KystbySamrådet

Logo

Casebeskrivelse:

Kystbysamrådet er en forening bestående af de tre byer, Mou, Egense og Dokkedal. Kystbysamrådets formål er at samle og promovere de tre byer. Byerne har udover en smuk natur, meget at byde på. De har mange attraktive fritidsaktiviteter samt en stor frivillighed blandt beboerne, men de har svært ved at få dette kommunikeret ud over bygrænserne. De hører ofte at der er langt derud og det er svært at komme dertil med offentlige transportmidler. I virkeligheden tager det kun 25 minutter i bil fra Aalborg centrum og det er måske den mentale afstand fra by til land der spiller en rolle i opfattelsen af byerne.

Vores opgave:

Hvordan kan vi flytte på “lang ude-mentaliteten”?

Hvilke kommunikationsmidler og konkrete oplevelser skal der til for at ændre folks opfattelse af området?

Kriterier:

 • Et produkt, der på en ny og anderledes måde, kan formidle og profilere vores område.
 • Det skal være let forståeligt og gerne visuelt
 • Det skal være nemt at distribuere og håndterbart for alle – afsendere såvel som modtagere.

Konceptvideo:

Beskrivelse

Vores koncept har til formål at visualisere afstanden fra Aalborg til Kystby-området gennem en kampagne, og dermed påvirke folks opfattelse af, at der skulle være langt at køre til dette udkantsområde. Den har ydermere til fordel at skabe mere synlighed af lokalområdet, samt være med til at rykke modtagerens opfattelse af en “langt ude mentalitet”. Vores forslag er at kommunikere på tværs af forskellige digitale platforme, såsom infoskærme og webbaserede løsninger. Målgruppen, som vi sigter efter, vil være unge familier på udkig efter huse. I kampagnen vil der være fokus på nogle af værdier, som området omkring kystbyerne byder på, og som muligvis ikke er at finde inde i byen. Nogle af aktørerne i kampagnen vil bl.a. omfatte forskellige parter af det lokale erhvervsliv, såsom ejendomsmæglere. Disse vil kunne drage fordele af kampagnens budskab i forbindelse med at udvikle lokalområdet.

Design-process

Projektet tog ikke udgangspunkt i en specifik design-model, men blev formet af gruppemedlemmernes individuelle erfaringer, evner og med PBL i mente.

Gruppen blev præsenteret for en case, hvor byerne Mou, Dokkedal og Egense (Kystbyområdet) fortalte at folk havde en opfattelse af, at der er langt ud til byerne, og at de derfor ikke ville bo der.

Efter præsentation af projektet, casen og første møde med Kystbysamrådet satte gruppen sig sammen, og diskuterede overvejelser og alle de spørgsmål, som var dukket op efterfølgende. Denne diskussion udformede dernæst research områderne. Dog havde gruppen til tider svært ved at forholde til at idegenerering og løsningsforslag ikke skulle diskuteres endnu. Og gruppen opfattede til tider at denne tilgang til processen lagde en dæmper på kreativiteten.

Research foregik online, som f.eks. desk-research og i Kystbyområdet. Mou, Egense og Dokkedal blev besøgt, observeret og udspurgt. Der blev endda mulighed for at tale med en folkeskoleklasse omkring, hvordan det var at bo i området, og med en ejendomsmægler, der fortalte, og hans erfaring med tilflyttere. Researchen blev afsluttet med at tale med befolkningen nede i centrum af Aalborg foran Føtex. Dette blev gjort for at be- eller afkræfte, hvorvidt folk havde opfattelsen af at der var langt ud til Kystbyområdet eller ej.

Researchen bekræftede at der var en opfattelse af at der var langt. Men ikke forstået sådan at der var langt i kilometer, men mere at der var langt i tid. Dog kunne folk ikke svare på præcis, hvor langt der var, og hvornår det var for langt for dem. Resten af dem, som blev adspurgt, kendte ikke til området. Så i princippet var det kun folks opfattelse, som var problemet og deres manglende kendskab til området.

Researchen gav også mulighed for at udforme en målgruppe. Målgruppen var unge familier med små børn, der ønskede at bo et sted, hvor børnene ikke behøvede at vokse op i en baggård. Deres børn var første prioritet, og derfor vægtede familierne skoler og fritidsordninger højt. Familierne havde også egen bil, og havde generelt en travl hverdag.

Til sidst blev problemområderne defineret: “Kystbysamrådet har brug for at familier flytter ud til området, og der eksisterer en opfattelse af, at der er langt ud til området”

Yderligere fandt gruppen ud af at Kystbysamrådets problemer, med udgangspunkt i overstående to problemer, var tredelte.

 1. Forbind byerne – Egense, Dokkedal and Mou
  Brug en lokal kampagne eller event, der bringer beboerne sammen. Placer eventet så centralt mellem de tre byer som muligt. Et større fællesskab vil hjælpe med “der er langt derud” mentalitet. Folk vil gerne kører langt, hvis det er det værd.
 2. Lav en kampagne, der får målgruppen til at flytte derud – Egense, Dokkedal og Mou
  Brug storytelling “Der er langt derud”, og lav en video-reklame, der kan starte med at præsentere området og menneskene stereotypisk, og rund af med at twiste opfattelsen. Brug samme visuelle æstetik, budskab etc. på andre platforme og medie forme. Gør hjemmesiden klar til at folk ønske at finde svar på yderligere omkring emnet.
 3. Promover eksisterende aktiviteter, som Kystbyområdet har og lav nye:
  Fokusere på det værdisæt, som målgruppen i en kampagne, og inkluder aktiviteter til børn, forældrene og et yngre publikum (15+). En af aktiviteterne kan være den selvsamme, som skal forbinde byerne.

Ideerne blev præsenteret for Kystbysamrådet ved andet case-partner møde, og gruppen fik response for yderligere spørgsmål, og Kystbysamrådet egne tanker og bekymringer. Til gruppens overraskelse, så blev rådet overrasket over at kystbyernes fællesskab var relevant at gøre mere synligt, og ikke bare gå udfra at folk ved det på forhånd eller tydeligt kan se det.

Efter at definering af problemerne besluttede gruppen sig for at forholde sig til punkt 2, der handlede om synlighed i området og bybilledet, selvom 1 og 3 var lige så relevante, men det var ikke muligt at fokusere på alle områder pga. tidsmangel. Dernæst delte medlemmerne sig op i to og to, og startede idegenereringen, for så at sketche ideerne i form af korte videoer. Gruppen besluttede sig for at samle tre forskellige ideer, der alle, i en form, handlede om synlighed for Kystbysområdet, og på den måde skabe den endelige konceptvideo med tre indfaldsvinkler.

Gruppen fik efterfølgende mulighed for at præsentere koncepterne for to andre grupper for at give og modtage feedback.

Kommentar fra de andre grupper:

Første video (Benny og Lasse): Det første skilt forsvandt for hurtigt. Man kunne ikke nå at opfatte, hvad skiltet handlede om. Der lidt meget tekst på, og det var svært at følge med.

Tredje og fjerde video (Kathrine og Rebekka): Det var ikke så tydeligt at det var tre forskellige skærme på den tredje video. Vi kunne have brugt mere farve, så kunne det have givet mere “Mood”.

Anden video (David og Jonas): Det virkede som om, at det handlede om salg. Vi kunne lægge vægt på “mood” og følelser.

Der var tvivl om, hvorvidt koncepterne hang sammen med at få folk til at flytte derud. Eller “far out” mentality.

Efter fire forskellige sketch-videoer og en præsentation for to andre grupper besluttede gruppen sig for at skrive en historie, der gjorde konceptet simpelt at lave.

Konceptet

Vores koncept har til formål at visualisere afstanden fra Aalborg til Kystby-området gennem en kampagne, og dermed påvirke folks opfattelse af, at der skulle være langt at køre til dette udkantsområde. Den har ydermere til fordel at skabe mere synlighed af lokalområdet, samt være med til at rykke modtagerens opfattelse af en “langt ude mentalitet”. Vores forslag er at kommunikere på tværs af forskellige digitale platforme, såsom infoskærme og webbaserede løsninger. Målgruppen, som vi sigter efter, vil være unge familier på udkig efter huse.
I kampagnen vil der være fokus på nogle af værdier, som området omkring kystbyerne byder på, og som muligvis ikke er at finde inde i byen.
Nogle af aktørerne i kampagnen vil bl.a. omfatte forskellige parter af det lokale erhvervsliv, såsom ejendomsmæglere. Disse vil kunne drage fordele af kampagnens budskab i forbindelse med at udvikle lokalområdet.

Video Sketches

Her kan i se vores forskellige forslag til hvordan Kystbysamrådet kan forbedres deres synlighed igennem tre konceptvideoer produceret over to dage.

Koncept 1 – Drive in Bio i KystbySamrådet

Denne ide er baseret på at folk der kommer til Kystbyerne som regel er i bil. En Drive In bio vil skabe opmærksomhed om området og give folk en ny mulighed for at identificere sig med området.

 

Koncept 2 – Synliggørelse med digitale skilte og Kystby-APPen

Dette koncept omhandler synliggørelse både eksternt og internt i området, vha. brugen af digitale skilte ved indfaldsvejene, samt brugen af en APP til synliggørelse af arrangementer og aktiviteter i lokalområdet.

 

Koncept 3 – Experience kystbyerne

I denne video præsenteres et eksempel på et koncept, vi lavede under U-crAc forløbet. Den illustrerer en box-installation, som præsenterer Kystbyerne visuelt og inddrager sanserne.

 

Koncept 4 – Kystbyerne – Tættere på end du tror

I denne koncept-sketch møder vi en ung kvinde, der spotter en plakat/reklame for Kystbyerne på hendes vej til biografen. Nysgerrigt går hun efterfølgende på facebook, og finder selvsamme reklame for Kystbyerne. Hun får gode fornemmelser af billederne. Da hun endelig ankommer til biografen og sidder i salen, ser hun en reklamefilm, hvor hun næsten kan hører bølgerne bruse og føle brisen mod sit ansigt med sloganet “Tættere på end du trro”. Hun forlader salen eftertænksom, og med følelsen af længsel og beundring.