Om U-CrAc

U-CrAc er en tværfaglig, case-baseret og brugerorienteret workshop. Workshoppen udspiller sig over tre uger og hver uge har sin egen fase. De tre faser er:

  • Observation & analyse – hvem er brugerne og hvad er problemet?
  • Syntese & Realisering – fra initierende idéer til koncept beskrivelse

I hver fase er der et tæt samspil mellem undervisningen og det praktisk studenter arbejde, dette betyder at de studerende præsenteres for begreber, metoder og værktøjer, som de umiddelbart efterfølgende skal anvende. På denne måde sikre undervisningen workshoppens progression og sikre de studerendes læring.

I U-CrAc workshoppen arbejder de studerende med cases fra den virkelige verden. Casene og deres problematikker er stillet af rekvirenter i korrespondance med workshop arrangørerne. . Læs mere om deltagelse som rekvirent (det er gratis).

At arbejde brugerorienteret er centralt gennem hele workshoppen – både i forståelsen og bearbejdningen af problematikkerne samt i løsningsfasen. Dette betyder, at de studerende præsenteres for en brede indenfor den brugerorienterede metodik – fra design etnografi til videoskitsering.

Design etnografi introduceres og trænes for at give de studerende evnen til at observere, analysere og forstå brugeres erkendte og ikke-erkendte behov.

Videoskitsering og bodystorming introduceres og arbejdes der aktivt med, som integrerede redskaber til at løse og visualisere både initierende idéer og endelige koncepter.