Program for U-CrAc 2019

Workshoppen afvikles over to fulde uger i uge 38-39, samt én dag i uge 40. Der deltager studerende fra en række forskellige fagområder og institutioner.

Læs mere om workshoppen og de studerende.

Nedenfor ses programmet for årets U-CrAc workshop:

Det endelige produkt er en såkaldt video-sketch, der beskriver tilblivelsesproces, koncept og ibrugtagning. Det primære fokus er konceptet, der illustrer et konkret forslag til den endelige løsning – en slags prototype på en service, som både omfatter proudukt og brugssituationen.