Program for U-CrAc 2017

Workshoppen afvikles over tre fulde uger i uge 37-39, og der deltager studerende fra en række forskellige fagområder og institutioner. Læs mere om workshoppen og de studerende.


Det endelige produkt er en såkaldt video-sketch, der beskriver tilblivelsesproces, koncept og ibrugtagning. Det primære fokus er konceptet, der illustrer et konkret forslag til den endelige løsning – en slags prototype på en service, som både omfatter proudukt og brugssituationen.