VisitAalborg – ThisWeek

VisitAalborg


uge 37


Beskrivelse

Casen tager udgangspunkt i VisitAalborg og deres koncept “Det sker denne weekend i Aalborg”. Dette koncept er det mest besøgte element på deres hjemmeside og VisitAalborg ønsker at det bliver udbredt mere og gjort mere synlig overfor byens borgere og de nærliggende byer. På nuværende tidspunkt bliver aktiviteterne fra konceptet kommunikeret ud via VisitAalborgs hjemmeside og et nyhedsbrev som de sender ud til deres aktuelle 1500 subscribers. Casens opgave er at finde en løsning på hvorledes VisitAalborg kan få subscribers til nyhedsbrevet i et højere tempo. Endvidere er der en mulighed for, at videreudvikle på konceptet og komme med forslag på hvordan man kan øge trafikken på deres hjemmeside generelt.
Efter casen blev præsenteret var der et opklarende møde med rekvirenten, hvor casens indhold og problemstillinger blev mere klargjorte. Det blev blandt andet gjort klart at der ikke var noget data på de nuværende 1500 subscribers og at der ikke var nogen form for markedsføring på konceptet udover en ugentlig nævnelse på deres sociale medier.

Fieldwork

Den første fase af casearbejdet var fokuseret på at indsamle empiri vedrørende de nuværende subscribers og potentielle subscribers generelle behov for weekend planlægning. Derudover blev hjemmesidens nuværende brugervenlighed undersøgt for at få et indblik i brugernes færden og tanker dertil.

Der blev udsendt to surveys til indsamling af persona og weekend planlægnings vaner. Det ene spørgeskema blev sendt til de 1500 nuværende subscribers af nyhedsbrevet og det andet blev sendt ud til potentielle brugere via det sociale netværk. Derudover blev folk på gaden interviewet og spurgt til deres kendskab til VisitAalborg og “Det sker i Aalborg denne weekend” konceptet. Sidst blev en Think Aloud test udført (med 5 brugere), for at få et indblik i deres færden på VisitAalborg's hjemmeside. Brugerne fik til opgave at finde frem til siden "Det sker denne weekend". Da målet var nået skulle de orienterer sig på selve siden alt imens de sagde alle deres tanker omkring denne. Dette gav relevante indsigter til brugernes opfattelse af hjemmesiden og hvor der kan opstå konflikter i form af tilmelding til nyhedsbrevet. Testens formål blev mødt, da det kan bekræftelses, at selve "Det sker i Aalborg denne weekend" siden mangler struktur og overskuelighed. Ingen af test-brugerne fandt tilmeldingen til nyhedsbrevet ud fra hjemmesidebesøget. Derfor blev der stræbet efter en mere transparent løsning for brugerne.

I processforløbet blev der også arbejdet med Object Theater hvorved overblik over de primære problemområder med casen blev klare gjort og fokus på arbejdsretning blev lagt. Object Theater øvelsen hjalp til med at få alle på samme bølgelængde med hensyn til problemstillingerne i casen og fik indsigt i hvor VisitAalborgs primære akilleshæl er, som er deres hjemmeside og kommunikation med brugerne generelt.
Der blev løbende filmet processen og lavet videosnippets af de mest relevante og indsigtsmæssige episoder. Derudover blev der brugt video til at gense brugernes gang med hjemmesiden og analyserer dette til videre arbejde med indsamling af data. I den første fase blev der bestuttet at understøtte denne processbeskrivelse med videosnippets klippet sammen til en visuel visning af hidtil gennemgået process.

uge 38


Mødet med rekvirenten Kim

Der blev holdt et opsamlingsmøde for rekvirenten fra VisitAalborg, hvor den indsamlede og analyserede empiri fra den forgangne uge blev fremlagt og debatteret. Som konklusion på mødet blev en retning hvorved arbejdet kunne fortsætte i mod opnået.

Brainstorming

tre hovedideer blev valgt at arbejde videre med:
1. Brugerinteraktion:
- Konkurrence (nyhedsmail)
- Film (synlighed)
2. Formidling af synlighed + tilgang
3. Navneændring til konceptet (formidling, begivenhed, socialt medie)


Videosketching

Storytelling processen blev delt op i 3 kategorier, efter hovedideerne. Den ene idé arbejder med at visualisere hvorfor det er nødvendig at arbejde med logoændring, den anden idé arbejder med hvordan konceptet kunne få sin egen sociale netværks identitet og den tredje idé arbejder med hvordan Det Sker I Aalborg Denne Weekend kan appellere mere til de yngre.

Den sociale netværks identitet vil blive skabt hovedsageligt omkring Facebook da brugerne i surveyen valgte den som det sted de brugte mest til at søge information på omkring weekendens aktiviteter. Det sagt, for at skabe en mere komplet social profil omkring konceptet vil Instagram og Hashtags også blive brugt hertil. Idéen med at komme ud til brugerne via det sociale netværk er at potentielle besøgende bliver gjort mere opmærksom på begivenhederne og også selv kan skabe et hype omkring dem.
For at demonstrere hvordan det kunne fungere i en situation fra en normal hverdag blev der lavet to storyboards for at få visuelt indblik i hvordan det vil fungere.

For at appellere til de unge blev der undersøgt hvordan man som tilflytter kan få viden omkring VisitAalborg’s koncept løsningen der blev udviklet bunder i ny teknologi ved navn NFC som er i stand til at overfører data mellem to enheder trådløst når det er relativt tæt på hinanden. Tanken er så at brugeren går hen til standeren som er placeret på trafik knudepunkter rundt omkring i byen og får deres information ved at holde deres telefon henover standeren. Brugeren vil derefter modtage et spørgsmål om de ønsker at få weekendens begivenheder overført til deres telefon. Hvis brugeren klikker JA, vil begivenhederne automatisk blive overført til brugerens kalender. Samt et spørgsmål om brugeren fremover ønsker at få denne service og dermed modtage nyhedsbrevet.

Uge 39


Det sidste møde med VisitAalborg

Den første del af præsentation til VisitAalborg var en collage af de ideer omkring konceptets navneændring.
For at visualisere over for VisitAalborg hvordan de på nuværende tidspunkt bruger forskellige navne og logoer på det samme koncept, blev der stillet de tre forskellige navne og logoer op. Ved at bruge et logo konsekvent hele vejen igennem, skaber man genkendelighed. Brugerne bliver forvirret over de forskellige navne og bliver ikke klar over at det er det samme koncept de navigerer rundt i. Konceptet bliver ikke stærkere af at man ikke er bevidst omkring hvad det skal hedde.

Derefter blev der diskuteret navnevalg i forbindelse med konceptet. Det navn/logo som gruppen tiltænkt VisitAalborg skal bruge fremover blev godt modtaget at rekvirenten fra VisitAalborg. Efterfølgende blev der fremlagt det nye designet grafik, for at vise hvordan det nye logo skal bruges i forbindelse med at give konceptet sin egen identitet.

Fremover vil det ikke længere hedde ”Det Sker I Aalborg Denne Weekend” eller ”Det Sker Denne Weekend” eller ”Vi Elsker Weekend”.
Konceptet hedder ”Aalborg Elsker Weekend” som indeholder et hjerte i sit grafiske udtryk #Aalborg<3weekend.

Der blev også vist 2 videoer, som viser hvordan de nye medier skal bruges. Dataerne viser at brugerne gerne vil modtage deres weekend aktiviteter på facebook eller finde det på nettet. Således var det naturligt at henvise til dem som distributions kilde. Da Aalborg<3weekend vil være relevant i forhold til nye studerende var det naturligt at vende opmærksomheden mod en teknologi som NFC, som man kan placere strategisk rundt omkring i byen, hvor nye studerende ville befinde sig. Mødet med rekvirenten fra VisitAalborg gav klarhed og overblik over hvad der skulle laves og hvilken retning der skulle arbejdes i.

VisitAalborg


Video Of Observations
The Video Sketches


FacebookInstagramNFCThe Final Production


Vores LøsningsforslagDel dette koncept med dit netværk