Gruppe 17 – Campus Kystbyerne


Casebeskrivelse:

I 1991 opfordrede Aalborg Byråd borgerne i kommunens lokalområder til at oprette en bred sammensat organisation – kaldet samråd – med det formål at styrke samarbejdet mellem lokale, private og offentlige organisationer og instituioner. Et samråd er et samarbejde mellem foreninger, klubber og offentlige institutioner om et eller flere konkrete projekter. Ideen med samråd er at løse opgaver i flok. Opgaver, som de enkelte foreninger m.v. ikke kan løfte alene.

Kystbysamrådet dækker over de tre byer Mou, Egense og Dokkedal. I Kystbysamrådet er der ofte blevet diskuteret, hvordan området kan gøres mere attraktivt for nye tilflyttere, således at området forbliver et sted med masser aktivitet, frivillighed og driftighed. Området har meget at byde på, men hvordan bliver dette synliggjort? Kystbysamrådet oplever, at folk generelt føler, at der er langt ud til området, men afstanden er kun 25 min. fra Aalborg Centrum og 15 min. til motorvejssystemet. Virkeligheden er nok mere “den mentale” afstand fra by til land.

Gruppen skal arbejde med at afdække, hvad der vil få en børnefamilie til at flytte til området. På denne baggrund er der opstillet følgende kriterier:

  • Det skal være et produkt, der på en ny og anderledes måde, kan formidle og profilere området.
  • Det skal være let forståeligt og gerne visuelt.
  • Det skal være nemt at distribuere og håndterbart for alle – afsendere såvel som modtagere.

Konceptvideo:

Designprocessen:

Arbejdet med casen har været intensiv, da vi kun havde to uger til rådighed. Først blev vi introduceret til casen, hvor vi herefter var ude og undersøge området og indsamle empiri. Herefter samlede vi vores empiri og begyndte at analysere og bearbejde de indsamlede interviews. Da det var gjort, kunne vi begynde at komme med idéer til, hvordan casen skulle løses. Vi slog os ret hurtigt fast på én ide, hvorfor vi omgående gik i gang med at realisere ideén via vores konceptvideo.

Uge 1

Casepræsentation

På U-CrAcs første dag blev gruppen introduceret for case-partneren, KystbySamrådet. Samrådet præsenterede casen for gruppen og de to andre grupper, der ligeledes skulle samarbejde med KystbySamrådet. KystbySamrådet forklarede deres problematikker og deres ønsker om at bevare et velfungerende samfund. De påpegede, at de ønskede flere børnefamilier til området, således der kom en fremtidig vækst. Det stod klart for gruppen, at vi havde frie tøjler til at udvikle et nyt koncept til området.
Efter mødet blev der lavet en opfølgning på KystbySamrådets ønsker, hvorfor vi i gruppen vidste, hvad vi skulle gå igang med.

Feltarbejde

Gruppen ønskede at se byerne (Mou, Egense og Dokkedal), og det de havde at byde på. KystbySamrådet havde arrangeret kontakt til nyttige personer ift. casen. Derfor planlagde vi spørgsmål til disse og kontaktede dem via telefon. Vi snakkede med Bjarke og Kolbrun, som er beboere i Dokkedal. De udtrykte deres meninger om området, hvilket gav os et nyt syn på casen.

Derudover tog vi ud i Aalborgs gader for at høre tilfældige børnefamilier, hvad der skulle til for, at de ville flytte fra byen og helt ud til kystbyerne.
Der blev efterfølgende udviklet en tidsplan med henblik på at nå rundt til de forskellige locations. Vi besøgte Mou, Egense og Dokkedal. Forinden udflugten til området havde vi planlagt et møde med den lokale ejendomsmægler og folkeskolen i Mou. Ejendomsmægleren gav os en ide omkring, hvordan vi kunne håndtere casen set med salgsbrillerne på. Områdets boliger var i den lavere ende sammenlignet med Aalborgs boligpriser.
Vi fik et positivt syn på folkeskolen, SFO’en og børnehaven, der alle var placeret strategisk smart i forhold til byen og hinanden. Folkeskolen havde smartboards i hvert lokale samt et fællesområde med faste pc’er. Derudover var der ligeledes et forholdsvis nyt fysik- og kemilokale og nydelige grønne områder. SFO’en havde mange lyse rum, hvor børnene kunne lege sammen i både store og små grupper. Børnehaven havde en grøn og aktivitetsrig legeplads med alt dertilhørende.

Efter besøget i Mou drog vi til Egense for at se på deres sejlklub. Klubhuset var i god stand og havde meget at tilbyde for turister og medlemmer. Selve Egense by havde i sig selv ikke meget at tilbyde udover massere af naturskønne områder.
Dokkedal er den mindste by af de tre og kan nok nærmere betegnes som en mindre landsby, hvorfor der ikke var meget at opleve.

Ved at vide de forskellige størrelsesforhold på byerne, måtte vi indse, at Egense og Dokkedal vil være sværere at få folk til end Mou, da denne by har mere at byde på.

Analyse

Da vi kom hjem fra feltarbejde, samlede vi alt vores empiri. Vi tematiserede, det vi havde fundet ud af. Ud af dette opstod en masse ideer, som vi herefter brainstormede på. Ud fra brainstormen opstod der tre koncepter, som vi valgte at arbejde videre med. Disse koncepter var som følgende: 1) Sommercamp for familier i Nord- og Midtjylland, 2) en hjemmeside, der machede huspriser og 3) containercampus for studerende.

Uge 2

Møde med KystbySamrådet

På den anden uges første dag havde vi møde med Kystbysamrådet. Mødet blev indledt med en præsentation af fundne styrker og udfordringer ved kystbyerne. Herefter blev de tre forskelllige konceptidéer præsenteret. KystbySamrådet tog godt imod alle tre idéer, hvorfor vi selv måtte bestemme, hvilket koncept vi ville arbejde videre med. Vi valgte at arbejde videre med containercampus for studerende, som vi kaldte Campus Kystbygerne.

Det blev aftalt, at efter U-CrAc skulle vi med til et møde med resten af KystbySamrådet samt borgerne. Her kunne vi præsentere vores idéer, da KystbySamrådet mente, at vi bedre kunne forklare disse til borgerne.

Videosketching

På andendagen i uge 2 påbegyndte vi vores videosketching. Her lagde vi ud med at brainstorme idéer til de forskellige videoer, hvorefter vi delte os op i hold og begyndte på arbejdet med to af videoidéerne: en stopmotion video og en animeret video.
På tredjedagen fortsatte og færdiggjorde vi de to videoer samt påbegyndte brainstorming og arbejdet med en tredje video. Dagen efter færdiggjorde vi de tre sketches og begyndte planlægningen til den endelige konceptvideo, som vi færdiggjorde på sidstedagen.

Uge 3

Præsentation

Videoskitser:

Introduktion

En dag på Campus Kystbyerne

Bæredygtighed