Samarbejdspartnere

U-CrAc er et samarbejde mellem en række uddannelser på Aalborg Universitet  og private, samt offentlige virksomheder i Danmark.

Den pædagogiske filosofi bag samarbejdet er, at flerfaglighed er en forudsætning for en høj innovationskapacitet. Det handler om, at forskellige personer med forskellige fagligheder vælger, prioriteter og kombinere deres syn på verden – deres optik.

Endvidere er der lagt vægt på samarbejdet mellem professionsuddannede studerende med øje for konkrete aktiviteter i rekvirentens praksisvirkelighed på den ene side, og universitetsstuderende med øje for det brugerorienterede, konceptuelle og strategiske på den anden side.

Uddannelsessamerbejdet er forskningsbaseret.

U-CrAc bliver gjort muligt med støtte fra:

INVIO – Innovationsnetværk, Viden & Oplevelsesøkonomi
Invio er et innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi. InViO styrker viden om oplevelsesøkonomi gennem ny forskning, videndeling, matchmaking og samspil mellem virksomheder og videninstitutioner. På den måde skal virksomhedernes evne til udvikling og innovation styrkes, så der i sidste instans skabes øget vækst og beskæftigelse i erhvervslivet.

SEA – Supporting Entrepreneurship
SEA er en del af AAU-innovation, som arbejder med at styrke og udvide samarbejdet mellem Aalborg Universitet og erhvervslivet. AAU-innovation er i alt bestående af fire kontorer med hver sine kernekompetencer indenfor området; Netværkscenteret, Patent- og Kommercialisering, Fundraising og Projektledelseskontoret samt SEA.