Sundhedscenter Aalborg

Casebeskrivelse:

Koncept udviklet for Sundhedscenter Aalborg, der søger at skabe en onlinependant til det fysiske sundhedscenter. Formålet er, at give borgerne muligheden for at spare turen til lægen og stedet have ét samlet sundhedscenter med adgang fra både mobiltelefon, computer mm.

Konceptvideo: