Group 13 – 2021 Nordic Sense

Casebeskrivelse

Nordic Sense er en privat virksomhed, som producerer hudpleje produkter. Hidtil har deres hovedfokus været at udvikle B2B relationer og producere produkter for andre virksomheder. For at komme ind på en anden andel af markedet valgte Nordic Sense i 2020 at lancere deres egen produktlinje, dette gik dog ikke som planlagt. De har derfor valgt at lancere en version 2.0, hvor de i forbindelse med dette har valgt at søge inspiration ved UCRAC 2021. 

Gruppemedlemmer

Camilla Kiis Jensen, Experience Design
Johanne Margrethe Loll Nielsen, Interactive Digital Media
Kenneth Sadolin Pedersen, Entrepreneurial Engineering
Kristoffer Øster Nielsen, Interactive Digital Media
Mette Studsgaard Thomsen, Experience Design
Yasin Issa Aden, Information Studies

Field Work

På første dag besøgte vi Nordic Sense i Silkeborg, hvor vi fik en præsentation af den beskrevne case, vi blev vist rundt i bygningen og lavede interviews med ansatte. De to ansatte som deltog i interviewet var salgschef, Frits, og kvalitets- og laboratoriechefen, Anne-Marie.  

På anden dag planlagde og udførte vi en række interview med potentielle kvindelige kunder, samt ekspedienter i relevante butikker (Matas, Salling og apotek). Alle interviews blev udført i centrum af Aalborg.  

Affinity diagram

Fra de udførte interviews med ansatte hos Nordic Sense, potentielle kunder og butiksekspedienter tog vi data herfra og skrev dem ned til hovedpointer. Disse hovedpointer uddeles i 11 forskellige temaer (de gule post-its). Resultatet heraf er et affinity diagram set på nedestående figur.  

Vores Affinity diagram kan ses i følgende link:
https://miro.com/app/board/o9J_llu4TCs=/?invite_link_id=395953313297

De 11 temaer på affinity diagrammer er henholdsvis køb af personlig pleje, certificering, naturlig, design, kundernes vaner, bæredygtighed, parfume, fejl i version 1.0, pris, markedsføring og økologi.  De grønne post-its er udsagn fra kunder, de blå er fra ekspedienter og de lyserøde er fra interviewet med Nordic Sense ansatte.

Boks plot diagram

Vi udførte en spørgerunde med studerende på AAU Create, som en tilføjelse til de foregående interview. Hertil tog vi en 500ml Conditioner fra Nordic Sense og spurgte 50 studerende hvad de tror butiksprisen var på produktet.  

På boksplottet ovenfor ses resultatet af spørgerunden, hvoraf den indsamlede data er inddelt i mænd og kvinder på x-aksen og den gættet pris ses på y-aksen. Der ses en lignede tendens blandt mænd og kvinder, hvoraf 50% af besvarelserne ligger mellem 30-54 kroner. Spredningen af data er i et lavere prisniveau for mænd med en nedre whisker på 10 kroner og kvindernes på 20 kroner. Modsat dette, ses kvindernes øvre whisker er på 80 kroner og mændenes på 65 kroner. Midter-stregen i boksen viser medianen, som for mændene er 39,5 kroner og for kvinderne er 40 kroner. Krydset viser gennemsnittet, som for mændene er 44,75 kroner og for kvinderne er 43,73 kroner. Gennemsnittet er påvirket af outlieren i ved begge køn, som trækker værdien over medianen.  

Key findings

Nedenfor ses key findings, som tager udgangspunkt i de vigtigtste pointer fra affinity diagrammet. Resultaterne kunne opdeles i tre kategorier: Sundhed, ideologi og markedsføring. “Sundhed” er hvilke produktspecifikationer forbrugeren prioriterer. “Ideologi” er hvilke ideologiske standpunkter forbrugere og konkurrenter prioriterer. “Markedsføring” beskriver forbrugernes købsvaner og vurdering af produktets design. 

Sundhed

 • Naturligt
 • Allergivenligt
 • Parfumeri 

Ideologi

 • “Cruelty free”
 • Kunden er ligeglad med genbrugsplast
 • Producenter prioriterer bæredygtighed

Markedsføring

 • Fysiske butikker (Matas og Normal)
 • Vil bruger cirka 50 kr. på shampoo
 • Det eksisterende emballagedesign fanger Nordic Sense værdier
 • Pris estimat 40 kr. på produktet (conditioner)

Core Design

Baseret på “key findings” fra afinity diagrammet og boksplottet, er “Core design” metoden brugt til at genere fire “innovation tracks”.  Innovation tracksene er præsenteret med core-illustrationerne nedenfor. De inderste fokuspunkter, eller quality criteria, er de højst prioriteret og de yderste er lavest prioriteret.  Nedenfor er hver af innovation tracksene og deres quality criteria, præsenteret. 

Mangfoldig Innovation track 

Denne retning omhandler markedsføring af produktet, således at det omfavner en mangfoldig målgruppe. Fremme mangfoldigheden ved at udbyde produktet i let-tilgængelige fysiske butikker. Fremme mangfoldigheden ved at bestemme en prissætning der omfavner den almene forbruger. Fremme mangfoldigheden ved at markedsføre produktet mod kernefamilien. Markedsføre produktet således at forbrugeren anses som værende miljøbevidst. 

Selvrealisering (Sundhed) Innovation track 

Denne retning handler om at fremme kundens selvrealisering, der omhandler kundens opfattelse af sundhed indenfor personlig pleje. Herindunder er både indre og ydre sundhed, hvoraf der kan fokuseres på retningerne enkeltvis eller i sammenspil med hinanden. Indre sundhed indebærer at brugeren gerne vil beskytte sig selv mod skade, eftersom god kvalitet, naturlige ingredienser og ingen parfume er efterspurgt fra interviews med kunder. Den ydre sundhed går ud til følelsen af velvære, som beskriver måden hvorpå et produkt opleves ved brug. Viden kommer i fjerde cirkel som en del af begge retninger, fordi det kræver viden om produktet for at opnå de forrige kvaliteter. Tilgængeligheden af produktet i fysiske butikker muliggør at kunden kan fremvise ovenstående værdier i det lokale miljø. 

Selvrealisering (Bæredygtighed) Innovation track 

Denne retning handler om at fremme kundens selvrealisering, der omhandler kundens opfattelse af bæredygtighed. Kunden ser sig selv som en miljøbevidst person og vil gerne fremstå som værende miljøbevidst. Kunden udviser samfundssind og ved, at kloden kun er til låns og at den næste generation også skal have glæde af kloden. Produktet findes i fysiske butikker der “er i nærheden”, og kunden går ikke ind for online butikker da der hertil kommer fragt m.m. der er skadeligt for miljøet. Tilgængeligheden af produktet i fysiske butikker muliggør at kunden kan fremvise ovenstående værdier i det lokale miljø. 

Selvrealisering (Ressourcefuld) Innovation track 

Denne retning handler om at fremme kundens selvrealisering, der omhandler kundens opfattelse af at være ressourcefuld. Kunden vil gerne fremstå som at have økonomiske ressourcer og viden til at købe produktet. Kunden har økonomisk overskud til det eksklusive produkt og viden omkring, hvad der er sundt. Kunden har økonomisk overskud til at købe bæredygtige produkter. Kunden vil fremstå som oplyst om vigtigheden af at købe bæredygtigt. Tilgængeligheden af produktet i fysiske butikker muliggør at kunden kan fremvise ovenstående værdier i det lokale miljø. 

Endelig Innovation track 

Baseret på evalueringen af et møde med Nordic Sense blev de tre første innovation tracks kombineret til et endeligt innovation track, som er præsenteret nedenfor. 

På linket kan de tidligere iterrationer af Core designet findes
https://miro.com/app/board/o9J_llD8yvc=/?invite_link_id=469262190351

Til vores endelige core design har vi valgt mangfoldighed som vores primære quality criteria. Her mener vi at produktet og markedsføringen skal ramme den brede målgruppe. Den næste ring er at vi vil fremme brugerens selvrealisering om sundhed, altså at brugeren viser sig selv og andre at man går op i hvilke produkter man tilfører sin krop og hår. Den tredje er miljøbevidst som Nordic Sense gerne vil promovere sig med. Den fjerde er at produkterne skal være tilgængelige i mange butikker. Den femte er at produkterne skal være i en prisklasse der rammer den brede målgruppe, den skal være en overkommelig pris men ikke for billig så man ikke tror det er et godt produkt. Den sidste er samfundssind som igen taler til at være miljøbevidst.  

“How Might We” spørgsmål

På baggrund af vores core design som er formet af quality criterias, har vi udarbejdet HMW spørgsmåls. Derefter har vi gennem votering valgt det bedste spørgsmål. Derfra har vi arbejdet med ideation på baggrund af spørgsmålet, hvor vi er kommet frem til otte hovedideer som er følgende:  

 • Online markedsføring 
 • Logo design 
 • Refill/Pant system 
 • Reklame 
 • Brand design 
 • Butik præsentation 
 • Sampling af Nordic Sense produkter 
 • Redesign af label.  

Herefter er det blevet dannet yderligere otte ideer til de fem udvalgte hovedkategorier. Vi udlod Logo design, Refill/pant system. Online markedsføring slog vi sammen med Reklamer, og Logo design slog vi sammen med Brand Design. Til sidst blev de tre bedste ideer valgt, og de blev kombineret med yderlige elementer fra nogle af de andre ideer.  

Link til Miro board med alle vores tanker

https://miro.com/app/board/o9J_lld34hY=/?invite_link_id=477207639781

Konceptvideoer

Her er vores tre første koncepter beskrevet med videosketches. De er baseret på de orange labels fra forrige Miro board.

Redesign af label

I denne videosketch er hovedrollen en kvinde, som besøger en butik, der primært sælger personlig pleje. Kvinden har en indkøbsliste i tankerne og leder efter bestemte produkter. I butikken fanger Nordic Sense produkter hendes opmærksomhed, hvorefter hun læser på produktet. Produktet tiltaler hende, så derfor tilføjer hun det til sin kurv.

Sampling & Display

I denne videosketch har vi taget udgangspunkt i en kvindelig kunde i midten af tyverne, som hedder Amy. Hun er på vej ind at handle i en butik med fokus på personlig pleje, hvor hun kigger efter et produkt til hendes hår. I butikken ser hun en samplingstand fra Nordic Sense med prøver på deres produkter. Samplingsstanden er designet med et naturligt tema,hvor udsmykningen indebærer en træstub (som stander) og græs. Her står en kvindelig sampler, som tilbyder en prøve af deres conditioner. Amy tager imod prøven, og bruger den når hun kommer hjem. Hun er helt tilfreds med produktet, da det lever op til hendes værdier, som er miljøbevidsthed og bæredygtighed, men vigtigst af alt fungerer det for hendes hår.  Hun regner med at købe produktet næste gang hun køber ind. 

Version 1.0 af Sampling & Display

Version 2.0 af Sampling & Display

Online Marketing Reklame

Denne video sketch er en præsentation af en potentiel reklamefilm til Nordic Sense. Reklamefilmens hovedformål er at forbinde seeren følelsesmæssigt til Nordic Senses brand værdier og produkter.

The final concept idea

We wanted to make a new marketing strategy for Nordic Sense. We merged all of the three concepts into one final video.