Cylock (I)

Casebeskrivelse:

Konntaktperson: Erling Nielsen

Koncept:

Tusindvis af cykler bliver stjålet hvert år i Danmark alene, hvilket Cylock sigter efter at reducere. Cylock har en ambition om at producere digitale cykellåse, der kontrolleres gennem en applikation til mobiltelefonen, hvilket skal give brugeren flere features og øget sikkerhed. Ifølge virksomheden vil digitaliseringen have en række fordele som eliminering af risici for at miste nøglen, øge sikkerheden omkring cyklen og sikre at cyklen altid låses korrekt.

Cylock har virksomhedsmæssigt en stærk opbygning med dets samarbejdspartnere. Softwaren der kontrollerer låsesystemet leveres og udvikles af et litauisk firma, mens den danske virksomhed styrer designet af cykelstanderne, for at møde strenge designmæssige vilkår på det danske marked fastsat af kommunerne.
Cylocks vision er at blive markedsleder inden for digitale cykellåse i Europa. Et centralt element er skaleringsmulighederne, hvor setup’et understøtter relancering i andre brancher, hvilket konceptet viser stort potentiale for.

Gruppens opgave er at løse følgende problemstilling:

“Develop a digital concept for the optimal way to lock your bike through an app”

Konceptet er allerede udviklet og solgt til Århus kommune, der vil fungere som testcenter for cykelstanderen.
Vores opgave er derfor tolket som bearbejdningen af den digitale platform på mobilen. Hertil er problemstillingen at folk skal låse cyklen på en ny, uvant måde gennem mobiltelefonen, hvilket ikke er færdigudviklet. Vi undersøger derfor mulighederne i denne nye interaktion mellem teknologi og menneske.

For bedre at kunne forstå situation og udfordringer virksomheden står i har vi følgende haft sparring og løbende dialog med rekvirent. Dette har fungeret godt for vores vedkommende, da det hjalp os med at gennemskue konceptet og dermed hjælpe vores idegenerering og forbedre vores løsningsforslag.

Gruppemedlemmer:

Jonas Ebler Pedersen (Interactive Digital Media)

Jonas Sølund Buus (Interactive Digital Media)

Andreas Rafn (Entrepreneurial Engineering)

Kenneth Sevelsted (Entrepreneurial Engineering)

Konceptvideo:

Videoskitser:

Sketch #1 “Pincode request”

Sketch #2 “Correct locking”

Sketch #3 “Theft notification”

Sketch #4 “Locating bike”

Sketch #5 “Lock reservation”

Designprocess:

Procesbeskrivelse af U-Crac forløbet

Workshoppen foregik over tre uger og vi blev indledningsvis inddelt i grupper på tværs af uddannelser. Hver gruppe fik en case som skulle løses inden for de tre uger. Ugerne var inddelt i temaer og med hvert sit fokus, første uge omhandlede feltarbejde og empiriindsamling, anden uge skulle der udvikles ideer baggrund af resultaterne af første uge, tredje og sidste uge skulle ideerne samles til et endeligt koncept.
På første dagen havde vi et møde med en repræsentant fra Cylock, hvor eventuelle spørgsmål omkring casen blev redegjort. Forinden mødet havde vi lavet en kort undersøgelse af hvad vores case bestod af og hvad vi gjorde os af tanker omkring forløbet.

Uge 1 – Feltarbejde og empiriindsamling

Til vores empiriske undersøgelse anvendte vi metoder som observation, interview og spørgeskema. I forhold til vores case fandt vi det relevant at tage udgangspunkt i den oprindelige låse proces og hvordan folk forholder sig til det med at låse cykler.

Derfor valgte vi at observerer på togstationen og andre relevante steder hvordan folk låste deres cykler og om det var noget der tog tid. Vi foretog også en optælling af hvilke typer af låse der var den mest anvendte i forhold til eventuelle overvejelser i forbindelse med designet.

Spørgeskemaet havde til formål at få et indblik i hvilken holdning folk har til omkring det at låse deres cykler, og hvordan de ville have det i forhold til at låse cyklen med deres telefon.

Til vores interviews med folk på togstationen, nytorv og Create havde vi plukket de mest relevante spørgsmål ud fra spørgeskemaet.

Uge 2 – Idegenerering og videosketching

Ugen begyndte med bearbejdelse af det indsamlede data fra feltarbejdet, det gjorde vi ved at gennemse de indsamlede besvarelser og observationer.

Sandkasse:

Da vi blev introduceret til denne metode, var vi lidt skeptisk. Ingen af os havde forestillet os, at lege med legetøj i en sandkasse vil være en del af vores akademiske uddannelse. Men da vi så fik placeret alt legetøjet i sandkassen, gav det faktisk meget mening, da de forskellige ting symboliserede forskellige elementer af hele processen. Ved at analysere placeringen, relationer og egenskaber af de forskellige elementer, kunne vi skabe et overblik der ikke kun hjalp os med at beskrive processen ved at låse sin cykel, men også have en diskussion om hvad de forskellige elementer i processen kan have a betydning for brugeren. Så ved at lege med “casen” fik det en helt anden kontekst, og åbnede op for nogle tanker, der måske ikke ellers ville være blevet italesat. Det viste sig så at være en god metode til at åbne op for problemstillingen, og tænke ud af boksen.

Image and video hosting by TinyPic

Analysen og resultaterne præsenterede vi til vores case samarbejdspartner, hvorfra vi drøftede resultaterne og talte om hvilken retning vores digitale koncept skulle tage.
På baggrund af mødet med Cylock begyndte vi at danne idéer. Vi tænkte i scenarier hvor man kunne få brug for og benytte sig af app’en og dens funktioner.

Image and video hosting by TinyPic

Videosketch:

Til at visualiserer vores ideer valgte vi at lave video sketches. Disse var foreslået at lave som stop-motion eller ved brug af en green screen. Vores første valg var et benytte os af green screen i combination med stop motion til app interfacet, men under filmningen gik det op for os at det ville være mere effektivt at filme i rigtige omgivelser, da pladen på green screen var for begrænset til at levere vores budskab. Og selvom at stop motion med tegninger godt kunne have fungeret til at vise vores interface, så valgte vi at illustrere det digitalt, for at bedre matche realismen i det vi have filmet.

Uge 3 – Udformning af endelig koncept

Vi startede med at præsenterer vores fem video sketches til vores case samarbejdspartner og drøftede hvilke ideer der skulle bevares og skæres fra. De resterende ideer samt input fra mødet skulle danne baggrund for det endelige og færdige koncept.

Valget blev taget på baggrund af “Rosenstand & Vistisen’s model”, hvor beslutningen så var, at “Quandary criteria” ville blive fjernet fra det endelige koncept. Det endte så med at blive sketch nr. 4 – altså “locating bike” som ikke kom med, da den ikke har den mindste sammenhæng i forhold til sikker parkering af cykel. På baggrund af dette valgte vi at klippe de fire sketches, som hver repræsenterer en feature i app’en, sammen til én video med en form for storyline, så modtageren vil bedømme konceptet empatisk og ikke kun logisk. Baseret på brainstorming og noter fra vores møde blev de resterende ideer optimeret inden at redigeringen startede.
Det endelige koncept indeholder: “Pincode Request”, “Correct Locking”, “Theft Notification” and “Lock reservation”.