Gruppe 24 – Center for Døvblindhed og Høretab


Casebeskrivelse:

Center for Døvblindhed og Høretab, som er placeret i Aalborg, er et landsdækkende tilbud for børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab. De tilbyder undervisning, botilbud, sundhedsfaglig behandling syns- og høreteknisk assistance m.m. De tilbyder også kurser for både eksterne og interne interessenter på både høretabs- og døvblindeområdet.

Casen tager udgangspunkt i to meget svagtseende mænd, der har mistet synet i en sen alder, som modtager voksenundervisning. Her bruger de computere med windows/duka-styresystemer samt zoom-tekst og Jaws. Zoom-teksten, som de er det program, de har fået stillet til rådighed af Institut for Syn og Hørelse, giver ikke det ønskede udbytte, da mændene hurtigt mister overblikket over den samlede tekst. Ydermere kan cursoren ikke forstørres, og de har derfor svært ved at finde den på skærmen.

Opgaven kan eksempelvis løses med en større cursor, som er let tilgængelig for svagtseende.

Kriterierne for casen er en løsning, der på en ny og anderledes måde, kan anvendes af svagtseende mennesker, samt at løsningen skal være let tilgængelig og nem at anvende.

Intro:

Under det opfølgende møde, til evaluering af status, blev de overordnede problemer fastslået og besluttet, baseret på de observationer, der var lavet under den første session af fieldwork. Gennem analyse af disse observationer blev der ud fra disse skabt en række mockups på mulige løsninger, til netop disse problemer. Efter en runde af feedback på de mulige løsningsforslag, blev der truffet en beslutning om, hvilke kriterier og features, der søges med dette projekt. Kriterierne var som følger:

 

  1. Tilgængelighed

  2. Konfigurierbar

  3. Kontrol og følelse af selvstændighed

  4. Pris

 

De løsningsforslag, der blev stillet blev prioriteret på følgende måde:

 

  1. Brugbar mus

  2. Farver og kontrast

  3. Stor tekst og nemt zoom

  4. Multiplatform

 

Alle disse løsningsforslag vil optimalt blive integreret som én fuld løsning.

Konceptvideo: