Zoo game | Group 4 | Nord-bo

Nord-Bo – Lets Visualize

Nord-Bo er et Autisme center i Nordjylland, hvis formål er at arbejde for bedre livskvalitet og herunder behandlings- og levevilkår for unge og voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fortrinsvis kontaktsvage personer.

Deres erfaring er at mange mennesker med autisme, har svært ved at forstå sig selv og omverden og derfor nemt kommer til, at føle sig forkert og mindre værd. På den baggrund udviklede de ”Let´s Visualize – Min Autisme”. Let’s Visualize er et konkret og visuelt understøttet samtalemateriale, hvis hovedformål er at fremme selvforståelsen hos unge og voksne med autisme.

Nord-Bo ønsker nu en digital løsning som gerne skal bygge på Let’s Visualize materialet og henvende sig til børn og unge i alderen 6-16 år.

Gruppemedlemmer

Annie Hjerrild | KA IDM

Catharina Kjelsmark | KA IDM

Jessica Roed | KA IDM

Marc Hviid | KA IDM

Field work

På første dagen af var vi på besøg hos Nord Bo ved Anette Overgaard, Specialpædagogisk konsulent, til en præsentation af de diagnostiske kriterier for diagnosen Autismespektrumforstyrrelse, samt en gennemgang af autismeprofilen og materialet Let’s Visualize. Samt en gennemgang af fagpersoners, samt borgernes oplevelse af Let’s Visualize med fokus på borgernes oplevelse af layoutet ved Studerende og praktikant Malthe Viuf Faaborg. Derudover så vi et af de lokaler som Anette benytter til sine samtaler med borgere.

På anden dagen delte vi os op og fortog:
1. Et ekspert interview med Andreas Møller Jørgensen, Lektor, ved Institut for sociologi og socialt arbejde, Andreas er specialist i den digitalisering, som har fundet sted indenfor socialt arbejde og har beskæftiget sig med automatiseret sagsbehandling.

2. Et interview med fire pædagoger på et bosted omhandlende pædagogiske værktøjer samt anvendelsen i henhold til borgere og pædagogisk personale

3. Et Litteratur review

4. En netnografisk undersøgelse

På tredje dagen havde vi et interview med Elise Phil Fryland, som er deltager i programmet Smertens børn. Elises søn og Elise selv er begge autister og har derfor givet os god indsigt i hverdagen med autisme.

Affinity Diagram

Affinity diagram som beskriver de elementer som vi fandt relevant i forhold til emnet. Vi lavede vores affinity analogt, i denne process gennemgik vi en KJ analyse, hvortil vi stemte på de emner som for os var mest relevante. Stemmerne ses på oversigten over de samlede emner.

Jobs To Be Done

Jobs To Be Done beskriver de arbejdsopgaver som vores design skal udføre. Vi kom frem til disse fokuspunkter ud fra Let’s visualize materialet som blandt andet beskriver kommunikation, social kognition og forestillingsevne som udfordringer for mennesker med autisme. Vi ville derfor gerne have at vores design skulle give mulighed for at børn kan øve sig på disse færdigheder.

Core design

Da vi arbejdede med innovation tracks lavede vi først et innovation track som skulle fungere på tværs af de forskellige interessanter. Vi blev dog igennem denne proces opmærksomme på at kriterierne for de forskellige interessenter differentierede en del, hvorfor vi valgte at lave innovation tracks for de fire som vi i designprocessen fandt mest interessante. Herefter valgte vi i et møde med case partneren at fokusere på innovation track to og tre i det videre designforløb, da vi vurderede at disse to grupper ville være vores primære og sekundære målgruppe i designet.

Koncept

Ud fra den ovenstående proces lavede vi en model som viser hele konceptet af designet, hvor vi på baggrund af vores valg iht. primære og sekundære målgruppe fokusere på den del af konceptet som illustrere sammenhængen mellem borgeren – værktøjet og fagpersonen.

HMW – Ide-KU

IDE-KU hjalp os med at bevæge os fra koncept til prototype. Vi fandt frem til at ideer omkring en rygsæk med værktøjer, avatar, hjælpe person, minispil, fokus på social adfærd og en struktureret bane var vigtige for os i et design. Vi arbejdede derefter med at udskrive disse ideer på sticky notes, se billede 2,3 & 4.

Prototype 1-3

Vi har i forbindelse med vores idegenerering udarbejdet 3 prototyper som visualiserer nogle af de ideer vi havde udarbejdet i vores ide KU.

Prototype 1 – Sketch

Vores første prototype er en rough sketch af en ide til et spil. Vi brugte den til at idegenerere ift. gameplay og hvordan spildesignet skulle se ud. Denne indledende sketch var hvad der i det videre forløb ledte til vores endelige prototype (prototype 3).

Prototype 2 – Babble made for people with autism

Prototype 2 var et forsøg på at lave en løsning som var baseret på nogle helt andre kriterier end dem vores casepartner lagde op til iht. en løsning. Ideen opfylder stadig de kerne kriterier som var vigtige iht. JTBD og vores innovation tracks, men havde ikke en avatar, hvilket casepartneren lagde op til kunne være en god løsning.

Appen skal give mulighed for at lære mere omkring sig selv og autisme, igennem små videoer.

Prototype 3 – The zoo game

Vi kom frem til et koncept som bygger på de nøgle indsigter vi har samlet igennem UcrAc processen. Zoo game – Min Autisme bygger på tanker omkring at skabe mulighed for selvindsigt og læring igennem et spil som er interessant, motiverende og underholdende. Spillet skal skabe mulighed for læring omkring områder som kan være svære for børn med autisme – eks. Social kognition, kommunikation mm.

I spillet får brugeren mulighed for at customise en avatar som skal repræsentere dem selv i spillet. De kan så bevæge sig igennem en zoologisk have, hvor hvert område repræsentere forskellige samtaleemner fra Let’s visualize – Min Autisme. Emnerne bliver koblet sammen med et dyr’s egenskaber således at fakta omkring dyrene leder til, hvorfor færdigheden kan være vigtig at lærer.  Denne del af spillet er forestiller vi skal laves sammen med en fagperson, da de første steps når man kommer ind på emnet ligger sig op af let’s visualize materialet, hvor barnet skal identificere om de kan genkende specifikke ting fra deres egen hverdag og derefter udfylde et arbejdsark.

Efter den indledende samtale har barnet mulighed for tilgå en række minispil. Gennem disse minispil skabes der mulighed for at barnet kan arbejde med færdigheder som kan være svære på en underholdende måde, hvorigennem de samler point. I spillet fremgår der også en hjælper. Denne karakter er til for at hjælpe barnet når de sidder alene. Derigennem er der hjælp at hente hvis barnet går i stå eller bliver i tvivl om en opgave.

De valg som barnet tager i minispillene registreres, sammen med svarene på arbejdsarkene, og kan tilgåes af fagpersonen. På den måde kan fagpersonen løbende evaluere på forløbet sammen med barnet. Samtidig med at en samlet evaluering af forløbet kan gøres tilgængelig for fagpersoner, barnet og evt. pårørende efter endt forløb.  

Concept video

Den tredje prototype ‘Zoo game – Min autisme’, set ovenstående, var det koncept vi valgte at pitche til casepartneren. Vi lavede hertil en concept video som skulle vise konceptet og illustrere hvordan det fungerer, samt hvorfor det ville fungerer i den specifikke kontekst.

Pitch