Land Art North Denmark

LAND-SHAPE kunstfestivalens ritual

Land Art North Denmark vil i samarbejde med de 11 danske nordjyske kommuner udvikle kunstfestivalen LAND-SHAPE med temaet regionale ressourcer, og i løbet af festivalen skal et ritual finde sted. Dette ritual skal indfange hele konceptet omkring festivalen og være den eksisterende stemningsskaber.

6 kerneord for ritualet
- Kunst
- Fællesskab
- Natur
- Bæredygtighed
- Spiritualitet
- Sanseinddragelse

Design fiction
Efter første møde med rekvirenten blev casen mere håndgribelig og rammefast. Vi fik svar på vore mange spørgsmål omkring den tænkte festival, og efter dette var vi i klar til at starte brainstorm-processen.Efter den indledningsvise brainstorm kunne vi udvælge buzzord at brainstorme yderligere på. Vores case er en anelse abstrakt, og vores brainstorm gik derfor mest på at definere og specificere de meget æteriske begreber.
Vi besøgte lokaliteten for den første festival beliggende i Hanstholm nær ved havet, kirke og fyrtårn. Vi talte med de ansvarlige for projektet fra kommunen og fik nogle af deres ideer og fornemmelser for festivalen.
Med fra Hanstholm fik vi forståelse af omgivelserne, skala samt noget af den ellers uhåndgribelige stemning, der omgiver mange aspekter i netop denne case.Ud fra intensiv brainstorm omkring Nordjylland, ritualer og nordisk mytologi samlede vi vores fund i opsummeringen TOTEM - Et symbol der opsummerer samspillet mellem mennesket og naturen.TOTEM er vores arbejdsoverskrift for vores videre proces. Vi bragte denne overskrift med os til Material Story lab, hvor vi gav os i kast med object theatre. Vi prøvede her at italesætte vores tavse viden omkring ritualet TOTEM og dette i samspil med de lokale omgivelser.
Object theatre synliggjorde for os, at vi som gruppe har fået visualiseret noget, der ellers var abstrakt at se for sig. Metoden viste også, at selvom vi arbejdede tavst uden at udtrykke os, så havde vi alle tænkt ritualet i den samme retning.Design fiction
Vi brugte en del af core design-metoden for at indkredse ritualprocessen, hvilket gjorde det klart, hvilke essentielle ting, der skulle være på plads for at ritualet kunne virkeliggøres, og før andre vigtige emneord kunne knyttes på.Vi fandt på egen hånd igennem et af gruppemedlemmernes omgangskreds frem til historiker og nordjydeekspert Henning Brinkmann og antropolog Anders Sørensen, hvilke begge indvilligede i at blive interviewet. Anders bidrog med viden indenfor hvilke ritualer, der findes og deres historik og generelle udfoldelse, og Henning var behjælpelig med at gøre opmærksom på det unikke ved Nordjyllands natur og regionens historie. Vi tog også kontakt til shaman Annette Høst, der var et rigtig godt indspark. Hun både bekræftede de retninger og fokuspunkter, vi havde gjort os tanker om, og hun foreslog primitive og åndlige metoder til at gøre det til en brag af et ritual.

Vi stiftede også ganske kort bekendtskab med Arnold van Gennep, grand old man indenfor overgangsriter og ritualer generelt, og vi læste lidt op på hans emner og arbejde, men det endte ikke med at påvirke arbejdet eller ritualet yderligere. Ligeledes gik vi også væk fra den nordiske mytologiske retning.

Fordi der ikke findes en lignende festival, måtte vi trække på, hvad der fandtes af festivaler med nogenlunde samme elementer. Burning Man er netop sådan en festival, der dog differentierer sig fra LAND SHAPEs fokus og værdier men stadig har brugbare elementer. For at finde ud af, hvad der er så dragende ved festivalen og deltagernes store tilknytning dertil udformede vi ligeledes et kvalitativt spørgeskema rettet mod tidligere deltagere. Vi fik mulighed for at få et møde med to respondenter, Nanna Tribler og Claus Rosenstand, og på mødet fremlagde vi vores hidtil idéer og retning, til hvilken de havde inspirerende inputs. I det store hele skulle vi ikke være bange for at være vilde i stedet for at satse for forsigtigt. Mødet resulterede i, at vi skiftede kurs en smule med ritualet og også fik fokus på at have en form for fejring i forbindelse med ritualets afsløring.
Video snippets
På vores field study til Hanstholm filmede vi omgivelserne af både ud- og hjemturen fra Aalborg til Hanstholm for at indfange den nordjyske naturstemning, der udgør essensen af Land Art festivalen. Ved ankomst var fokus at få så meget video- og fotomateriale fra festivalpladsen, det omgivne hav og det generelle indtryk, som kunstnere og besøgende ville blive mødt af ved ankomst til Hanstholm og festivalen.

Efter det givende møde med de tidligere burners og interviewet med shamanen, begyndte vi at have mere fokus på afsløringsceremonien og TOTEMs skæbne. Storyboard og sketches blev realiseret og visualiseret i form af stop motion film lavet i en lyskasse specielt til formålet.Resultatet udmundede i en lille film, der opsummerede vores tanker og idéer omkring TOTEM, ritualet og ceremonien, det skal ende ud i.Dernæst foretog vi en videoskitsering af hele ritual forløbet på festivalen med kunstnere og besøgendes ankomst, TOTEMs skabelse og sluttelig kom vi med tre bud på, hvordan TOTEMs fejring ved afslutningsceremonien kunne foregå.Efterfølgende gik en del af gruppen gik i gang med at redigere den optagede film fra anden omgang med object theatre, og resultaterne var helt i ritualets ånd.Begge film blev forevist rekvirenten mandag og blev vel modtaget, især videodelen med de tre mulige skæbner for TOTEM. Der blev foreslået en fjerde og femte mulighed fra rekvirentens side, og vi endte med at tage mulighed nummer 4 med i den endelige konceptproces.

I den sidste uge begyndte den ene del af gruppen at udvikle et stort storyboard, der beskrev casen, arbejdsprocessen og det endelige produkt, ritualet. Den anden del koncentrerede sig om selve udformningen af konceptvideoen og arbejdede med vores stillbilleder, filmmontager og fik sat ord på processen og udfordringen i casen. Der blev også tegnet nye og opdaterede tegninger til den endelige koncept-stop-motion-video.
Del dette koncept med dit netværk