Combine – Presence (IV)


Case beskrivelse:

Combine vil udforske muligheder indenfor beacon-teknologi, for at se, om det er en teknologi, der kan anvendes til at forstærke brugernes oplevelser i forbindelse med diverse aktiviteter, såsom busture, park besøg etc., hvilket vil sige at indholdet skal være skræddersyet til lokationen.
Casen som gruppen fik af Combine, bestod i at undersøge Beacons anvendelsesmuligheder i og omkring Aalborg til mulig implementering.
Combine gjorde det klart, at de ikke ønskede at begrænse projektet med en problemstilling, men i stedet ønskede at projektgruppen forholdt sig åben og upåvirket af Combine, i forhold til beacons muligheder.

Om Combine A/S: Combine A/S

Combine er en IT virksomhed som har til formål at forene forbruger, marked og forretning gennem passion og innovative løsninger.
Virksomheden er delt i to afdelinger, som er beliggende i Aalborg og Skanderborg, og huser fyrretyve specialister inden for alt fra design -og udviklingskonsulenter til software ingeniører og interaktionsdesignere.

Beacons

Beacons er bluetooth-enheder, der kan sende signaler/informationer til digitale apparater. Når et digitalt apparat bringes inderdørs, bliver GPS-signalet helt blokeret eller svækket indendørs, hvilket gør at apparatet har svært ved at finde ud af, helt præcis hvor det befinder sig. Bluetooth enhederne er små, og lette at installere og kan derimod sidde indenfor og finde apparatets præcise lokation. Beacons kan endvidere bruges til at sende informationer til brugerne om produkter eller tilbud med mere, hvis brugerne accepterer at enhederne må sende informationer til deres apparat.
Combine kom med eksempler på hvordan denne teknologi eksempelvis kan anvendes, hvilket eksempelvis kan være en smagsprøve på Spotify Premium på de lange køreture, så længe brugerne er indenfor rækkevidde af en beacon, som i den forbindelse vil være installeret i køretøjet. Endvidere kan det, på konceptplan, gøres ved at installere beacons på forskellige placeringer i bestemte områder, som f.eks. Friis eller Aalborg bibliotek, hvor de kan bruges i forbindelse med information eller underholdning, der er relevant for brugernes behov i forhold til hvor de befinder sig.

Læs mere om Combine her

Om Aalborg Zoo:

Link til aalborg zoologiske have
Palle Bjørnstrup, Hasseris Avis

Aalborg Zoo er en zoologisk have beliggende midt i Aalborg by. Den modtog i september 2015, sammen med Odense Zoologiske have, en pris for at være Europas bedste zoologiske have.
Gennem smuk natur, engagerede medarbejdere og eksotiske dyrearter, forsøger de at give de besøgende en fuldendt oplevelse uden brug af teknologi, da de mener denne kun bør udgøre et supplement til oplevelsen – ikke en nødvendighed.

Læs mere om Aalborg Zoologiske have her

Kontakt til case gruppen:

Christina Fredsbo Nielsen

Troels D. Danielsen

Thomas Bonde Aagaard

Jakob Muldbjerg

Konceptvideo:

Endelig konceptvideo

Videoskitser:

Vores første konceptvideo omhandler brug af Beacon teknologi som underholdning. Vi har lavet et eksempel, hvor man får notifikationer på sin telefon ved forskellige anlæg i Zoo, hvor det er muligt at se videoklip af dyrene. På denne måde får man en ekstra mulighed for at se dyrene i deres rette element, komme med “behind the scenes”, se klip af unger og lign.

Vores anden konceptvideo omhandler brug af Beacon teknologi ved forskellige seværdigheder rundt omkring i bymiljøet. Det fungerer på den måde, at når man kommer tæt på en Beacon, får man en notifikation på sin telefon, som man kan åbne for at lytte til en lydfil, der fortæller noget information om seværdigheden. I dette eksempel ser vi på grafittikunsten ved Karolinelund i Aalborg centrum fortalt af berømtheden, Morgan Freeman.

Vores tredje konceptvideo omhandler brug af Beacon teknologi ved en guidet tur i byen/urban “skattejagt”. Hvor man får en notifikation ved hver seværdighed på turen, samtidig med at man får et hint til hvor næste tjekpoint er.

Vores fjerde konceptvideo omhandler brug af Beacon teknologi til undervisning, når skoleklasser er på besøg hos en attraktion. Her har vi igen taget udgangspunkt i Zoo, hvor der popper en notifikation op på en udlånt iPad/tablet, når børnene går forbi et Beacon hotspot. Derefter er der en opgave der skal løses, hvorefter de får et valg om, hvilket dyr de skal gå til næste gang, samt et kort hvor de kan se, hvor de skal gå hen. Til sidst får de at vide, at de har gennemført undervisningen, og går tilbage til skoletjenesten.

Designprocess:

Arbejdsprocessen og anvendte metoder

Gennem U-CrAc forløbet blev gruppen introduceret til en række værktøjer, som kunne bruges til at analyser problemet med og finde frem til et koncept i slutningen af forløbet.
Da casen, som tidligere beskrevet, er abstrakt i forhold til mange af de andre grupppers cases,

De første par dage var afsat til at indsamle data om folks interaktion med smartdevices samt kendskab til Bluetooth. For at indsnævre denne dataindsamling, blev det besluttet af projektgruppen at fokusere arbejdet på hvordan beaming teknologi kunne anvendes i Aalborg Zoo, da dataindsamling uden konkret lokation til casearbejdet var for diffust.

Uge 1:

Idégenerering

Vi startede ud med at brainstorme en masse forskellige ideer om hvad man kunne anvende Beacons teknologien til med post-it notes. Vi kom frem til en masse forskellige ideer, som udgjorde vores basis for, hvad vi skulle arbejde videre med.

Klargøring af feltarbejde

Da gruppen først blev introduceret for beacons i forbindelse med Combines præsentation af casen, var der usikkerhed om hvilken dataindsamlingsmetode vi skulle benytte under vores feltarbejde den kommende dag i Zoologiske have. Det blev derfor besluttet at lave en række spørgsmål til brug af interview til formål af besøgende og ansatte i Zoologisk have, som skulle dokumenteres ved brug af videokamera samt diktafon, så vi havde nem adgang til vores data senere i forløbet.

Indsamlede data

Vi brugte den første fredag på at indsamle data i Zoo, hvor vi observerede de besøgende i parken, samt interviewede nogle af de besøgende og ansatte. Vi fik interviewet besøgende fra hele Zoos målgruppe, som er børnefamilier med børn op til 12 år samt bedsteforældre med børnebørn. Vi observerede når de besøgende gik rundt og i parken og skulle finde rundt, samt om de læste de opstillede informationsskilte ved anlæggene.
For at opsummere det kort, observerede vi følgende under besøget:

  • De besøgende havde svært ved at huske fodringstider og andre events på dagen.
  • De besøgende havde ikke noget imod at benytte mobilen under besøget til eks. billeder, men ønskede ikke det blev et distractions moment som var bærende for besøget i parken.
  • De besøgende havde alle mobiltelefoner med Bluetooth med i parken, og de vidste alle hvordan det virkede.
  • De besøgende benyttede hovedstien, og kom dermed ikke ud i de enkelte afkroge af parken.

Uge 2

Sandboxing

En af de metoder, vi gennem undervisning blev introduceret for, var Sandboxing. Det er en metode, der kan bruges til at identificere problemets kerne med, og dermed se problemstillingen fra en ny vinkel, og dermed at nytænke konceptudviklingen.
Vi fik ikke så meget ud af sandboxing metoden, da vi ikke havde nogen specifik problemstilling, men vi synes alle, at det var en meget sjov og anderledes metode at anvende.

Ouroboros

Da det ikke var et produkt vi skulle teste, men derimod en case hvor rekvirenten havde gjort det klart for gruppen, de ikke måtte lade sig begrænse, blev det besluttet ikke at benytte Ouroboros, da denne ikke ville bidrage med nye vinkler på problemstillingen.

Mindmapping/analyse af data

Efter vi var kommet hjem fra feltarbejde, begyndte vi at overveje hvilke observationer vi havde gjort os i parken. For at gøre det overskueligt for os selv, valgte vi at lave en oversigt som mindmapping. Derudover lavede vi et skema over interviewpersonerne, så vi havde bedre overblik over, hvad de forskellige besøgende havde svaret på vores spørgsmål. Derudover lavede vi også en oversigt over Beacons teknologiske muligheder i Zoo, ud fra de data vi havde indsamlet i vores feltarbejde, samt med de informationer vi havde fået fra de besøgende i parken. Vi brugte vores data til at arbejde videre med at finde flere konceptidéer, som vi skulle filmatisere til næste møde med Combine.

Stopmotion og Green Screen teknologi

I uge 2 skulle vi også producere minimum 3 video sketches af vores foreløbige idéer til brug af Beacon teknologi, og her valgte vi at lave 4 videoer sketches:

  • Stop motion video (Kulturjagten Aalborg)
  • Green screen + stop motion video (Skoletjenesten Zoo)
  • Green screen (Video med dyr)
  • Green screen (Discover Aalborg)

Videoerne kan ses under fanen “Video sketches”.

Det var sjovt og lærerigt at prøve at anvende begge metoder til at filme. Dog havde vi lidt problemer med at redigere farverne ordentligt i Adobe Premier Pro mht. til green screen, især i vores stop motion video med Skoletjenesten, da farverne var lidt dårlige og lignede hinanden meget. Vi endte dog med at få nogle OK resultater.

Storyboards

Inden vi gik i gang med at filme vores video sketches såvel som den endelige konceptvideo, udarbejdede vi storyboards, så vi havde en plan at udarbejde filmene ud fra. Storyboardsene blev udarbejdet i hånden, så vi nemt kunne ændre i og tilføje scener alt efter ideerne blev udviklet.

Uge 3

Udarbejdelse af koncept video

I uge 3 havde vi et møde med vores case samarbejdspartnere, hvor vi fremviste vores video sketches, som vi fik feedback på. Derefter gik vi i gang med at sammensætte vores idéer til én idé, samt at udarbejde et storyboard, så vi kunne gå i gang med at filme vores konceptvideo.

Core Design modellen

Inden vi startede med at udarbejde storyboards til videoen, startede vi med at finpudse vores idé ud fra Core Design modellen, som vi var blevet præsenteret for i undervisningen. Ved at bruge Core Design modellen, fandt vi ud af hvilke elementer, der var de allervigtigste at få med i den endelige video.