Combine – Here I Am (I)

Casebeskrivelse:

Gruppen samarbejder med virksomheden Combine, hvor vi har fået til opgave at udvikle koncepter for brug af b.link platformen.

Casebeskrivelse
At udtænke koncepter der viser nogle af de forskellige muligheder b.link platformen åbner op for, samt nye måder at benytte teknologien i b.link platformen på.

Om b.link platformen
b.link platformen er tænkt som et netværk af iBeacons placeret rundt omkring på forskellige lokationer i og omkring eksempelvis de større byer. Netværket gør det muligt at give brugere adgang til lokationsbestemt indhold på deres mobile enheder.

Om iBeacons
iBeacons er små enheder som udsender et Bluetooth Low Energy (BLE) signal. Denne teknologi gør det muligt at få smartphones, tablets og andre enheder til at udføre en handling når denne er i umiddelbar nærhed af et iBeacon.

Konceptbeskrivelse
Dette koncept er et Point spil med brug af beacons, men samtidig en måde at lave direkte markedsføring på for virksomhederne. Man downloader Center appen, og udfylder ens profil med indstillinger om størrelse, pris, butikker og produktkategorier.

Nu kan brugeren benytte appen til at spille Point Pacman i Friis, her kan man vinde point, som kan benyttes i Friis centeret. Beacons vil være placeret flere steder nede i midtbyen, og i de forskellige gågader, så shopping bliver altså i en konstant udvikling og får brugeren til at komme tilbage til Friis.

Når brugeren er i og udenfor Friis, modtager brugeren specifikke tilbud og notifikationer på lokationer, som henvender sig til netop dem. Både i forhold til sprog på telefonen, pris, produktkategorier, størrelse, hvad de har haft i indkøbskurven på nettet som er på lager i en fysisk butik, og i forhold til hvilke butikker de før har besøgt

– Brugeren
Det skal være sjovt for brugeren at spille, de skal opnå rabat, de får specifikke tilbud og informationer

– Virksomheden
Direkte markedsføring, informationer om brugernes færden og deres user intent

– Vigtigt indhold
Tilbud og informationer som er tilpasset brugeren, et sjovt spil, et point system.Når brugeren er i og udenfor Friis, modtager brugeren specifikke tilbud

Får besked om at tøj de har i indkøbskurven online er på lager i butikken når de passerer, så der også tages udgangspunkt i brugernes online handel.

Tager udgangspunkt i hvor folk tidligere har været af butikker(fysisk cookie), og tilpasser tilbud derefter.

Det er vigtigt at det ikke bliver et ubehagelig invasion af privatlivet, og folk bliver bombarderet med notifikationer.

Gruppemedlemmer

Konceptvideo:

Konceptvideo from ucrac2016grp7 on Vimeo.

Designprocess:

Umiddelbart efter udleveringen af vores case, havde vi et indledende møde med repræsentanter fra Combine sammen med de 2 andre grupper som også beskæftigede sig med iBeacons. Her blev vi kort introduceret for virksomheden samt hvordan iBeacons rent praktisk fungerer. Under mødet kom alle grupper med opklarende spørgsmål undervejs. Efterfølgende følte vi i gruppen at vi havde fået en bedre forståelse for iBeacons samt teknologien bag.

Brainstorm

Umiddelbart efter udleveringen af casen samt mødet med repræsentanterne fra Combine, valgte vi i gruppen at idegenerere ved hjælp af en brainstorm. Under vores brainstorm fandt vi i gruppen frem til 3 mulige lokationer der kunne være interessante i forhold til vores feltarbejde de efterfølgende dage.

 


Feltarbejde

I forbindelse med vores feltarbejde havde vi først en forelæsning hvor vi blev præsenteret for en række værktøjer vi kunne bruge i forbindelse med dette. I forlængelse af den brainstorm vi tideligere havde lavet i gruppen arbejdede vi videre med de 3 lokationer vi fandt frem til under denne.

Efterfølgende lavede vi forskellige spørgeskemaer til de forskellige lokationer, med henblik på at indsamle data i forhold til afdække forskellige målgruppers brugsbehov, på de forskellige lokationer.

På Aalborg Biblioteket interviewede vi forskellige brugere, af begge køn, og i forskellige aldersgrupper om deres opfattelse brugervenligheden ved ind- og udlån på biblioteket samt om de kunne være interesserede i forskellige løsninger hvor iBeacons er integreret. Endvidere spurgte vi ind til hvor nemt eller hvor svært det typisk var for dem at finde bøger, film, magasiner osv. på biblioteket. Efterfølgende observerede vi 2 brugere mens de søgte efter værker samt hvilke udfordringer de mødte undervejs i denne proces.

I Friis Shoppingcenter interviewede vi forskellige personer omkring deres færden i centeret samt brugen af dette. Endvidere interviewede vi en ansat i en af butikkerne i centeret.

I føtex interviewede vi forskellige handlende omkring der færden i butikken samt placeringen af varer, udfordringer ved at finde disse samt præsenterede dem for mulige løsninger med iBeacons som en integreret del. Endvidere havde vi aftalt et interview med varehuschefen, hvor vi bl.a. spurgte ind til hvor tit om rokeringen af varer finder sted samt baggrunden for dette.

Fortolkningsmetoder

Under forelæsningen om fortolkningsmetoder blev vi præsenteret for forskellige værktøjer til at fortolke på det data vi under vores feltarbejde havde indsamlet. En af disse var sandboxing som vi efterfølgende afprøvede. Her fik vi vores tanker ned i sandkassen og vi blev opmærksomme på, at vi alle havde den samme opfattelse af de 3 idéer. Udover dette følte vi ikke rigtigt at sandboxing metoden bidragede med noget brugbart til vores case.

 


Efterfølgende anvendte vi customer journey mapping for at finde ud af hvilke touchpoints brugerne af en eventuel løsning ville komme i berøring med samt hvilken oplevelse de ville have af løsningen.

Customer journey mapping blev efterfølgende brugt i vores præsentation for Combine for at vise hvilke indsigter vi havde gjort os i forbindelse med vores feltarbejde. Vi blev undervejs i mødet enige om at arbejde videre med konceptet gamification i forhold til iBeacon teknologien.

Video sketching

I forbindelse med video sketching skulle vi producere nogle video sketches ud fra vores foreløbige ideer, her anvendte vi bl.a. stopmotion samt green screen. Resultaterne af vores video sketching kan ses under fanen ’’Video sketches’’.

Med anvendelsen af video sketching fik vi visualiseret nogle af vores koncepter igennem førnævnte værktøjer. Video sketching bidrog også med nogle anderledes perspektiver på ting vi ikke havde overvejet for brugen af dette.

 


Vores video sketches blev efterfølgende præsenteret for vores case partner og vi diskuterede efterfølgende hvilke muligheder og begrænsninger de forskellige koncepter havde. Hele ideen med et netværk af iBeacons blev efterfølgende uddybet fra case partnerens side og vi blev opfordret til arbejde videre med vores koncepterne indenfor denne ramme.

Core design modellen

Inden vi begyndte at udarbejde story boards til den endelige konceptvideo benyttede vi os af core design modellen til at samle og udvælge de vigtigste elementer fra vores tideligere udarbejdede video sketches som vi ville samle sammen til det endelige koncept.

 


Story boards

Ved udarbejdelsen af vores endelige konceptvideo brugte vi story boards til at gøre arbejdsprocessen overskuelig i forhold til hvor vi skulle filme, hvad vi skulle filme og hvem eller hvad der skulle filmes.

 

Videoskitser:

Video sketch #1

Video sketch 1 from ucrac2016grp7 on Vimeo.

Kunden har downloadet en center app, og udvalgt forskellige butikker de kan lide og ønsker at opnå rabat i. Kunden går forbi en af disse butikker og får en notifikation omkring at de kan spille et spil og opnå rabat. Bliver kunden dagens, ugens eller månedens spiller, fordi han/hun har den højeste score, vinder han/hun en rabat til butikken der er blevet spillet udenfor.

Video sketch #2

Video sketch 2 from ucrac2016grp7 on Vimeo.

Kunden spiller efter point på gangene i centeret, i spillet er man pacman. og skal spise pointene. Derudover er menneskene med bluetooth tændt i centeret spøgelser, som man kan få ekstra point ved at at trykke på på sin skærm og fange dem. Man samler point sammen for at opnå en bestemt rabat som kan benyttes i butikkerne – derudover kan man se hvem der har den bedste highscore.

Video sketch #3

Video sketch 3 from ucrac2016grp7 on Vimeo.

Kunden spiller på en bestemt lokation i centeret, man spiller først når beacon registrere at man er på spil lokationen. Her spiller man mod andre,og kan slå en highscore og derved blive ugens vinder, og vinde noget. (man kan se sit navn og placering i centeret).

Video sketch #4

Video sketch 4 from ucrac2016grp7 on Vimeo.

Kunden har hentet center spil appen og kan nu spille mod de andre i centeret der har bluetooth tændt. Kunderne kan spille mod hinanden i hele centeret og kan vælge mellem forskellige spil. Kunden der vinder, vinder en præmie et sted i centeret, fx en gratis kaffe eller en rabat. (man kan følge med i sin score på appen og blive ugens/månedens vinder).

Video sketch #5

Video sketch 5 from ucrac2016grp7 on Vimeo.

Kunden skal samle tøj i centret gennem ibeacon, når man køber noget giver beacon i butikken besked til appen om hvad der er købt og hvad man får for det, og derved bliver belønnet med point der kan bruges i centeret, derfor kommer kunderne tilbage igen og bruger pointene. Samtidig får virksomhederne information om hvor brugeren har været, og hvad de har købt.