AskCody – Wayfinder

Casebeskrivelse:

 

På Ucrac 2013 arbejdede vi i gruppe 5 med at undersøge AskCodys udviklingspotentiale. AskCody, leverer navigationsløsninger til bygninger, digitale skilte, komplette mødebookingsystemer og intelligente gæsteregistreringssystemer, og skaber hermed rammer for gode brugsoplevelser i fleksible og dynamiske miljøer.

Fem kernebegreber:
– Brugen af AskCody, herunder anvendelighed.
– Behovet for anvendelse af AskCody.
– Interaktionen mellem bruger og produkt.
– Brugervenlighed.
– Synlighed.

Slut Koncepter:
AskCody er gjort nemmere tilgængeligt og placeret hvor folks behov for vejvisning opstår. AskCody er brugt nye steder hvor, der er et stort behov for hjælp til at finde vej, herunder lufthavne, parkeringspladser, stormagasiner, supermarkeder m.m.

Gruppe 5’s problemstilling efter observationer:
Der er mange ting der gør at folk ikke bruger AskCody, bl.a.

– Et manglende behov for wayfinding.
– At virksomhederne ikke implicerer AskCody godt nok.
– At AskCody kun findes ved virksomhederne og institutionernes indgang.

Problemløsning :
I vores videocase har vi har valgt at AskCody placeres på boardingkort og parkeringsbilletter med QR koder. Ved at placere koderne på disse gør man adgangen til systemet meget nemmere og placerer AskCody lige netop der, hvor folks behov for wayfinding opstår. Oplysningerne om brugen af AskCody bør desuden være tilgængelige alle steder, hvor man bestiller og køber biletter. På den måde sikre man sig at folk har kendskab til de muligheder AskCody giver for wayfinding. I supermarkeder, stormagasiner og andre steder med gratis wifi mener vi, at AskCody skal give adgangen til dette.

Konceptvideo:

Designprocess: 

U-CrAc er en tværfaglig workshop som foregår over tre uger, hvor hver uge har en fase.

 • Uge 37 – Undersøgelse og observation af behovet for brugen af produktet.
 • Uge 38 – Idégenerering, hvor løsninger diskuteres.
 • Uge 39 – Realisering af løsningen, hvor konceptet formidles til rekvirent.

Arbejdsprocessen vil beskrive gruppens proces til den endelige udvikling af et koncept. Konceptet udarbejdes i samarbejde med rekvirenten for produktet, AskCody. Processen dokumenteres ved film og billeder, som forløber over workshoppens tre uger.

Uge 37
I første uge blev vi præsenteret for rekvirenten, udviklingschef Allan Mørch, som har opstillet casen vedrørende AskCody. Casen indebærer et ønske om, at undersøge udviklingspotentialet og innovationshøjden i implementering af en ny positioneringsteknologi, samt hvad den bagvedliggende teknologi bag AskCody Wayfinder kan anvendes til på sundhedsfremmende måder, der sikrer bevægelse gennem eksempelvis forskellige lege eller spil i bygningen med AskCody Wayfinder som backend.

Efter første rekvirentmøde besluttede vi os for i gruppen, at besøge de steder i Aalborg, som har implementeret AskCody. Herunder Institut for datalogi, Kennedykollegiet og Psykiatrisk sygehus. Feltarbejdet byggede på observation ved hjælp af film, billeder og interview for at undersøge, hvordan konceptet fungerede i praksis.

Under besøget på Institut for datalogi filmede vi senarier af brugen af AskCody, hvor gruppemedlemmer var brugeren af produktet, underbygget med billeder. Efterfølgende interviewede vi studerende på uddannelsesstedet, som oplevede AskCody som en éngangsoplevelse, men at selve teknologien var en god idé.

En video, en test i brugen af AskCody

 


AskCody på instituttet for Datalogi, Aalborg


AskCody på instituttet for Datalogi, Aalborg


AskCody på Kennedy Kollegiet, Aalborg


AskCody på Psykiatrien, Aalborg

 

Under gruppearbejdet ræsonnerede vi os frem til fem kernebegreber

 1. Brugen af AskCody, herunder anvendelighed.
 2. Behovet for anvendelse af AskCody.
 3. Interaktionen mellem bruger og produkt.
 4. Brugervenlighed.
 5. Synlighed.

Sandplay metoden og brainstorm

I uge 37 blev vi yderligere introduceret til metoden, sandplay, hvor princippet var, at udtrykke os i sand med objekter. Herunder fik vi mulighed for, at sætte ord på de problemstillinger vi havde oplevet under feltobservationerne. Desuden fik vi sat ord på nye perspektiver af brugen af AskCody. Herunder at brugeren overses under udviklingen af konceptet, samt det begrænsede behov for navigationssystemet i bygninger.
Efter brugen af metoden, sandplay, lavende vi en brainstorm, som skulle give os et overblik over observation, oplevelsen og anvendelsen af AskCody.

 

Sandplay metoden

 

 

En Brainstorm

 

Uge 38
:

Mandag i uge 2 startede med forberedelser til mødet med rekvirenten. Dette inkluderede færdiggørelsen af en videoskitsering, samt klargøring af billeder om Sandplay- og Oroboros metoden.

 

Videoskitsering fra feltundersøgelser for AskCody

 

 

Sandplay metoden

 

 

Møde med rekvirent, Allan Mørch, fra AskCody

 

Mødet startede klokken 13.00 og drejede sig bl.a. om vores oplevelser med AskCody i Ucrac’s første uge. Herunder hvilke problemer vi oplevelser med AskCody, samt indput fra rekvirenten.

5 punkter fra dagens møde

  1. Implementeringen og brugsformen er et stort problem.
  2. AskCody bliver kun en succes, hvis institutionen implementere det i organisationen.
  3. Køberen skal have lysten til at skabe omtale, ellers øges kendskabet ikke.
  4. Det er bygningsejeren der bestemmer, hvor stor AskCody skiltet skal være.
  5. Rekvirenten er ikke interesseret i at bruge AskCody til varenavigation.

Idegenerering og videoproduktion

Resten af uge to gik med, forelæsninger om video produktion, idegenerering og produktion af video-skitser.


Sketching med video


Stillbillede fra video om Anne der bruge AskCody


Arbejde med Green screen

 

 

AskCody problemstillinger

 

AskCody problemstillinger:

   1. Egner AskCody sig til alle virksomheder? Hvilket virksomheder vil kunne få det største udbytte af AskCody og alle dets muligheder? Er det kun store virksomheder med mange ansatte og store bygninger der kan benytte sig af AskCody?
   2. Skal AskCody integreres på en ny måde? Ville fremtiden for AskCody skulle findes i en ny implementering af softwaren? Måske ville flere benytte sig af softwaren hvis den blev gjort nemmere tilgængelig og man ikke havde brug for den store papfigur for at skanne QR koderne.
   3. Kunne AskCody bruges i en ny kontekst? Skal softwaren i AskCody bruges på nye måder? Fx på parkeringspladser, i stormagasiner, på biblioteker osv? Hvis man er åben over for nye tiltag er der mange muligheder for hvordan AskCody kan benyttes i fremtiden.

I uge to arbejdede vi med forskellige koncepter.:

   1. Brug AskCody til at finde tilbage til din bil på en parkeringsplads. Mange folk oplever problemer med at finde tilbage til deres parkeringsplads, derfor kan AskCody bruges til at afhjælpe dette problem. En QR kode anbringes på parkeringsbiletten og ved hjælp af denne guides bilisten tilbage til bilen.
   2. Tjek Gaten i lufthavnen med AskCody: Har du svært ved at finde frem til Gaten i Lufthavnen, brug AskCody til at finde vej. QR koden anbringes på boardingkortet og det bliver derfor nemt at finde frem til den rigtige Gate.
   3. Brug AskCody til at finde dine vare i butikker: fx i supermarkeder som Føtex og stormagasiner som Friis. Spar tid når du handler, brug AskCody til at hurtigt og nemt finde dine vare. AskCody placeres i de respektive butikkers egne apps, og når man søger på vare i disse guides man automatisk hen til det sted i butikken hvor varen findes.
   4. Brug AskCody til at finde den rigtige bog på biblioteket: Det kan være svært at finde frem til den rigtige bog på biblioteket. Ved hjælp af bibliotekets katalog-system og AskCody gøres det nemmere at finde bogen. Søg bogen på bibliotekets computere, scan den givne QR kode og bliv guidet til den rigtige placering.

 

Anne bruger AskCody til at finde bilen

 

 

Anne bruger AskCody i Føtex

 

 

Anne bruger AskCody i Lufthavnen

 

 

Anne bruger AskCody i stormagasinet Friis

 

 

Anne bruger AskCody på biblioteket

 

Uge 39

Mandag i uge tre startede med forberedelser til mødet med rekvirenten fra AskCody. Denne gang var det Ebbe Skøtt Andersen. Mødet gik godt og Ebbe var meget positivt indstillet over for vores forslag og de videoeskitseringer vi havde klargjort til mødet.

Resultatet af mødet blev at vi til fredag den 27/9 – 2013 skal arbejde videre med to af vores forslag.
– At bruge AskCody til at finde bilen på parkeringspladsen
– At bruge AskCody til at finde vej i lufthavnen.

 

   1. Vigtige punkter fra mødet:

   2. Anderledes tilgange til AskCody
   3. Udvidet og konkrete forslag til brug af AskCody
   4. Humoristisk tilgang til projektet
   5. Nemt implementerbare forslag

 

Koncept kommunikation:
Ud over Mødet med rekvirenten, indeholdt mandagen også en forelæsning om koncept kommunikation.

 

Planlægning af ugen:
Tirsdagen gik med planlægningen af ugen.

– Hvordan skal konceptet konkret udformes?
– Hvordan skal vores konceptvideo laves?
– Skal vi ud og lave nye videooptagelser i lufthavnen eller parkeringshus?
– Hvilke effekter har vi brug for til vores video?

Vores slutkoncept blev:

AskCody er gjort nemmere tilgængelig og er placeret, hvor folks behov for vejvisning opstår.

 

Billeder fra onsdagen og torsdagens program hvor den endelige video skulle produceres.

 

 

Slutningen på U-Crac 2013 nærmer sig

 

 

Informationsmøde om afslutningen fredag den 27/9 – 2013

 

 1. Louise Bredvig Dalgaard – Industriel design
 2. Mathias Lund – Industriel design
 3. Mette Thisgaard Knudsen – Oplevelses design
 4. Anne-Marie Menendez – Interaktiv digital medier
 5. Flemming Sienicki Nielsen – Natur og kulturformidling
 6. Pernille Skjøth – Ergoterapeut