Koncepter 2010

Denne side indeholder samtlige koncepter fra U-CrAc 2009 - afholdt på AAU i september/oktober

Hjerneskadecenter Nord

Koncept til Senhjerneskadecenter Nord omkring en central og allestedsnærværende kommunikationssystem for både de ansatte, pårørende og ikke mindst patienten. Systemet tillader overblik, kontrol og deling af oplevels...
Læs mere

Jammerbugt Motorik

Et social servicedesign koncept for Jammerbugt motorikcenter, der udforsker mulighederne for at lade genoptræning være en social proces, hvor patienter, ansatte og deltagere kan være med til at motivere hinanden genne...
Læs mere

Lydstation – Højgaarden

Dette koncept for Pleje- og hjælpecenter Højgaarden omhandler det brugercenterede design af den interaktive lydstation, der kan hjælpe de ældre med at opnår skræddersyede oplevelser på centret ift. både læsning,...
Læs mere

Sansehave – Frederikshavn

Sansehavekoncept for Frederikshavn kommune, der forsøger at skabe bedre rammer og mere behaglige oplevelser for de senhjerneskadede beboere på centret i Frederikshavn. Dette er udført gennem en række stimulerende og ...
Læs mere

Info – Aalborg Sygehus

Dette koncept udforsker ligeledes Aalborg Sygehus' udfordring ift. patienter og pårørendes muligheder for at finde rundt på sygehusets campus. Dette koncept udforsker en løsning, hvor avancerede infostandere gør de...
Læs mere

Aalborg Sygehus

Aalborg Sygehus' har en udfordring ift. patienter og pårørendes muligheder for at finde rundt på sygehusets campus. Dette koncept udforsker en løsning, hvor avancerede infostandere gør det let, hurtigt og brugervenl...
Læs mere

Ældrecenter II – Aalborg

Endnu et koncept, der har til formål at skabe bedre aktivitetsrammer for de ældre beboere på plejehjem i Aalborg Kommune. Gennem brugerinvolverede processer, fandt gruppen, at de ældre havde brug for afvekslende ople...
Læs mere

Aalborg Ældrecenter

Et koncept, der forsøger at skabe bedre aktivitetsrammer for de ældre beboere på plejehjem i Aalborg Kommune. Gennem brugerinvolverede processer, fandt gruppen, at de ældre havde brug for afvekslende oplevelser, de k...
Læs mere

ViGør – Lykkevang

Dette koncept udforsker ligeledes plejecentret Lykkevang. Her med fokus på konceptet ViGør, der tillader beboeren at overlade de mere komplicerede elementer i det at dele og fastholde en social oplevelse med venner og ...
Læs mere

Plejecenter Lykkevang

Interaktivt plejecenter koncept for plejecenteret Lykkevang i Nordjylland. Konceptet udforsker hvordan beboerne på centret kan få en behagligere og mere aktiv brug af centrets have og parkfaciliteter, ved at indlægge ...
Læs mere

Sundhedscenter Aalborg

Koncept udviklet for Sundhedscenter Aalborg, der søger at skabe en onlinependant til det fysiske sundhedscenter. Formålet er, at give borgerne muligheden for at spare turen til lægen og stedet have ét samlet sundheds...
Læs mere

SmartBag

SmartBag konceptet udforsker mulighederne for at hjælpe ord- og talblinde med at få en optimal skole- og hverdag. Tasken er en kombination mellem de normale fysiske taske, forstærket ved hjælp af digitale teknologier...
Læs mere

Vefremkalende fødestue

Innovativt koncept, der udforsker fremtidens fødegang med brugerne i centrum. Konceptet udforsker mulighederne for at fremtidens fødestuer både fremskynder processen, men samtidigt også skaber en mere behagelig proce...
Læs mere

Rehab – Tagdækkervej

Udviklet i samarbejdet med rehabiliteringscentret Tagdækkervej i Nordjylland. Konceptet søger at favne de specifikke brugerbehov ved rehabiliteringscentret, gennem anvendelse af nyt ergonomisk, skalerbart og interaktiv...
Læs mere