Ældrecenter II – Aalborg

 Casebeskrivelse:

Endnu et koncept, der har til formål at skabe bedre aktivitetsrammer for de ældre beboere på plejehjem i Aalborg Kommune. Gennem brugerinvolverede processer, fandt gruppen, at de ældre havde brug for afvekslende oplevelser, de kunne dele med deres venner, samtidigt med at de ikke nødvendigvis skulle på en længere heldagsrejse for at nå deres oplevelse.

Konceptvideo: