Gruppe 10 – PRE.DO

PRE.DO er en platform, der fungerer som “…et digitalt værktøj til registrering og udvikling af ideer”.

PRE.DO kom med et ønske om, at vi skulle lave en innovations-platform, hvor det var muligt for ledelsen i en virksomhed at måle deres innovation. Efter empiriindsamlingen fandt vi frem til, at selve PRE.DO-platformen indeholdt nogle mangler, samt at den kunne forbedres på flere parametre og dermed øge dens brugervenlighed. Derudover blev det klart for os, at brugeren havde et behov for en nærmere introduktion til PRE.DO, end de hidtil havde fået, for at kunne udnytte værktøjets fulde potentiale.

Udfra ovenstående er vi nået frem til følgende problemformulering:
Redesign af PRE.DO med fokus på brugerens motivation og læring.

Gruppemedlemmer:

Konceptvideo

Vi har med konceptet et “redesign af PRE.DO med fokus på brugerens motivation” et ønske om at skabe en mere brugervenlig og nemt tilgængelig platform.

Dette gør vi ved at implementere mere eksplicit onboarding på platformen, således at brugeren ikke bliver afskrækket af de mange muligheder, som PRE.DO har nu.

Dernæst styrker vi brugerens motivation gennem indførelsen af hotstreaks, hvor idéernes aktivitet trackes og visualiseres gennem et flammeikon. Dvs. at jo mere aktiv en idé er, des større flamme har den. De mest aktive idéer vil automatisk blive placeret øverst på siden, således at alle i virksomheden kan følge med i idéernes udvikling.


Ønskes det kan vores nye PRE.DO User Interface tilgås her.

 Designprocessen

Mandag d. 17

I dag fik vi udleveret case-beskrivelsen, hvorefter vi mødtes med PRE.DO CEO Uffe Koch for at få en afklaring på eventuelle spørgsmål. Mødet blev afholdt sammen med gruppe 9. Udover gruppe 9 og Uffe var PRE.DO Business Developer Sigurdur (Siggi) Kristinsson tilstede.

Efter mødet kontaktede vi to af PRE.DOs kunder for at planlægge et tidspunkt for interviews om onsdagen. Vi blev henvist til begge kunder af Uffe.

De to kunderne var henholdsvis Innovationschef Mette Pedersen fra Nordjyske Medier og Digitaliseringschef Hans Peter Lybæk fra Redmark.

I samarbejde med gruppe 9 aftalte vi at dele vores empiri, da vi dermed kunne opnå en bredere forståelse af feltet.

Tirsdag d. 18

Hans Peter havde desværre ikke tid til at deltage i interviewet denne uge, hvorfor vi opsøgte andre interessante respondenter, der arbejder med innovationsprocesser. Mette kunne mødes fredag til et interview. Derudover fik vi en aftale på plads med Thorkil Baattrup Andersen, der arbejder med innovationsprocesser hos Dolle.

Af metoder har vi brugt et scrumboard, som har været med til at hjælpe os med at holde styr på det vi gerne ville nå og hvor langt vi var nået i de enkelte processer.

42784068_294273704723430_5685305332780236800_n

Yderligere har vi lavet deskresearch, hvor vi har undersøgt innovation og nudging som muligheder ift. det produktdesign vi skal udarbejde til PRE.DO.

Slutteligt lavede vi en konkurrentanalyse for at undersøge hvilke udfordringer PRE.DO kunne have i markedet, og for at afdække hvilke features eventuelle konkurrenter benytter sig af.

Onsdag d. 19

Mathias og Sasha gennemførte og analyserede en Heuristic Evaluation på PRE.DO-platformen for at blive klogere på dens praktiske brug.

Sonni (gruppe 9), Emil og Mathias afholdte telefoninterview med Thorkil fra Dolle.

Om eftermiddagen tog Lærke (gruppe 9) og Emil ud til Redmark for at interviewe deres praktikant, Michael F. Jensen ang. Redmarks brug af PRE.DO.

Torsdag d. 20

Vi gennemgik den indsamlede empiri, og forsøgte at skabe et overblik gennem affinity diagramming med post-its under overskrifterne;‘bruger’, ‘platform’ og ‘organisation’.

databehandling01_ucrac_gruppe10

Derudfra blev det klart for os, at vores pain-point er at “forbedre brugen af platformen”.

paint_point _ucrac_gruppe10

42592051_474108293092640_7646915578032029696_n

Ud fra vores pain-point udarbejdede vi 5 innovationtracks, der kan være en løsning på problemet. De 5 innovationtracks er: redesign af platform, tracking overlay, to-delt platform, brancherelevant platform og onboarding.

Process03_ucrac_gruppe10

Fredag d. 21

Stinne (gruppe 9) og Sasha tog ud for at interviewe Mette fra Nordjyske Medier. De optog en film med Mette om hvordan hun bruger PRE.DO. I filmen oplever Mette nogle problemer med programmet hvilke understøtter vores nye problemformulering.

Om eftermiddagen præsenterede vi vores nye problemformulering (Core Design), samt vores 5 Quality Criterias for Uffe og Siggi. Uffe forholder sig positiv til vores fokusændring, hvor vi går fra at skulle lave et innovationsværktøj til at lave et redesign af PRE.DO-platformen. Under mødet arbejdede vi frem til, at en kombination af innovationtrack nummer 1 og 5 kunne være interessant at arbejde videre på. Denne kobling resulterede i et fokus på platformen, men med motivation i centrum.

Mandag d. 24

I dag arbejdede vi med konceptudvikling.

Sammen med Uffe kom vi frem til at innovationtrack nummer 1 og 5 ville være relevante at kombinere. Sammenkobling af disse to blev grundlaget for vores problemformulering

Redesign af Pre.Do med fokus på medarbejderens/brugerens motivation.

42792829_2276524142583604_8969905993580281856_n

42738326_558637471258228_8407130411536220160_n

Process04_ucrac_gruppe10

process02_ucrac_gruppe10

Videre sammensatte vi quality criterias, som bestod af ‘motivation/vurdering’, ‘brugervenlighed/læring’, ‘organisering’, ‘tracking/overbevisning’.

Dernæst brainstormede vi på feature/content-delen.

Tirsdag d. 25

Vi delte os op i 2 grupper. Den ene gruppe arbejdede med ‘hjemmesiden’, tekst og opsætning.

Den anden gruppe arbejdede med at videreudvikle de 5 forskellige løsninger, som skal fremvises torsdag i form af 5 video-skitser.

42785222_701741980189119_1734429101181108224_n

Onsdag d. 26

Vi producerede videoer ud fra vores storyboard. Vi valgte at lave Stop-Motion på en Standscan vha. appen “Stop-Motion”.

Standscan02_ucrac_gruppe10

process05_ucrac_gruppe10

standscan04_ucrac_gruppe10

Dagens afslutning bestod i en design critique af gruppe 8, hvor kritik og feedback fik sporet os ind på hvilken retning vi skulle vælge. Dette resulterede i retningen: redesign af platformen med gamification indover.

Torsdag d. 27

Dagen startede med at give kritik og feedback til gruppe 8. Dernæst brainstormede vi løst på hvordan vi ville producere konceptvideoen.

Vi fandt frem til en løsning, der først viser problemstillingen, nemlig at medarbejderen ikke kan finde ud af platformen og mangler synlige guides. Hvorefter der kommer et løsningsforslag, hvor vi fremhæver de koncepter vi har fundet frem til er væsentlige for at PRE.DO vil fungere optimalt.

Video blev produceret i “Stop-Motion” med tegnede figurer, men også nogle konkrete digitalt tegnede eksempler på hvordan hjemmesiden kunne se ud (dog med konceptet som primære fokus).

Fredag d. 28

I dag har vi fortsat lavet film. Vi har optaget i Standscan og filmelementerne er videre blevet samlet i Premiere Pro, hvor der er blevet tilføjet lyd mm.

42716293_483488152165845_142147882600890368_n

Mandag d. 01

Afslutningen på hele U-CrAC-forløbet og vores specifikke case var en præsentation af konceptvideoen for PRE.DO og andre tilstedeværende ved U-CrAC 2018 konferencen.

Konceptskitser

Skitse 1: Dashboard

Følgende videosketch er lavet ud fra tanken om, at struktur er med til at skabe overblik for medarbejderne og deres idéer. Dette også i forhold til, at ideerne med samme omdrejningspunkt eller emne bliver sat sammen på hjemmesiden i stedet for at blive spredt. Herved kan medarbejderen nemmere se idéerne og deres tema og måske derved blive yderligere inspireret til at få en ny ide.

Skitse 2: Achievement

Følgende videosketch er lavet ud fra tanken om belønning, hvilket bygger på gamification. Her er det ideen, der får belønningen. Denne løsning har det formål at arbejde med medarbejderens motivation, således at de bliver motiveret ved at se hvordan deres ide er placeret og evt. bevæger sig på pointtavlen.

Skitse 3: Walkthrough

Følgende videosketch er lavet ud fra tanken om at guide brugeren. Dvs. at vi skal guide medarbejderen sådan, at de får maksimalt udbytte af hjemmesiden. De første par gange medarbejderen bruger programmet, skal de guides til hvordan de gør. Eksempelvis kan der stå “skriv din ide her” i det felt, hvor de skal skrive deres ide. Selvom brugeren har siddet i programmet længe skal denne feature stadig være aktiv, hvis medarbejderen kommer ind på nogle nye sider på hjemmesiden.

Skitse 4: Hotstreaks

Følgende videosketch er lavet ud fra tanken om belønning og streaks, som de ses på Snapchat. Den ide medarbejderen uploader får en i stigende grad en større flamme som belønning for den aktivitet, der er på idéen. Aktiviteten kan bestå i at medarbejderen selv tilføjer #hashtags, uddyber beskrivelse eller hvis kollegaer er inde for at kommentere på idéen.

Skitse 5: Huskeknap

Følgende videosketch er lavet ud fra tanken om, at mennesker ofte glemmer deres ideer, da idéer kommer på alle tidspunkter af døgnet. Den fysisk knap, som bliver vist i videoen, er ikke den endelige ide, men blot en bagomliggende tanke for konceptet. Den fysiske knap er en mulighed for, at medarbejderen hele tiden har muligheden for at uploade en ide.

Skitse 6: Interface

Følgende videosketch er lavet ud fra tanken om, at selve hjemmesiden har mange mangler. Denne viden har vi får ud fra vores data, både med interne undersøgelse af hjemmesiden, men også interviews med personer, som bruger PRE.DO. Tanken bag re-designet er, at hjemmesiden bliver mere overskuelig og hjælper medarbejderen med at finde oplysninger, hvorved idéen bliver fremlagt så godt som muligt.