Hjerneskadecenter Nord

Casebeskrivelse:

Koncept til Senhjerneskadecenter Nord omkring en central og allestedsnærværende kommunikationssystem for både de ansatte, pårørende og ikke mindst patienten. Systemet tillader overblik, kontrol og deling af oplevelser, kontrolmekanismer mm. for brugeren.

Konceptvideo: