Bangsbo Museum

Casebeskrivelse:

Bangsbo Museum ønskede mere indlevende og lærerig tilgang til formidlingen af området omkring 2. verdenskrigbunkerne i området. Dette løstes ved hjælp af et mobil spillekoncept, hvor deltagerne løbende via mobilen for missionen og vejledning til deres færd rundt i området.

Konceptvideo: