Til studerende 2016 / For students 2016

Velkommen til 2016-udgaven af User Driven Creative Academy. I er i år en del af ca. 150 studerende fordelt på uddannelserne for Arkitektur og Design, Oplevelsesdesign, Interaktive Digitale Medier og Innovationsingeniør på AAU.

Der er i år 28 virksomhedscases, der alle rummer komplekse problemstillinger, der kræver indsigt i og forståelse for hhv. brugere, rekvirenter og tekniske muligheder. I er blevet fordelt i tværfaglige grupper på ca. 5 personer og skal i de kommende fem uger prøve kræfter med både etnografisk feltarbejde, designworkshops og konceptudvikling.

SLIDES/FILES FOR/FROM LECTURES

Intro to U-CrAc 2016 / Søren Bolvig

Applied Ethnography / Søren Bolvig

Interdisciplinary Challnges / Louise Møller

Case Copenhagen Living Lab / Louise Møller

Customer Journey Mapping / Søren Bolvig

Core Design & The Final Video / Claus Rosenstand & Peter Vistisen

Slides from Peter Vistisen

Download Adobe’s 30-day trial from: www.adobe.com

If your computer can’t handle the new Adobe CC Premiere, get this: Download af CS4 udgaven af Adobe Premiere (er kompatibel med ældre Windows XP maskiner)

Linoit – tool to analyze and categorize (video)data http://en.linoit.com

U-CrAc Splash Screens

Use this splash screen (720p) for your final video

APPENDIX