Koncepter 2013

Service on Demand

Udgangspunktet for projektet er, at borgerne i Aalborg Kommune skal opleve en mindst lige så god service for færre ressourcer, det betyder, at der er nødt til at ske nytænkning....
Læs mere

Hærvejen

En af de store udfordringer ved Hærvejen er, at sæsonen er forholdsvis kort. De herberge, som pilgrimsforeningen har etableret er åbne i tre måneder om året....
Læs mere

InvaCare – intelligent seng

Invacare er en virksomhed, der kan byde på stort set alle former for mobilitetshjælpemidler og hjælpemidler til hjemmepleje, institutioner og sygehuse. Under U-crac har de opstillet en case hvor målet er at skabe ...
Læs mere

Nordsøen – Bølgegangen

Udvikling og visualisering af en ny måde at integrere Nordsøen Oceanariums bølgegang med resten af oplevelsescentret, samtidigt med at skiltning optimeres....
Læs mere

Future Lifting Solution

Gruppe 20 laver et projekt til Guldmann forflytningsudstyr, som i dag flytter patienter, der ikke selv er i stand til det, f.eks. fra seng til kørestol. Deres loftslift skal optimeres og fremtidssikres især i forhold t...
Læs mere

AskCody – Wayfinder

På Ucrac 2013 arbejdede vi i gruppe 5 med at undersøge AskCodys udviklingspotentiale. AskCody, leverer navigationsløsninger til bygninger, digitale skilte, komplette mødebookingsystemer og intelligente gæsteregistre...
Læs mere

Sygehus – Tekstiler

Gruppen arbejder med er løse basale problemer for en bedre atmosfære for patienterne og personalet. Herunder nogle punkter vi har fundet frem til. ...
Læs mere

ThermAid – Fleksstolen

Vi arbejder med fleks-armen, hvilket er tænkt som et fikseringshjælpemiddel til ambulancer. Vi skal udarbejde forskellige eventuelle anvendelses muligheder af denne fleks-arm....
Læs mere

InvaCare – FlexiLamp

Vi arbejder med at udvikle en lampe til den intelligente seng, som kan benyttes både som arbejdslys og som læselampe. Der skal tages hensyn til de opgaver som plejeren møder i sin dagligdag....
Læs mere

Medicalmodo – 1

Medicalmodo har taget patent på en patron til brug i en pilledispenser. Med patronen og det omsluttende design forsøger Medicalmodo at automatisere den måde hvorpå syge får doseret deres medicin. Medicalmodo søger ...
Læs mere

AskCody WayFinder

Casen handler om at undersøge udviklingspotentialet og innovationshøjden i implementeringen af AskCody WayFinder teknologien, der hjælper med at vise vej indendørs i bygninger via oversigtskort vist på en smartphone...
Læs mere

Idé-Maskinen

Aalborg Kommunes, Ældre- og Handicapforvaltningen,Innovationsenhed vil gerne skabe en idé-platform hvor interne kollegaer og eksterne interessenter kan dele og debatere deres ideer og problemstilling inden for fagområ...
Læs mere

F L E X A R M

Konceptudvikling for Thermaid omkring optimeirng af armfikseringsproduktet Flexarm. ...
Læs mere

MedicalModo – MyModo

MyModo er et koncept til MedicalModos Elektroniske Medicin Dispenser, der med brugeren i centrum giver et bud på hvordan en række sundhedsrelaterede funktioner kan samles ét sted....
Læs mere

Delfinen – Slettestrand

Feriecenter Slettestrand er et aktivt feriecenter som er familieejet. Slettestrand spænder over en bred gruppe af besøgende, både fra handicappede og familier til mountainbikere. ...
Læs mere

Hærvejen – Guide

Omhandler problematikken at gøre det nemt at komme ud på Hærvejen samt gøre det attraktivt at gennemføre og vende tilbage til dele af ruten...
Læs mere

Nordsøen – Ikonskiltning

Nordsøen Oceanarium ønsker at forbedre oplevelsen for besøgende på attraktionen. Et centralt problem er de såkaldte ”døde zoner”, som er steder i centeret, som ofte ikke bliver besøgt. ...
Læs mere

Architectural Healing

In collaboration with Ph.D student Jeppe Emil Mogensen the focus of the project is to incorporate intelligent textiles at Aalborg Universitets Hospital to support the concept architectural healing....
Læs mere

Slettestrand – Biking

På bostedet "Delfinen" ved det naturskønne Slettestrand, vil personalet gerne have beboerne op på mountainbikes og ud i skoven. Men hvordan får man beboerne motiverede til selv at tage ejerskab over mountainbikeproje...
Læs mere

Guldmann-VUK

Konceptudvikling mellem gruppe 19 og Guldmann. I 1980 blev Guldmann A/S stiftet af Viggo Guldmann. Deres formål har altid været og er stadig at beskæftige sig med produktion, salg og udvikling af hjælpemidler til ha...
Læs mere

Center For Døvblindhed

Mange døve har ikke særligt veludviklede taleevner. Dette skyldes manglende stimuli af sprogcenteret i hjernen og den manglende evne til at kunne høre sig selv snakke. Døve har endvidere problemer med at forstå det ...
Læs mere