Lille Vildmose

Casebeskrivelse:

Lille Vildmosecentret ligger ca 30 km syd for Aalborg. De formidler dansk natur samt mosens unikke natur, dyre- og planteliv. De går højt op i at arbejde med hands-on-oplevelser og inddrage alle sanser. Derudover er det vigtigt, at gæsterne lærer noget, når de har besøgt centret.

Lille Vildmosecentret har været åben for, at der under U-CrAc kan arbejdes med forskellige problematikker. Vi har i gruppen valgt at fokusere på, hvordan man kan bringe mosen til Aalborg og derved gøre opmærksom på Lille Vildmose. Vi har arbejdet med, hvordan man kan tiltrække børnefamilier gennem forskellige installationer i byrummet for derved at vække deres interesse for mosen.

Gruppemedlemmer:

Ditte Dollerup Larsen, Interaktive Digitale Medier, ddvl12@student.aau.dk

Julie Thomsen, Oplevelsesdesign, jthoms16@student.aau.dk

Ann Sofie Vestergaard, Oplevelsesdesign, aveste13@student.aau.dk

 

Lille-Vildmose-centret2

Konceptvideo:

Færdig konceptvideo

Designprocess:

I det følgende vil vi beskrive vores proces i forbindelse med arbejdet med casen Lille Vildmosecenteret

Indledende feltarbejde:
Inden U-CrAc gik igang var et medlem fra gruppen ude at opleve arrangementet Mosens Dag, da dette fandt sted inden selve kurset. Her videodokumenterede hun sine oplevelser, og brugen af denne generede data vil blive beskrevet senere.

Uge 1

Indledende arbejde:
Indledningsvist satte hele gruppen sig ind i casen ved at gennemlæse casebeskrivelsen og udforskede Lille Vildmoses hjemmeside. Herefter gennemså vi det på forhånd indsamlede videomateriale. Her noterede og udvalgte vi forskellige dele af materialet, hvor vi fandt, at der var noget interessant på færde. Her havde vi fokus på elementer, der gjorde særligt indtryk på os ved eksempelvis at overraske eller undre os. Vi havde for øje at observere, om der var noget i forbindelsen med arrangementet, der så ud til ikke at fungere optimalt i forhold til gæsterne. I den forbindelse undersøgte vi, hvilke andre lignende arrangementer, der findes i Nordjylland.
Dette gjorde vi for at få et nærmere kendskab til casen samt en dybere forståelse for problemstillingen.

Feltarbejde:

Fredag i uge 1 var vi på feltarbejde, hvor vi fik en guidet tur i Lille Vildmose sammen med en naturvejleder. Her blev vi klogere på, hvilke udfordringer Lille Vildmose Centret står med, som bl.a. består i at mosen er fredet, og det derfor ikke er muligt at sætte skilte og lignende op derude. Vi havde derefter mulighed for at stille spørgsmål til vores kontaktperson, Katrine Elton Baisgaard, som arbejder med centrets drift og markedsføring. Her blev det klart, at centret har mange potentialer og udfordringer.

 

14360374_10210552284188331_649368074_o

14340005_10210552284268333_1831723595_o

14285243_10210552284228332_376669568_o

mose

 

UGE 2

Problemforståelse:
Her begyndte vi at bearbejde den viden, vi havde fået fra feltarbejdet. Det gjorde vi bl.a. ved at gennemse noget af det optagede materiale, vi havde indsamlet under feltarbejdet og bide mærke i ting der overraskede eller undrede os. Herefter var vi i Material Storytelling Lab, hvor vi udfordrede vores tidligere observationer.

video-1473683856 (1)

 

Herefter udarbejdede vi en planche for at få overblik over vores viden omkring, hvilke muligheder og udfordringer Lille Vildmose centret stod med. Derefter samlede vi nogle af udfordringerne og mulighederne i klynger, for at lave nogle overordnede tematikker.

14329172_10210552310308984_2011318704_o

14316028_10210552310548990_1949634841_o

 

Udvælgelse af temaer: De overordnede tematikker fremlagde vi for case-samarbejdspartneren. Vi havde en diskussion om, hvilke muligheder de forskellige tematikker indeholdt. I samarbejde valgte vi fire tematikker, som vi ville arbejde videre med. Det var temaerne ”Forventning vs. Reel oplevelse”, ”Forlæng oplevelsen”, ”Teknologi i naturen” og ”Arrangement i Aalborg”. Vi forsøgte at kombinere de fire temaer, men det gjorde temaet for bredt. Derfor valgte vi, at arbejde med temaet ”Arrangement i Aalborg”.

Vi ønskede at udarbejde ideer til, hvordan man kan få folk i Aalborg gjort opmærksom på Lille Vildmose og dermed inspirere dem til at besøge mosen. Vi besluttede, at vi gerne ville lave en form for installation i byrummet.

Stop motion: Derefter udarbejdede vi en ide, lavede et storyboard, klippe-klistrede og lavede en stop motion-film til at forklare vores ide.

Den første film inspirerede os til at lave den næste, som skulle tilføje det element til vores installation, at man kunne gøre det målbart (se konceptvideo 2).Derefter udarbejdede vi en anden ide, som blev til to stop motion film, hvor omdrejningspunktet blev nogle kikkerter i byrummet, hvori man kan se Lille Vildmose. Den sidste stop motion-film viser ideen om et lukket rum, som er placeret i bybilledet. Her kan man gå ind og få følelsen af at befinde sig i en rigtig mose.

stop motion

 

Uge 3

Vi indledte ugen med et Skype-møde med casesamarbejdspartneren Katrine fra Lille Vildmose. Her præsenterede vi de fem forskellige koncepter, vi har arbejdet på den forrige uge. Vi blev enige om at arbejde videre med vores fire første konceptvideoer. Vi ville forsøge at lave en kombination af disse fire. Den femte konceptvideo, syntes Kathrine også godt om, men hun kunne se nogle problematikker i forhold til risiko for hærværk, så den ide lod vi ligge. Herefter arbejdede vi med nogle modeller (Core-modellen, Berettermodellen), vi var blevet undervist i, for bedre at finde kernen i vores produkt. Herefter udarbejdede vi et storyboard, og vi begyndte derefter at lave filmen i Illustrator.

 

14407598_10154968087843797_902825678_n

14445546_10154968087898797_1732708216_n

Videoskitser:

Overordnet for alle de fem konceptvideoer gælder, at de illustrerer forskellige måder og ideer til, hvordan man kan ”bringe” Lille Vildmose ind til byen (Aalborg).

Konceptvideo 1:

KONCEPT 1 MOSE I BYEN DONE (2)

 

Konceptvideo 1 illustrerer, hvordan der et sted i bybilledet (eksempelvis ved Gabels Torv) kan være en form for simuleret, interaktiv mose. Mosen føles sumpet, giver efter og hopper en smule, når man går på den ligesom den rigtige højmose. Dette element er lignende det, der allerede eksisterer i Lille Vildmosecentrets udstilling. Derudover afspilles forskellige lydklip, når der trædes bestemte steder på mosen, eksempelvis forskellige dyrelyde og et af stederne afspilles en stemme, der fortæller, at man kan opleve mere af mosen den kommende søndag til Mosens Dag.
Denne form for installation kan sættes op forskellige steder i byen i ugen op til større arrangementer i forbindelse med Lille Vildmose, for eksempel Mosens Dag.

Konceptvideo 2:

Konceptvideo 2

Konceptvideo 2 er en videreudvikling af konceptvideo 1, hvor vi har tilføjet et element, der gør det muligt for Lille Vildmosecentret at effektmåle på, hvor mange besøgende de får på baggrund af installationen i Aalborg. Ved den simulerede, interaktive mose er der en QR-kode, som man kan scanne og så modtager man en fribillet til Lille Vildmose.

Konceptvideo 3:

konceptvideo 3

Konceptvideo 3 viser igen en installation i bybilledet. Denne gang er det en mindre model af et af de fugletårne/udkigstårne, som står i Lille Vildmose. Oppe i tårnet er nogle kikkerter. Når man kigger i dem, ser man en virtuel mose (virtual reality). Man ser altså, hvad man kan se, hvis man selv stod i et af tårnene ude i mosen. Når man flytter kikkerten rundt, ser man nye dele af mosen. Der vil være forskellige kikkerter, så man kan se forskellige dele af mosen. Nogen gange ser man en elg, fugl, sommerfugl eller buske, søer og planter mv.

Konceptvideo 4:

Konceptvideo 4

Konceptvideo 4 viser en installation, der er spredt over et afgrænset område f.eks. i Karolinelund eller en anden park. Når man går rundt i parken, vil man få øje på forskellige fodspor fra dyr, der lever i mosen. Disse fodspor leder gæsten hen til nogle kikkerter, som står installeret forskellige steder i parken. Ser man i kikkerten kan man se billeder fra Lille Vildmose. Man trykker på en knap for at få vist det næste billede. Ved at skulle aktivere kikkerten, kan det give en mulighed for at måle, hvor mange mennesker, der har prøvet installationen.

 

Konceptvideo 5:

Konceptvideo 5

Konceptvideo 5 viser et lukket rum, der er placeret i bybilledet. Her kan man gå ind og få følelsen af at befinde sig i en rigtig mose. Den er lydtæt, så man ikke kan høre byens støj, og gulvet bevæger sig som en mose (som i konceptvideo 1, dog uden lyd). Loftet er et billede af en blå himmel med fugle, væggene er store hel-vægs-billeder fra mosen. Derudover er der buske og planter. Der afspilles dyrelyde, så som fuglefløjt og elgebrøl. Dermed er mosen kommet til Aalborg.