Gruppe 13 – Nordsøen Oceanarium

Vi, gruppe 13, er bestående af seks medlemmer: Andreas, Christoffer, Emma, Christina, Maria og Mille. Vi er henholdsvis delt ud på Oplevelsesdesign, Interaktive Digitale Medier samt Entrepreneurial Engineering.

Nordsøen Oceanarium er nordeuropas største akvarium, som åbnede tilbage i januar 1984, hvor det dengang gik under navnet Nordsømuseet.
Gennem de sidste par år har museet gennemgået en udvikling hvor det er blevet et museum med et miks af akvarium med levende fisk og interaktive digitale installationer, hvor en ny udstilling på skandinaviens største interaktive skærm “Nordsøens Jægere” findes.

Nordsøens Oceanarium har introduceret os til flere forskellige udfordringer, men fælles er, at de som afsender gerne vil blive bedre til at give de besøgende en samlet historie og oplevelse samt skabe ekstra værdi for disse.

Konceptvideo

Vores koncept “Get moving with Klumpe” sigter mod at få flyttet familier fra Aalborg til Hirtshals ved at få vist noget af, hvad Oceanariet har at byde på, ude i byen – og heriblandt bruge maskotten Klumpe i byrummet. Konceptet bygger på installationskunst, der kan opstilles i byrummet eksempelvis på biblioteket, hvor der ved hjælp af VR-briller og en stor gople bliver reklameret for Nordsøen Oceanarium.

Derudover bygger konceptet på problemet om at gøre det lettere for gæsterne at komme fra Aalborg til Hirtshals – også for dem uden bil. Løsningen er en fælles bus, Klumpe X-pressen, der kører direkte fra Aalborg til Nordsøen Oceanarium. I Klumpe X-pressen vil der være underholdning til børnefamilierne så deres transporttid ikke virker kedelig og lang. Dette vil ske i form af Oceanariets allerede eksisterende Ekspeditionspas som bliver udleveret ved køb af billet samt iPads med spil og lydbog som ligger tilgængelig i bussen. 

Hermed starter oplevelsen allerede fra det øjeblik de træder ind i bussen – hvilket giver en god helhedsoplevelse.

Designprocessen

Uge 1
Den første uge blev vi præsenteret for casen af vores case partner – Nordsøen Oceanarium. Vi besøgte herefter Nordsøen Oceanarium to gange, hvor der blev lavet feltarbejde med observationer og situated interviews med både gæster og ansatte. Det blev her klart at et af problemerne var mangel på gæster fra Aalborg. Derudover blev gruppen opmærksom på en maskot “Klumpe” som ikke blev brugt så tit, men som mange besøgende forbandt Oceanariet med, da det er en af deres hovedattraktioner.

Gruppen valgte at undersøge og gå mere i dybden med hvorfor familier fra Aalborg ikke besøger Nordsøen Oceanarium, hvor der derfor blev foretaget situated interviews i Aalborg byrum for at snakke med de der ikke er besøgende. Dataen fra dette feltarbejde blev arbejdet med og delt ind i clusters.

Denne del af processen gjorde det klart for gruppen, hvilke områder, der kunne arbejdes med. Dette blev stillet op som forskellige innovationstracks.

Gruppen fandt hermed frem til at der i Aalborg blandt andet var mangel på viden og kendskab til Nordsøen Oceanariums aktiviteter og nyheder samt at tiden og transporten var et problem, især for unge familier uden bil.

Gruppen opsatte herefter en core design cirkel, hvor der blev arbejdet med fokus på forskellige udsagn for at finde frem til kernen af problemet.

Dette førte til at der blev udviklet 4 forskellige retninger; Transport, nyheder, kendskab og sociale medier.

Uge 2
Uge 2 blev opstartet med et case møde med case partneren, hvor gruppens observationer, interviews og retninger blev fremvist. Case partneren var generelt begejstret for undersøgelserne og de forskellige retninger. De var selv i gang med at arbejde på nogle af retningerne, og det blev derfor fastlagt i fællesskab at der var mest potentiale i “Klumpe” og at vi skulle gå denne vej. Efter mødet blev der i gruppen fastlagt at maskotten “Klumpe” skulle være en vigtig del af markedsføringen i gruppens koncept. Der blev ydermere lagt fokus på, hvordan familier i Aalborg, ved hjælp af Klumpe, bliver opmærksom på Nordsøen Oceanarium og derved besøger stedet.

Der blev udviklet fem konceptvideoer ud fra dette fokus, som er vist og beskrevet herunder. Til disse videoer brugte vi metoden videosketching, der gjorde det muligt for os hurtigt at få visualiseret vores ideer og få detaljerne og budskabet gjort så konkrete som muligt. Dette gav os god indsigt i, om noget skulle ændres, gøres tygeligere eller skrottes. 

Videoerne er lavet ud fra simple stopmotions og med en mini green screen.
Disse videoer blev fremvist og diskuteret med nabogruppen, hvor det blev klart at det endelige koncept skulle tage fokus i Klumpe X-pressen, VR briller og installationskunst på biblioteket, som blev samlet til et overordnet koncept.

Gruppen har gennem hele forløbet arbejdet iterativt og gået igennem både divergente og konvergente faser. Gruppen har arbejdet divergent for at få åbnet op for en masse ideer og forskellige vinkler at se casen på og samtidigt arbejdet konvergent for at lukke ned og vælge fra. Disse er blevet åbnet og lukket af flere omgange for at komme længere ind til kernen, uddybe og få flere vinkler på for igen at blive lukket igen.

Konceptskitser

Innovationsspor 1

Ideen er kreeret ud fra konceptet om at gøre offentlig transport til Oceanariet mere attraktiv og gøre transporttiden kortere. Derfor ser vi Klumpe X-pressen, som et rigtig godt supplement til privat kørsel fra Aalborg til Hirtshals.

Innovationsspor 2

Ideen går ud på at tiltrække folk fra Aalborg ved at Klumpe og skipperen fra Oceanariet kommer ud på Aalborg bibliotek, hvor mange mødre og børn opholder sig. De har et par VR-briller med, som de beøsgende kan få lov at prøve for at opleve Oceanariet gennem brillerne. 

Innovationsspor 3

Denne video viser et koncept hvor et glas, på tykkelse med glasset i det store akvarium, bruges som reklamesøjle for Nordsøen Oceanarium. Glasset skal fange folks interesse ved at man kan prøve at banke hul i det med en hammer. Senere i videoen vises det, at gæster får rabat alt efter hvor langt de har kørt for at komme til Hirtshals.  

Innovationsspor 4

Konceptet går ud på at få Klumpe rundt i Aalborg, så folk kan få en forsmag på, hvad Oceanariet har at byde på. Klumpe og Skipper kører rundt i en bus og stopper blandt andet på Nytorv, hvor børn kan få lov at røre ved rødspætter. Her får de udleveret ekspeditionspasset samt rabat kupon, de kan tage med hjem til deres forældre. 

Innovationsspor 5

Installationskunsten er en gople der står på gaden i Aalborg, goplens loft indeni er er lavet i en interaktiv skærm, så det ligner at man står under vandet. Goplen skal fange børn og unges opmærksomhed og derved skabe interesse for Nordsøen Oceanarium.  

Proces video

Herunder ses en lille video fra gruppens besøg til Nordsøen Oceanarium og fra nogle gruppeaktiviteter i forbindelse med at finde et core design. 

 

Gruppemedlemmer

Andreas Norsk, anorsk15@student.aau.dk (Interaktive Digitale Medier)

Christina Müller, cmalle15@student.aau.dk (Interaktive Digitale Medier)

Maria Nyholm Jensen, mnje18@student.aau.dk (Oplevelsesdesign)

Mille Danmark Sørensen, mdsa15@student.aau.dk (Oplevelsesdesign)

Christoffer Danst, cdanst15@student.aau.dk (Entrepreneurial Engineering)

Emma Dolmer, edolme14@student.aau.dk (Entrepreneurial Engineering)