Combine – Presence (II)

Casebeskrivelse:

Hvad går projektet ud på?

‘Presence’ er et koncept, hvor man kan sende geografisk bestemte beskeder til sine venner. Det er inspireret af andre beskedmuligheder, som SMS, Facebook Messenget, Snapchat og Instagram, men i modsætning til disse ovenstående APP’s er ‘Presence’ bundet til en geografisk lokation. Idéen er, at ‘Presence’ tillader brugeren at placere beskeder på bestemte lokationer. Beskeden kan sendes til brugerens ven og kan først åbnes, når modtageren når lokationen, hvor beskeder blev placeret. Beskeden kan være alt fra tekst til billede/video.
Det er vores opgave, som studerende, at finpudse konceptet, undersøge mulighederne og udvikle en prototype af APP’en.

Vores caseopgave

Vi skal fokusere på visualisering og udvikling af det overordnede koncept med at sende geografisk bestemte beskeder.
Gruppen kan for eksempel undersøge hvilke funktioner konceptet skal indeholde, samt hvordan forbrugeren skal kunne interagere med APP’en og endvidere hvordan konceptet åbner op for nye muligheder indenfor en social kontekst

Gruppemedlemmer

Marie Kjær, Oplevelsesdesign
Alexander Maahn, Interaktive digitale medier
Mathias Abild, Oplevelsesdesign
Kristoffer Wulff Christensen, Interaktive Digitale Medier

Designprocess:

Første møde med case samarbejdspartner

Som startskud til projektet mødtes vi med Nanna fra Combine for at tage en snak om konceptet. Da projektet er i sin spæde start, kan Combine hverken vise os visualisering eller færdigt koncept. Det er op til os at vælge fokus og komme med nye idéer, der kan hjælpe med videreudvikling af konceptet.

Feltarbejde
Da ‘Presence’ endnu ikke er blevet defineret som et færdigt koncept, kunne vi ikke direkte udspørge folk om det. Derfor valgte vi i stedet at tage udgangspunkt i et allerede færdigt koncept, som også er geo-baseret, nemlig Pokemon Gó. Pokemon Gó har taget verden med storm og vi ville undersøge, hvad det er ved Pokemon Gó, der fanger folk og om det er muligt at overføre dette til ‘Presence’.

Efter feltarbejdet fik vi følgende indsigter:

– Der skal være mere på spil end blot beskeder. Beskeder fra venner er ikke nødvendigvis interessante nok at gå efter, i forhold til de andre teknologiske muligheder der allerede findes (Snapchat/Instagram/Facebook)
– Der skal være et konkurrence- eller skattejagtselement, som ligger op til indbyrdes konkurrence mellem venner og fremmede ELLER et rejse- eller oplevelseselement
– Minder og nostalgi er med til at skabe følelser og involvere brugerne
– Det sociale aspekt betyder meget

Material storytelling

Med Material Storytelling tilgår man sit projekt visuelt. Uden at tale sammen fylder man en sandkasse med forskelligt legetøj, pynt og figurer. Hver enkel person vælger intuitivt hvilken ting, der skal placeres i sandkassen, samt hvor den skal placeres. Alt foregår altså helt tilfældigt.Efter vi opnåede en fælles enighed om sandkassens udseende, skulle vi diskutere placeringerne ud fra følgende fem kategorier:Grupperinger: Hvordan er materialerne placeret i sandkassen og i hvilke grupperinger?Kontraster: Hvilke modsætninger skabes der i sandkassen?Retninger: Hvilke veje kan der dannes i sandkassen ud fra figurernes placering?Relationer: Har nogle af figurerne noget til fælles?Hvor er de forskellige ting placeret i sandkassen?

Material storytelling bekræftede os i, at vi alle havde samme idé for projektets retning. Hvis der havde været en uoverensstemmelse, ville dette have været at se i sandkassen.

Gennem Material Storytelling fandt vi ud af, at vi havde to farvede linjer i sandkassen – en grøn og en orange vej. Dette analyserede vi til, at vi havde en fælles rejse mod noget, men at vi samtidig havde to veje, vi kunne følge. Vi havde endvidere lavet forskellige klynger med forskellige skabninger, som kunne antages at være netværk og kommunikation på de sociale medier. Klyngernes placering illustrerede også om de stor indkredset om sig selv eller ud mod ‘verden’. Denne observation passer til en tidligere diskussion om, hvorvidt ‘Presence’ skulle bruges som et offentligt eller privat værktøj. Herved viste det sig, at Material storytelling var med til at grave ubevidste tanker frem og dertil var i stand til at illustrere vores overvejelser samt problemstillinger, som kunne have været svært at sætte ord på tidligere.

Brainstorming

Efter Material Storytelling åbnede vi for alvor op for den divergente fase i vores kreative proces. Vi skabte alternativer til vores første idéer og åbnede op for nye idéer. I denne fase var det vigtigt, at vi ikke nåede frem til nogle konklusioner, men i stedet fik alle idéerne på bordet til diskussion.

Andet møde med case samarbejdspartner

Efter andet møde med Combine fik vi større indsigt i deres ambition og forestilling af app’en. Combine gjorde det klart, at så længe vi fokuserede på kernefunktionen, måtte vi selv styre hvilken retning vi ville gå. I fællesskab fandt vi frem til, at det vil være en fordel hvis første udgave af app’en har en simpel, overskuelig og let anvendelig form. Den skal ikke have alt for mange funktioner, og være alt for åben, men nærmere indbyde til at grundfunktionen kan bruges forskelligt.Vi begyndte her at opsummere essenserne i app’en og bevægede os dermed mod den konvergente fase i designprocessen.

Video sketching

Video sketching brugte vi som metode til at visualisere fem af vores idéer for Combine. Til hver af de fem videoer lavede vi storyboards, så det blev nemmere for os at klippe filmen sammen. Vi valgte at gøre brug af tre forskellige metoder, da vi endnu ikke vidste, hvilken metode vi ville gøre brug af til den endelige film. Vi kastede os ud i at lave film ved brug af følgende metoder: Stopmotion, powerpoint og green screen. Resultaterne og en lille beskrivelse af hver film kan ses under fanen “videosketches”.

Tredje møde med case samarbejdspartner

Til det tredje møde med Combine viste vi vores fem video sketches. Feedbacken fra Combine lød blandt andet på, at vi skulle finde frem til kernefunktion i ‘Presence’. Vi skulle dog passe på med at blive for målrettede på appens egentlige funktion. Dernæst skulle vi undersøge motivationsfaktoren nærmere i vores idéer og få dette yderligere implementeret i appen. Vi blev rost for vores målrettede rutevejledning i en af idéerne. De bad os om at overveje, om nogle af idéerne eventuelt kunne sættes sammen til én. Afslutningsvis sagde de, at vi skulle gå efter den idé, vi selv fandt mest interessant at arbejde videre med.

Video sketching – færdig idé

Efter vores møde med Combine blev vi hurtigt enige om, hvilken idé vi ville gå videre med. Vi valgte at bruge to forskellige filmteknikker til videoen og udarbejdede henholdsvis to storyboards på baggrund af dette. Inden vi gik i gang med at udarbejde storyboards til videoen, undersøgte vi vores idé ved brug af Core Design modellen, som vi var blevet præsenteret for i undervisningen. Ved at bruge Core Design modellen, fandt vi ud af hvilke elementer i app’en, der var vigtige at få med i den færdige konceptvideo.

Videoskitser:

 

Video 1

Vores første video udspringer af en idé om at visualisere hvordan ‘Presence’ kan se ud. Vi gik altså her ud fra den helt rå idé om at ‘Presence’ er en app, hvor to personer kan sende geografisk bestemte beskeder til hinanden. Det vi især var vilde med i denne video, er at man kan gå efter en bestemt rute og dermed har et mål, når man har valgt, hvilken besked man vil læse.

Video 2

I denne video gik vi mere i dybden med, hvad app’en kan bruges til. Vi havde en konkret idé, hvor app’en kan bruges til at dele ruter med andre. Man kan altså oprette sin egen rute og dele den med offentligheden. Dermed kan folk, som ikke kender byen, se de vigtigste monumenter. Til sidst rates ruten, så man kan søge efter de bedst ratede. Ruten kan kategoriseres alt efter, hvad temaet er.
Video 3

Ligesom video 2, er dette også en video med et specifikt koncept. Her har vi forholdt os mere tro til det oprindelige koncept, nemlig at man kan sende geografisk bestemte beskeder til hinanden. Vores fokus i denne video er, hvordan man kan dele sine rejsetips med sine venner og hvordan man kan ligge tips på specifikke steder.
Video 4

Under vores idégenerering udfordrede vi også Combines ‘geo-messaging’ idé. Dermed udsprang idéen til denne video. Konceptet her er en dating app, hvor man først ser sit match, når begge er indenfor samme radius på det aftalte mødested.

Video 5

I starten af forløbet, fik vi hurtigt indsigt i, hvad der skulle til, før folk ville bruge app’en. Folk vi interviewede gjorde det klart, at der skulle mere på spil end blot en besked fra en ven. Derfor har vi i denne video prøve at danne et spil, hvor point og level har stor betydning.