BODY BIKE II

Case beskrivelse:

Hvad går projektet ud på?

BODY BIKE er en produktionsvirksomhed, der designer, producerer og sælger indoor cykler – også kaldet spinningscykler. De sælger over hele verden gennem en distributør, der videresælger til en fitnesskæde, hvor brugerne kommer for at træne. Derfor er der mange interessenter i spil inden produktet når ud til slutbrugeren.

Nyeste nyt er, at BODY BIKE har lavet en trænings-app, som downloades direkte af brugeren. Denne app åbner nogle muligheder, som BODY BIKE ønsker at udnytte. Samtidig skaber appen også nogle problemstillinger i forbindelse med, hvordan brugeren håndterer denne app.

Det er en ny oplevelse for brugeren, at de selv skal downloade en app, koble den til cyklen og samtidig forstå de informationer appen viser. Formålet med appen er, at give brugeren den bedst mulige cykeloplevelse. Derudover er BODY BIKE’s primære mål at sælge professionelle indoor cykler – ikke at levere altomfattende software. App’en skal understøtte produktet og den skal fungere for Hr. og Fru Jensen. Til sidst skal det siges, at cyklerne leverer data, som frit kan opsamles af andre træningsapplikationer. Herved skal app’en ikke ses som den eneste mulighed for at kommunikere med cyklerne.

Vores caseopgave

Vores case går ud på, at vi skal udvikle idéer til en ny feature/features, der skal forbedre den nuværende app. Der findes utrolig mange apps og andet software til brug ved inden- og udendørs cykling, hvilket stiller krav til os om at tænke nyt og anderledes, for ikke at skabe en allerede eksisterende feature.

BODY BIKE kan og vil ikke konkurrere med virksomheder, der specialiserer sig i softwareløsninger, hvorfor de er på udkig efter en simpel, men genial feature som kan give brugeren en bedre cykeloplevelse.

Konceptvideo:

Designprocess:

Uge 1: Observation

Den første uge af U-CrAc forløbet handlede om research og informationssamling, for herved at præcisere caseproblemet. Vi skulle i gruppen blive enige om, hvilke informationer der var nødvendige for at løse den stillede caseopgave. Vi gjorde brug af følgende researchmetoder, der skulle hjælpe til indsamlingen af vores empiri:

Obligatorisk møde med vores casepartner fra BODY BIKE; Hanne Poulsen, Project Manager. Her var der fokus på den nye trænings-app, hvor Hanne startede ud med at fortælle og forklare, hvordan appen fungerer, samt hvilke funktioner den indeholder. Derudover var mødet forholdsvist åbent, da vi som gruppe havde mulighed for at stille relevante spørgsmål til Hanne. Inden mødet havde vi derfor udarbejdet en liste med alle de spørgsmål, som vi ønskede svar på i forbindelse med vores caseproblem.

Interview med Martin Jensen, spinningsinstruktør i Haraldslund Motionscenter; Interviewet med Martin gav os brugbar viden ud fra et professionelt synspunkt. Fokusset var her, hvad der motiverer brugeren, samt hvordan en trænings-app kan bidrage til træningsoplevelsen.

Interview med Trine, spinningsinstruktør i Fitness DK; Interviewet med Trine gav os, ligesom med Martin, et brugbart interview ud fra et professionelt synspunkt, hvor fokusset ligeledes var motivation og virkningen af en trænings-app.

Interview med 3 brugere/spinningsdeltagere; Via disse interviews opnåede vi brugerbaseret viden i forhold til deres brug af app-teknologien. Derudover har vi forsøgt at finde frem til deres bagvedliggende motivation, samt hvilke aspekter af træningen der skaber værdi for den enkelte bruger.

Observation af spinningstime i Fitness DK; I forbindelse med observation valgte vi både at tage skriftlige notater samt at filme det vi så under spinningstimen.

Uge 2: Analyse og syntese

Den første del af ugen blev der fokuseret på at få analyseret og fortolket den indsamlede empiri fra uge 1. De forskellige interviews og observationer blev grundigt gennemgået for ligheder og eventuelle aspekter i træningen som kunne bruges fremadrettet.
De aspekter som gik igen ved de foretaget interviews var følgende:

– Forskellige former for motivation

– Hvilke værdier der er ved spinning

– Fokusområder mht. tracking under spinning

Præsentation til case partner

Her blev der præsenteret det indsamlet empiri. Der var fokus på aspekter som blev gentaget i de foretaget interviews. Derudover blev der også præsenteret løsningsforslag til eventuelle features i Body Biks app.

Video sketching

Den sidste del af ugen blev der arbejdet med ”stop-motion” film. Der skulle fremstilles mindre film og disse skulle bruges til at illustrere løsningsforslag af en ekstra feature til Body Bikes app. Der blev fremstillet henholdsvis 5 film med fokus på følgende:

– Skræddersyning af din egen app og få bedre overblik

– Vælg dit fokusområde ved din træning og få en bedre træning

– Vær din egen konkurrent og slå dine egne rekorder

– Til- og fravælg mængden af information på interfacet under træningen

– Sæt dig dine egne mål og opnå dem gennem spinning

Uge 3: Realisering

Præsentation til case partner

De fem film blev præsenteret for case partneren. Her blev der konkluderet, at fokusområderne godt kunne fungere i samspil med hinanden. Dermed kunne der nu fokuseres på hvordan disse fem features skulle kunne fungere sammen og fremstå som en helhed.

Specificering

De fem fokusområder blev centreret og der blev udarbejdet et endeligt interface til Body Bikes app. Det var vigtigt, at det skulle fremstå simpelt i form af mængden af informationer på interfacet.

Videoskitser: