RenSkive Challenge – Group 5 – 2022

Case Beskrivelse
Vores case tager udgangspunkt i Skive Festival, med henblik på digital understøttelse for en mere bæredygtig festivalsadfærd. Skive Festival er en 3 dages dansk musikfestival, der afholdes den første weekend i Juni ved lystbådehavnen i Skive, størrelsesmæssigt var der 11.000 festglade festivalsdeltagere sidste år. Overordnet ønsker Skive Festival gode ideer til, hvordan de som festival kan blive mere bæredygtig og grøn, her med hovedsagelig fokus på deres affaldshåndtering og sortering, transport, madspild, strømforbrug og -forsyning samt deres branding. Og i den forbindelse vil vi se på hvilke former for digital og fysisk nudging og adfærdsdesign og tiltag der kan tages i brug, for at komme deres ønsker til livs. Så kort sagt har Skive Festival ønsker til ideer der på bedst mulig vis kan styrke deres festivalsdeltageres oplevelse af hvordan man agere bæredygtigt når man begår sig på en festival, ligeledes at gøre Skive Festivals branding mere synlig, med afsæt i deres fremtidige grønne tiltag.

Informationsvidenskab
Helle Flak Skov

Interaktive Digitale Medier
Cecilie Lenda
Christian Maagaard Nielsen

Oplevelsesdesign
Dorian Celestyn Sinclear
Henriette Yessica Sommer

Video af konceptet

Her kan vores endelig koncept ses i denne korte video:

The Design Process

Afrapportering af feltarbejde

1. Indledende Q&A med Morten Riisgaard fra Skive Festival, som gav os et indblik i Skive Festival og hvad de søger ud fra dette projekt. Ydermere har han sporet os ind på forskellige problematikker som Skive Festival oplever, hermed også fokus på bæredygtig/grøn omstilling.

2. Interview med Peter fra Venue Manager, som gav os et indblik i de forskellige hardware og teknologier, de leverer til forskellige festivaler. Han fortalte b.la. om en white-label app der kan tilkøbes igennem dem.

3. Interview med frivilligkoordinator Hans-Jørgen Pedersen, som gav os et indblik i, hvilke opgaver man som frivillig kan varetage på festivalen, hvordan de rydder op imens og efter endt festival, og historikken for Skive Festival gennem årene.
Det har givet os et indblik i eventuelle muligheder for oprydning, genbrug og brug af frivillige som ressource.

4. Research på YouTube (F.eks. Roskilde Vlogs) for at observere festivalsadfærd og finde mulige blinde vinkler. Her fik vi et bedre indblik i, hvordan festivalspladser ser ud under og efter festivalen.

5. Sidst har vi selv foretaget (og transkriberet) semi-strukturerede interviews fra fire forskellige festivalsgængere (fra forskellige festivaler i Danmark), for at få indblik i hvad de har gjort sig af tanker i forhold til en bæredygtig festivaladfærd. Denne data gav os et dybere indblik i festivalsadfærd på de forskellige festivaler, og også svar på nogle af vores opstillede hypoteser.

Jobs-to-be-done

Efterfølgende lavede vi en JTBD (Jobs to be done) hvor vi kom frem til følgende overordnede emner, vi ønsker at arbejde videre med på Skive Festival casen:

  • Mission, vision og værdier (KPI’er, CSR etc.)
  • Bæredygtige tiltag (f.eks. pantsystem, nudging, ressourceoptimering, genbrug etc.)
  • Adfærd hos festivalgængere (branding, nudging, fællesskabsfølelse etc.)

Indledende brainstorm

Som en del af vores brainstorm har vi opstillet post-its omkring Skive Festival og derefter sorteret dem for at finde overordnede mønstre.

Affinity Diagram

Med udgangspunkt i KJ-metoden, har vi opstillet post-its omkring Skive Festival i Miro og derefter sorteret dem for at finde mønstre.

Core Design

Den grundlæggende idé med Core Design er at fokusere på kernen i det fremtidige system, få det til at fungere med så få funktioner og aktiver som muligt, tjekke det igen og være sikker på, at det rent faktisk virker; og skab derefter hele systemet omkring kernen.

Vi har først opstillet 6 forskellige Core Designs, hvorefter vi har udvalgt en enkelt, som vi ønsker at gå videre med (nederste Core Design).

How Might We (HMW) Question/ Ideation

Efterfølgende opstillede vi HMW Questions både individuelt og i gruppen, hvor vi derefter udvalgte et spørgsmål (den grønne), som blev starten og omdrejningspunktet for vores idegenerering. Vores ideation tog udgangspunkt i design metoden IDE-KU. Resultatet af denne ideation blev flere forskellige post-its, der sammen udgjorde vores fokuspunkter for den kommende prototype. Først gik vi fra 8 ideer (fra midten), hvor vi her valgte 4 vi idegenerede videre på. Ud fra denne generation i ideation fandt flere ideer der var interessante, som vi mente sammen kunne danne et grundlag for konceptet, og derfor blev de 4 ideer tilsammen fokuset for den kommende prototype.

Final Core Design

Vores final core design, som løbende blev opdateret i processen, hvor hovedfokusset var at Skive Festival skulle blive grønnere, gennem konceptet Ren Skive Festival og et pantsystem, og i den grad brandingen af det, samt brugen af andre forskellige bæredygtige tiltag.


BluePrint/ Customer Journey Map

Her kan man se et blueprint for den vej vores persona Louise tager i hendes valg og brug af vores prototype, dette har hjulpet os til at forstå processen for konceptet.

Idegenering og sketches af konceptet

I de nedenstående 5 billeder, er de første sketches vi lavede til vores prototype, med beskrivelse under hvert billede.

Viser en forside
Forstiller account siden hvor man som bruger opretter sig eller logger ind
Side for hvilket konkurrence man vil oprette sig under.
Side der viser holdnavn, deltagere og en opret knappe.
Siden man kommer til når man har oprettet sig, hvor man kan se de førende hold og hvor mange point ens hold har

Beskrivelse af konceptet

Branding af RenSkive-konceptet er vigtigt for, at konceptet bliver gennemført. Det betyder, at Skive Festival selv skal initiere og brande tiltaget, således at der kommer rigtigt fokus på de nye grønne tiltag.

Første del af konceptet starter inden festivalens start.
Her skal Skive Festival brande de nye grønne tiltag og appen på deres sociale medier og i nyhedsbrev, så der bliver skabt awareness. Det giver også festivaldeltagerne en mulighed for at downloade og oprette sig i appen, således at de bliver gjort fortrolig med de nye funktioner.

Deltagerne bør også modtage en mail med nærmere information omkring de nye tiltag dagen efter de har bestilt billetterne. Skulle de mod forventning alligevel misse nogle informationer, vil der også på festivallen være visualisering og reklamer for dette.

Prototype

I vores prototype som vist på nedenstående billeder starter vi ud på forside hvor man har mulighed for at for information og klikke sig ind på “Ren Skive Challenge”, ved klik på “Ren Skive Challenge” bliver man navigeret videre til tilmeld hold siden hvor man kan tilføje Holdbillede, holdnavn, kode og medlemsnavne. Man validere et medlem ved scanne billet eller indtast billet ID. Dernæst er konkurrencen i gang hvor man kan se placeringer og pantinformation, samt point og stregkode der skal bruges til køb med point. Dernæst er der et barometer, hvor man kan se sidste års indsamling, samt nuværende års indsamling i point. Sidst er et kort som giver et overblik over hvor de forskellige ting på festivalen er.

Her er vores prototype til konceptet der kan ses via Figma:

https://www.figma.com/file/7wt3UmfJGy33r4L9CsQwEd/Skive-Applikation-Prototype?node-id=0%3A1&t=bOm5rOc05IM9lZBr-0

Til sidst ses en video af vores final prototype step by step: