.

4: Grej-bank


Designproblemet
Lønstrup er primært kendt for sine mange kunstnere, der bor og har deres butikker i byen. Selve byen er ikke særlig stor og nogle af butikkerne står tomme og mangler nye udlejere. Et af problemerne Lønstrup har, er at få de tomme butikker udlejet, så de vil kunne løbe rundt på ny. Lønstrup er stolt over den kvalitet butikkerne er kendt for, så hvis de tomme butikker kan udlejes skal være i harmoni med de nuværende miljø og derved skal kvalitet og ærlighed nogle af nøgleordene, hvis butikkerne skal eksistere i byen på længere sigt.

Sketchens fortælling og besked
Sketchen Equipment Bank giver et bud på, hvordan nogle af butikkerne vil kunne få nye ejere. Ser man på den natur der er i Lønstrup, kunne en løsning være, at lave en butik, der sælger/udlejer udstyr til sportsfolk, der er i området. Butikken er en bank, hvor sportsfolk kan aflevere sit udstyr både itu og helt, det hele udstyr vil kunne udlejes til turister, der ikke selv har udstyr med og det udstyr, der er i stykker kan gives til kunstnere, der kan bruge det i deres kunst. Løsningen vil give Lønstrup et nyt segment og samtidig vil kunstnerne kunne involveres på en kreativ måde.

Anvendte teknikker
Sketchen er en Stop Motion film i tegninger, der skal illustrere, hvordan konceptet fungerer. Filmen er lavet ud fra små tegninger, der er rykket lidt på hver gang der er taget et billede, så det ser ud til at figurerne går rigtigt. Tegningerne er med til putte et større koncept ned på et lidt mere enkelt og forklarende niveau.

UGE 3

Sidste og afgørende uge blev indledt med et møde med Rasmus.
Afsluttende møde med Rasmus, hvor vi kom nærmere det endelige koncept
Til mødet mandag morgen viste vi vores 4 Video-sketches, hvorefter vi ratede alle koncepterne ud fra, i hvor høj grad de levede op til følgende kriterier:
- At få flere turister til Lønstrup
- At involvere kunstnerne
- At involvere de lokale
- At skabe tilbagevendende gæster
- At skabe et nyt brand til Lønstrup
- At skabe mere ”mund til øre”
- Og at bringe et nyt segment til byen.
Hver af de fire koncepter blev illustreret i form af en cirkel, og kriterierne tegnet ind i cirklen i forhold til den mængde vi vurderede, at disse fyldte i det pågældende scenarie. Hver kriterie fik sin egen farve, så det på denne måde var nemt at overskue, hvad der var en mangel af, og hvor der skulle arbejdes videre med at ramme et bestemt kriterie.
Til mødet talte vi om, at nogle af scenarierne nemt kunne kobles sammen, og nogle havde svært ved at stå alene. Derfor fik vi vores fire koncepter skåret ned til to:
1. Aktiv sti med hunde-legeplads.
2. Outdoor academy med tilhørende Equipment bank og App.
Efterfølgende har vi valgt at arbejde videre på scenarie 2.
Fordelingen af kriterier ifht. de forskellige scenarier

Valg af koncept og opbygning af storyboard til endelig konceptfilm
Efter mødet med Rasmus arbejdede vi videre med vores valgte scenarie, for hermed at kunne præcisere vores koncept og hvilke elementer vi ville implementere.
Oversigt over vores afsluttende koncpet og hvilke elementer vi har udvalgt for den endelige koncept
Storyboard over vores konceptvideo
Kreativitet er en nødvendighed
Nogle af vores personer i konceptvideoen - alle tegnet i hånden
Vores fire video sketches
Koncept 1: Aktiv sti med hunde-legeplads

Her kan familier medbringe deres hunde til udfordrende leg, deltage i konkurrencer, og dele deres oplevelser på et interaktivt board på legepladsen. Har man ikke selv en hund, er det muligt at leje en hund på internatet.

Koncept 2: Extreme sport App, til atleter og turister

Her kan atleter tjekke vejrforhold i Lønstrup og "tjekke ind" i området. Turister kan på turistbureauet eller på deres egen telefon se, hvor indtjekkede atleter befinder sig, så de kan kigge på, når de udøver deres sport.

Koncept 3: Outdoor academy

Et undervisningssted til skoleklasser, firmaer og familier, og andre grupper, som har lyst til en anderledes oplevelse. Her kan man få undervisning og afprøve flere forskellige sportsgrene.

Koncept 4: Equipment bank

Her kan man leje udstyr til forskellige sportsaktiviteter, aflevere ødelagt udstyr som kunstnerne kan bruge, og aflevere brugbart udstyr og få rabatkuponer til Lønstrup by.

Del dette koncept med dit netværk