Digital PopUpShoppen

Casebeskrivelse:

Udviklet af gruppe 25: Joakim Rørup, Kasper Gerlif, Morten Sørensen og Nanna Andersen.

Shopping centeret Shoppen åbnede i 2007 og er beliggende i City Syd, Aalborg. Centeret består af 15+ butikker, et fitnesscenter og en biograf. Shoppen har gennem det sidste år gennemgået en større transformation, hvor man har skabt et nyt image med flere arrangementer og events i centeret.

Shoppen vil gerne skabe en anderledes shopping oplevelse, skabe mere liv i centeret og differentiere sig fra Storcenteret. Heriblandt ønsker Shoppen at integrere en digital løsning, der både kan skabe nye muligheder for deres kunder, samt indsamle data om kundernes shoppevaner.

Vores endelige koncept er primært baseret på ønsket om at skabe en ny shoppingmulighed for kunderne. Vores observationer viste os, at de mange ubrugte lokaler i Shoppen skaber et negativt indtryk hos kunderne, og vores koncept bestræber sig derfor også på at komme dette til livs. Baseret på den traditionelle ide om en popupshop udviklede vi et koncept der er en interaktiv samt ubemandet version af denne. Her kan kunder se og føle produkter, samt bestille dem til deres adresse ved brug af touchskærm.

Dette koncept vil være ideelt for nye iværksættere, da det giver dem mulighed for at komme ud og fremvise deres produkter i Shoppen, uden at de er tvunget til at leje et dyrt lokale. På samme tid undgår Shoppen at have mange ubrugte lokaler, men kan også nemt udskifte popupshoppen i tilfælde af at lokalet lejes ud.

I vores endelige konceptvideo har vi illustreret dette koncept i “mockumentary” genren, hvor der opstilles et fiktivt dokumentar-scenarie, der fremviser hvordan konceptet føres ud i livet og benyttes.

Konceptvideo:

Den digitale popupshop er en interaktiv samt ubemandet version af den traditionelle popupshop. Her kan kunder se og føle produkter, samt bestille dem til deres adresse ved brug af touchskærm. I vores konceptvideo har vi illustreret dette koncept i “mockumentary” genren, hvor der opstilles et fiktivt dokumentar-scenarie, der fremviser hvordan konceptet føres ud i livet og benyttes.

Designprocess:

U-CrAc


U-CrAc workshoppen er en kombination af forelæsninger og hands-on arbejde med casen.

Observation


Field research i Shoppen i form af Interview med kunderne. Formålet med interviewene var at finde ud af, hvad forventninger kunderne havde til et shopping center, hvorfor kunderne kommer i Shoppen, hvilke butikker de kommer i shoppen for at besøge og hvilke butikker de har handlet i. Dette skulle give et indblik i, hvilke kunder der kommer i shoppen og hvad det er der trækker kunderne over i shoppen frem for Aalborg storcenter.

Analyse


De indsamlede data tematiseres. Ud fra dette opstod temaer, som vi efterfølgende brainstormede på. Vi kom frem til seks endelige koncepter, som skulle danne grund for vores video sketches, der skulle illusterer vores ideer for vores casepartner.

Material Storytelling


Marterial Storytelling blev brugt som redskab til at skabe et fælles sprog og forståelse af vores problematik. Endvidere gav metoden os nye ideer til både hvad problemet var og hvordan det måske kunne løses.

Første indtryk af vores fælles skabte historie fremstår en anelse kaotisk og sætte efterfølgende gang i nogle gode samtaler om hvad vi hver især opfattede som problematikken. Herefter skabe vi i fællesskab en ny fortælling.


I fællesskab byggede vi en mulig løsning med kunden i fokus.

Brainstorm


Ud fra hvert af temaerne, brainstormede vi på koncept ideer. På den måde blev de endelige koncept ideer grundigt gennemarbejdet, inden de blev filmatiseret. Vi endte med at fravælge et koncept, da vi efter vores brainstorm fandt frem til, at grundlaget var for tyndt sat i forhold til casen.

Stop-Motion Video Sketching


En Stand-Scan blev brugt til at visualisere vores 5 koncept ideer som korte video sketches. De historier vi fortæller bygger på de koncepter, vi havde fundet frem til igennem materiel storytelling og brainstorming. De endelige stop-motion film blev præsenteret for vores casepartner for at få feedback, samt en ide om hvilken retning vi skulle gå i forhold til den endelige konceptvideo.

Sketch Narrative


Vi udviklede vores endelige koncept video med udgangspunkt i The Sketch Narrative for at sikre at vi både fortæller en historie og et argument.

Videoskitser:

Den mobile lounge er et koncept der er baseret på en fleksibel lounge, der kan rykke ind i et tomt lokale og ud igen når lokalet udlejes. I den mobile lounge vil der være flere forskellige aktiviteter, samt en interaktiv touchskærm hvor der kan bestilles varer fra butikkerne i centret, som leveres direkte til loungen.

Den digitale popupshop er en interaktiv samt ubemandet version af den traditionelle popupshop. Her kan kunder se og føle produkter, samt bestille dem til deres adresse ved brug af touchskærm.

Food Court konceptet bygger på at skabe en anderledes madoplevelse i Shoppens rolige og hyggelige rammer. Her kan kunder besøge forskellige madboder der er placeret rundt omkring i Shoppen.

Oplevelsescenter konceptet tager udgangspunkt i at transformere selve centret til en attraktion der er et besøg værdigt. Centrets gange dekoreres ud fra forskellige temaer, der skaber oplevelser for kunderne når de bevæger sig gennem centret. På samme tid skaber dette koncept også en markedsføringsværdi på de sociale medier, hvis kunderne vælger at dele deres oplevelser her.

Stifinder konceptet er en navigationsløsning der skaber et samspil mellem den digitale vejvisning og den fysiske verden. Her føres den valgte navigation ud i virkeligheden ved hjælp af en oplyst sti, som kunden kan følge til sin destination.