Forventninger til rekvirenten

De studerende arbejder sammen på tværs af fag om at skabe innovative og konkret brugbare brugercentrerede koncepter med udgangspunkt i rekvirenters konkrete innovative behov, som rekvirenten definerer som en case.
Metoden er brugerdreven innovation, og rekvirenter skal derfor sikre de studerende adgang til brugere, personale eller lignende interessepersoner.

Der vil ofte være en samtale om den endelige formulering af  casen for at sikre et godt udgangspunktet for en høj innovationskapacitet.

Rekvirenten bidrager således man med en konkret case, som det har værdi for rekvirent/organisationen, at innovere på. Cases kan være mange forskellige ting og dække mange typer af problemfelter. På følgende side ses blandt andet de mange forskellige cases og koncepter, der blev udviklet under U-CrAc 2013

Åbenhed og innovation

Da det drejer sig om innovation, er det vigtigt, at I er åbne for at der kan forekomme overraskende løsninger på de givne problemstillinger, og at resultatet forventeligt ender et helt andet sted, end man på forhånd forestiller sig.

Det metodiske og strukturerede observations-, analyse- og konceptudviklingsarbejde sikrer kvalificering af den endelige løsning, og giver erfaringsmæssigt et spændende og relevant løsningsforslag på den fremsatte case.

Koncepterne er ikke fortrolige, og video-sketchen vil blive lagt ind på U-CrAc portalen. Det kan dog aftales på forhånd, hvordan materiale fra samtale med evt. patienter, beboere, ansatte mm. må behandles gennem forløbet.

For at kvalificere koncept, proces og ibrugtagning, kræver det at rekvirenten investerer noget tid. I alt op mod 15 timer fordelt på tre uger – herunder 4 timer til afslutning. Undervejs skal det være muligt for de studerende, at kontakte rekvirenten via telefon og/eller e-mail.

Kontakt det faglige personale bag U-CrAc for en snak omkring deltagelse i workshoppen.

Se programmet for U-CrAc 2014, der afholdes i uge 36-38