Koncepter 2012

Nordbo

En illustration af et koncept, til en app der kan hjælpe mennesker med autisme, til at blive mere selvstændige i hverdagen....
Læs mere

Sygehus Vendsyssel

Casen tager udgangspunkt i, at reception og sekretariat ligger i forbindelse med patienternes venterum. Derfor kan sekretærerne ikke overholde/sikre fortrolighed over patientsensitiv information, fordi de ventende patie...
Læs mere

Marselisborg Centret

Marselisborg Centret i Aarhus vil gerne have deres ydre områder forbundet til hinanden for at skabe et fælles miljø til videndeling på tværs af fagligheder, rehabilitering centrene imellem, samt hyggelige omgivelser...
Læs mere

ErgoSoft

Vi har lavet en applikation, hvori konkurrenceelementer og påmindelser indgår. Konceptet fungerer både i enkelt- og flermandskontorer. Konceptet fungerer simpelt og bliver dermed nemt en del af hverdagen....
Læs mere

Kuvatek

Kuvateks baggrund for at deltage i UCraC bunder i ønsket om større markedsandele i sygehussektoren. Kuvateks problemstillinger omkring hygiejne, tilgængelighed, synlighed og betjening har vi søgt at løse ved hjælp ...
Læs mere

AAU – iLEARN

Aalborg Universitet har udarbejdet en Studiemiljøundersøgelse. Problematikken er, at en del studerende klager over rygsmerter, på grund af dårlige stole. AAU har ikke midler til at udskifte alle stolene, og formoder ...
Læs mere

MoO2

I denne case arbejder vi sammen med Thomas, der er 54 år og født spastiker. Sidste år blev han ramt af en lungebetændelse, hvilket har resulteret i, at han nu er afhængig af at skulle have ilt for at kunne tale. Ilt...
Læs mere

Instant Stress Assessment

Vi skal finde en måde hvorpå man kan måle hvornår, hvor, hvorfor og hvordan man oplever stress indenfor lærerfaget....
Læs mere

AskCody Velkomstpakke

AskCody velkomstpakker, der består af henholdsvis en Introduktionspakke og en Inspirationspakke. Introduktionspakken henvender sig til de daglige brugere af AskCody, som for eksempel de studerende og underviserne på en...
Læs mere

Polycom – PolyBrace

Sammen med Polycom/Kirk Telekom har vi udviklet vores endelige koncept, 'Polybrace'. Polybrace er et armbånd der integrerer smart-teknologi i en professionel kommunikationssammenhæng hvor det er vigtigt at personalet p...
Læs mere

Polycom – Simpel Touch

For forbedring af kommunikation mellem medarbejder på sygehuset, udvikles et koncept, i samarbejde med Kirk Telecom A/S, som forbedrer trådløse telefoner(DEKT teknologi). Konceptet består i en simpel touch telefon, b...
Læs mere

Care Assistent Manager

CAM - Care Assistent Manager. Et software som tillader kommunikation imellem terepeut til terepeut og terepeut til patient. CAM arbejder ud fra patient profiler, hvor terepeuten via tablets kan søge, tilføje eller send...
Læs mere

Marselisborg SmartPark

Marselisborg Centret ønsker at bruge deres udearealer mere hyppigt end de gør nu. De vil gerne flytte deres optræning af borgerne udendørs, således at disse arealer kommer i brug, desuden ønskes der at disse udeare...
Læs mere

CIM – Mithelbred.dk

MitHelbred.dk er en personlig online jounal, som skal lette informationsdelingen mellem patienter og behandlere. ...
Læs mere

Nordbo – CallAut

CalAut er en individuelt tilpasset kalender, som hjælper autister til at strukturere dagen. Da der er stor forskel på autisters behov, er CalAut udviklet så den giver mulighed for tilvalg af forskellige specialfunktio...
Læs mere

AskCody Wayfinding App

Optimering af brug af vejfindersystemet AskCody, i form af en Applikation der sætter det, at finde vej, i fokus. ...
Læs mere

Ropox – Badeværelse

Et forsøg på at kortlægge baderums rutiner, på plejehjem, med henblik på ide udvikling af nye koncepter til forbedring af arbejdsmiljø og livskvalitet....
Læs mere

Det Sydfynske Øhav

Vores case, som er stillet af Naturturisme I/S, omhandler et ønske om at skabe nye måder at formidle Det sydfynske Øhav og dets værdier på. Der er et specifik ønske om at integrere smartphone teknologi i den kommen...
Læs mere

Mælkebøtten

Konceptet er blevet udvilket med hensigten, at stimulere børn på forskellige områder. Konceptet bygger på, at give børn mere motion, styrke deres sanser, styrke deres samarbejdsevner og styrke deres indlæring. Sans...
Læs mere

Castberggård

Udgangspunkt for case Castberggård er at belyse hørehæmmedes stressbelastning på arbejdsmarkedet....
Læs mere

Det Sydfynske Øhav

Naturturisme I/S ønsker at formidle kultur- og naturhistorien i Det Sydfynske Øhav. Vores opgave er at afdække, hvilke udfordringer der eksisterer pt samt at udvikle et koncept til løsning af udfordringerne....
Læs mere

EasyHelp

'Buen' er et bofællesskab for yngre fysisk handicappede, der bor i egne lejligheder. Der er fem beboere, hver med deres individuelle behov....
Læs mere