Aalborg Sygehus

Casebeskrivelse:

Aalborg Sygehus’ har en udfordring ift. patienter og pårørendes muligheder for at finde rundt på sygehusets campus. Dette koncept udforsker en løsning, hvor avancerede infostandere gør det let, hurtigt og brugervenligt for den enkelte at finde rundt, få information og blive vejledt.

Konceptvideo: