Gruppe 22 – Center for døvblindhed og høretab

Casebeskrivelse:

Center for døvblindhed og høretab

 

Center for døvblindhed og høretab hører under Region Nordjylland og er et landsdækkende højtspecialiseret helhedstilbud for folk i alle aldre, som lider af døvblindhed eller høretab. Centret tilbyder både undervisning, aktivitets- og samværstilbud, botilbud, syns- og høreteknisk assistance og lignende.

Fokuspunktet for casens problemstilling tager udgangspunkt i de synshæmmede på centret, som for øjeblikket består af to mænd i to forskellige aldersgrupper, som kommer på centret for at blive bedre til at beherske og håndtere it i deres hverdag.

Casen giver udtryk for, at deres udfordring ligger i, at de to synshæmmede har meget besvær med at se og finde cursoren på deres bærbare computere. De påpeger, at det eneste de kan gøre er at forstørre cursoren op til det maksimale (32×32 pixel), hvilket på ingen måde er nok for dem, og det eneste hjælpeprogram til computer, som de kan skaffe, som blandt andet er beregnet til svagtseende er Zoomtext (et forstørrelsesprogram).

Casen har stillet følgende krav til projektet:

  • En løsning, der på en ny og anderledes måde, kan anvendes af svagtseende mennesker
  • Løsningen skal være let tilgængeligt og nem at anvende.

Konceptvideo:

Designprocessen:


Arbejdet med denne case og hele forløbet har været meget iterativt, og vi kan således ikke sige at vi har arbejdet ud fra en meget lineær proces som følger det ovenstående billede slavisk. Dog har vi også fået stillet en meget kort tidshorisont på 14 dage, hvilket har gjort at det skitserede forløb (ovenstående billede) har været et behjælpeligt redskab til at holde os på rette vej, så vi var sikre på at nå frem til en koncept efter 14 dage, som vi kunne præsentere for casepartneren.

Undersøgelse – Fieldwork

Mandag d. 11/9:
Her blev vi introduceret for hele U-CrAc forløbet, som skulle forløbe over de næste 14 dage. Senere på dagen blev vi præsenteret for vores casepartner, som vi skulle samarbejde med under hele forløbet. Her havde vi mulighed for, sammen med de to andre grupper som tillige havde fået samme case, at stille spørgsmål til casebeskrivelsen og organisationen. Vi fik tillige mulighed for at møde de to synshæmmede som casen byggede på, og havde derved mulighed for at stille spørgsmål direkte til brugerne.

Tirsdag d. 12/9: 
Dagen startede med en forelæsning om etnografi, hvor vi blev introduceret til forskellige metodiske tilgange til at gå ud i felten og indsamle data, hvilket vi skulle senere samme dag.
Indsamling af data skulle foregå samtidig med de to andre grupper og vi skulle derfor nå til enighed om, hvorledes vi ønskede at udføre observation, når vi var 17 mennesker, der skulle af sted samtidig. Vi valgte at vi ville benytte os af metoden In-situ Acting, da vi alle var meget interesseret i at se de to synshæmmede i aktion i deres vante miljø. Metoden rummer altså mulighed for at bede brugeren om at vise, hvorledes de bruger computeren til hverdag, og herefter også få dem til at sætte nogle ord på. Vi fandt metoden relevant idet at casen centrerer sig om et handicap, som kan være svært at forholde sig til, og derfor kunne det give os en bedre indsigt heri, hvis vi kunne få lov til at se de to mænd i aktion med deres computer.
Samtidig valgte vi at filme meget af observationen, så vi havde mulighed for at gennemse dette, når vi kom til analysen, og for at have noget videomateriale til senere video-sketching.
Da vi ankom til centret fik vi en rundvisning af Lene, som er underviser på stedet og som er kontaktperson på casen. Her fik vi lov til at ’snakke’ med en af de døve på centret og fik derfor også en indsigt heri. Derefter delte vi os op i to grupper, hvor den ene gruppe startede hos Lars, den ene synshæmmede mens den anden gruppe startede hos Ib, hvorefter vi efter en times tid byttede så vi havde mulighed for at se begge to in-situ.

Analyse

Onsdag d. 13/9 – Torsdag d. 14/9: 
Disse to dage blev brugt på at bearbejde de information og materiale vi havde indsamlet om tirsdagen ude på centret for døvblindhed og høretab. Vi brugte meget tid på at kompleksitetsreducere de mange informationer og observationer vi havde gjort os, for på den måde at komme frem til nogle mere konkrete punkter at kunne arbejde videre med i et koncept. Denne proces var i høj grad præget af det iterative aspekt, da vi gik meget frem og tilbage mellem undersøgelse og analyse. Det var meget komplekst på den ene side at have en casepartner, som stort set havde løsningen på deres problem på forhånd og så på den anden side at være os som studerende, som ikke var helt enige i denne løsning, efter at have set Lars og Ib interagere med en computer.
Dog lykkedes det ud fra analysen få reduceret de mange informationer til en håndgribelig masse, som vi kunne arbejde videre med i analysen og syntesen.

Syntese

Fredag d. 15/9: 
Ud fra analysen var det nu muligt for os at komme med en masse ideer til, hvorledes vi kunne hjælpe de to synshæmmede, så interaktionen med it i deres hverdag ville være mere gnidningsfri. Vi havde dog i løbet af ugen snakket om forskellige koncepter, som vi fandt relevant og vi valgte herefter at brainstorme på dem alle sammen, således at vi ikke ”slog nogle ideer ihjel, men at de slog sig selv ihjel, hvis de ikke fungerede”.

Dette gav os et overblik over, hvilke ideer vi følte vi kunne bygge videre på, og hvilke, som ikke fungerede efter vi havde fået et større indblik i selve problemet.
I denne proces valgte vi også at arbejde med nogle personaer idet at de to synshæmmede var to meget forskellige mennesker, med meget forskellige krav og ønsker til deres brug af it, og da ønsket fra centret gik på, at vi skulle udvikle et koncept, som var universelt for døvblinde, fandt vi det brugbart at lave tre personaer, som kombinerede de mange oplysninger vi havde fået. Dette i et forsøg på at gøre det lettere at designe et universelt koncept til synshæmmede og ikke kun designe noget til de to konkrete personer i casen.

For at få et større indblik i vores persona-personer, valgte vi at uddele rollerne til tre i vores gruppe, hvor vi andre kunne stille spørgsmål og på den måde få et større indblik i, hvad et koncept kunne bygge på. For at få en fornemmelse af, hvordan disse personers syn var, gav vi dem forskellige diagnoser, hvor vi trak på viden fra centret og prøvede selv, så vidt det var muligt, at sætte os i deres sted (hvilket blev alternativt, men det gav virkelig en fornemmelse af, hvor uoverskuelig en computerskærm kan være!)

 

 

Mandag d. 18/9:
I fredags blev vi præsenteret for “Core Design Framework” modellen, som vi valgte at arbejde med i løbet af mandagen, for på den måde at blive mere skarpe på, hvad vi så som det primære, sekundære osv. kvalitetskriterie i forbindelse med konceptudviklingen. En af grundende til, at vi fandt det vigtigt at få fastsat disse kriterier, var på grund af en aftale med vores Casepartner om et møde senere på dagen. Her ville vi fremlægge de kriterier, som vi havde analyseret os frem til i forhold til det koncept vi havde udtænkt, og på den måde afstemme med casepartneren og deres forventninger.

Mødet med casepartneren forløb godt, og de var meget enige i de forskellige kvalitetskriterier, som vi præsenterede og fandt ligeledes vores ideer interessante – nogle punkter mere end andre, hvilket gav os et indblik i, hvor vi formentlig skulle lægge vores fokus i vores videre konceptudvikling. Herefter skrev vi mere konkrete tanker ned på tavlen, for at fastholde disse.


Tirsdag d. 19/9: 
Tirsdagen startede med en firetimers lang forelæsning, hvor vi blev sat ind i Adobe Premiere Pro, hvor vi lærte om animation og videoredigering heri. Efterfølgende skulle vi selv i gang med at lave video og tænke kreativt. Udfordringen her var at finde frem til, hvilken metode, der ville vise vores koncept på den bedste måde – Stop Motion, Animation, Footages osv. Vi blev enige om at lave en fremstilling med Stop Motion og en via Footages. Derfor gik resten af tirsdagen med at klippe klister, så vi var klar til at optage Onsdag morgen.

Onsdag d. 20/9:
Hele onsdagen brugte vi på at lave stop motion film samt footages. Derudover redigerede vi vores sketchs i Adobe Premiere Pro og gjorde dem klar til Torsdag morgen.

Torsdag d. 21/9: 

Torsdag brugte vi på at finpudse vores sketchs. Derefter skulle vi fremvise vores videosketchs til to andre grupper for at derefter få feedback. Efter at have set de andre gruppers videosketchs og de havde set vores, fik vi en masse konstruktivt kritik. Vi kan anvende denne konstruktive kritik til at udarbejde vores finalsketch. Dette vil vi bruge hele fredagen på.

Fredag d. 22/9: 

Hele fredagen har vi brugt på at filme og lave ‘stop motion’ film. Dette har vi derefter redigeret til vores final sketch. Vi har valgt at kombinere stop motion og optagelser på green screen, idet at vi følte det vil formidle vores koncept på bedst mulig måde. Vi har arbejdet med vores finalsketch hele dagen, for at gøre den klar til præsentation til på mandag. 

 

 

 

Videoskitser:

Video sketch 1:

I løbet af tirsdag og onsdag  lavede vi to udkast til konceptvideoer, som vi kunne fremvise torsdag til andre grupper, hvorigennem det var muligt at få feedback, som vi kunne bruge i vores “Final sketch video”. Første video filmede vi ved brug af “Green Screen” hvor anden video blev filmet via “Stop Motion.