Vefremkalende fødestue

Casebeskrivelse:

Innovativt koncept, der udforsker fremtidens fødegang med brugerne i centrum. Konceptet udforsker mulighederne for at fremtidens fødestuer både fremskynder processen, men samtidigt også skaber en mere behagelig proces for den fødende og dennes pårørende. Der arbejdes konkret med muligheder for skalaerbare rum og digitale hjælpemidler.

Konceptvideo: