Gruppe 23 – Center for Døvblindhed og Høretab


Casebeskrivelse:

Center for Døvblindhed og Høretab er et landsdækkende tilbud for børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab. Centeret tilbyder botilbud, undervisning og aktivitetstilbud, sundhedsfaglig behandling og meget mere. Instituttet for Syn og Hørelse har dog begrænset redskaber for de svagtseende. Dette gælder især for to synshæmmede mænd på centeret, som kæmper med it til hverdag. De bruger computer med Windows/Duka styresystem samt mobiltelefoner med bl.a. talesyntese. Desuden har de lidt udbytte af programmet zoom-tekst på PC, som er det program, de får stillet til rådighed hos institut for syn og hørelse.

Skærmen kan forstørres, men cursoren på skærmen kan højest forstørres på 32×32 pixels. Dette relatere til, at cursoren er for lille og ikke kan ses på skærmen.

Cursoren skal kunne forstørres helst op til ca. 200X200, og skal kunne ses på skærmen. Desuden skal der tages hensyn til trinløs forstørrelse og farveskift, eftersom de svagtseende har forskellige synsproblematikker.

Opgaven lyder på, at vi muligvis skal kunne udfylde disse kriterier:

– Cursoren skal kunne ses og forstørres trinløst op til 200×200

– Genvejstaster, scoll på mus eller lign.

– Valg af farver på cursor eller ikoner

– Indstillinger kan gemmes og startes automatisk

Fokus og målgruppe

Vi har fokus på svagtseende i alle aldersgrupper, der har udfordringer med at bruge deres computer.

 

Her på siden præsenteres hele forløbet for workshoppens 3 uger, herunder arbejdsproces, videoskitsering og konceptvideo

(Billede 1+2)

 

Gruppe 23

Rasmus Hald Vindeløv ( Industrial design)

Sofie Boesen (Interaktive digitale medier)

Thanusa Kumarakulasingam (Interaktive digitale medier)

Sofie Thylkjær Asp ( Industrial design)

Sune Furlig Larsen ( Industrial design)

Mads Hemdrup (Interaktive digitale medier)

 

Konceptvideo:

Designprocess:

Idefase

Workshop uge 1 (11/9-15/9)
Vi fik tildelt en case, hvor case beskrivelsen var ’CURSOR’ til synshæmmede.
Vi gennemgik casen, som også indeholdte mulige kriterier. Efterfølgende foretog vi en brainstorm med ideer, som kunne være mulige for casen. Ideer såsom dj board, warcom tablet, vibrationsmus osv.
(Billede 3)

Senere på dagen havde vi vores første møde med vores case partner: Center for Døvblindhed og Høretab. Mødet blev afholdt med kontaktpersonen Lene Schmidt og case samarbejdspartnerne Lars og Ib. Mødet medførte en større forståelse for opgaven og virksomheden som helhed. Idet de kunne bidrage med deres krav og forventninger til konceptet.
12/9 tidligt på dagen forberedte gruppen et interview til observation, idet vi skulle på et virksomhedsbesøg hos Døvblindhed og Høretab senere på eftermiddagen.
Vi havde skitseret på en større cursor i forskellige farver, og på forskellige baggrunde med større ikoner. Vi medbragte også en warcom tablet for, at observere deres brug af det. Vi skulle samtidig have fokus på, om det var farve, lyd, skærm eller om det blot var cursoren som var problematikken for dem.

Vi interviewede både Ib og Lars som havde to vidt forskellige synsproblematikker. Vi havde to vinkler, som vi skulle have fokus på. Ud fra interviewet samt observationerne havde vi data til at udarbejde en bedre konceptudvikling, og vi kunne observere de problematikker Lars og Ib stødte på. Vi fandt ud af, at skærmen også havde betydning, idet det var skarpere for dem at se på en Macbook end deres egen computer. Farven havde også betydning, idet farvene skulle være nuancerede for at være tydeligere for deres syn.

Nogle af de problematikker som vi kunne arbejde videre på var bl.a.

– Kontrakt
– Stor mus
– Farveændring til mus eller ikoner
– Hurtig ændring
– Form
– Skarphed

Analyse fase

Vi kontaktede også Hanne Vestergaard Ottesen fra Dansk blindesamfund, for at kunne prøve ’blindebriller’, som vi kunne bruge, for at få et indblik i, hvorledes svagseende ser. Dette lykkedes dog ikke. Vi prøvede derfor at lave en tragt selv, for på den måde at kunne skabe en ide om, hvordan det er at være kikkertsynet, som Ib var. Lars var dog kikkert synet på ene øje, og orienteret synet på det andet øje.
Vi havde specifikt fokus på at konceptet skulle kunne benyttes af alle svagtseende, og blot ikke vores case- samarbejdspartner. Det skulle fremadrettet være et koncept, som kunne synliggøre både cursor, farve og skærm for de svagseende.

(Billede 6)

Sidste dage på ugen opstillede vi derfor problematikker som gennemgik i gruppen. Vi havde en agenta som vi ville køre efter. De koncepter vi fandt relevante og brugbar i forhold til brugernes krav og ønsker, gennemgik vi igen med en con n’pros. Vi kunne derved vurdere koncepternes fordele og ulemper.
Dette var en del af vores analyse, og vi valgte bestemte kriterier ud vha. en skala fra 1-5 for at prioritere vigtighederne i konceptet. Vi prøvede at sammensætte kriterierne med koncepterne, så koncepterne involverede de vigtigste kriterier.
Vi valgte tre koncepter ud som vi anså passede bedst, ifølge pointgivningen. Det endte dog også med, at vi kombinerede konceptideer.

(Billede 7 + 8)
Vi kom frem til en løsninger såsom opsætningsprogram, fysisk mus med redigeringsværktøj og føle board.

(Billede 10)

Workshop uge 2 (18/9-22/9)
Mandag mødtes vi med case -partern og -samarbejdspartnerne for, at præsentere og diskutere de forskellige ideer samt koncepter, som vi havde arbejdet os hen imod. Vi præsenterede de 3 forskellige koncepter, som alle blev vendt og diskuteret. Der blev præsenteret en software løsning, som vil gøre det muligt at forstørre cursor, samt ikoner, og ændre farven på disse. Dertil blev der fremvist en hardware løsning i form af et produkt man tilslutter sin computer og som kan ændre størrelsen samt farven på din cursor, som lokalisere den. Sidste koncept er en moduler plade(føle board), som man kan lægge sin hånd på, og så projicerer computeren ens mus’ position til pladen, så du ved hvor musen er, relativt til skærmen. Der blev enighed om at vælge softwareløsningen som hovedfokus, med cursor størrelse, ikon størrelse og farver som kriterier. De havde specifikt krav om, at de ikke ønsker at prøve noget nyt.

Vi tog højde for modellen ’Building the core design’. Vi har arbejdet med product formation, og efterfølgende set på forskellige forbehold samt begrænsninger for casen, i forhold til partners bestemte krav og begrænsninger. Vi havde ikke forholdt os til omkostningerne, da case partneren ikke havde fastlagt et budget. De kunne ikke give klare informationer om dette, da der var andre partner som skulle indvendes. De tydeliggjorde kravet om, at de helst vil benytte deres bærbar og udstyr. Det skulle helst ikke anvende nye redskaber eller ressourcer.

(Billede 11)

Tirsdag d.19/9 formiddag var der forelæsning vedrørende videosketching, som skulle bruges på konceptet. Dertil blev eftermiddagen brugt på at raffinere konceptet, og der blev så småt sat gang i storyboards samt ideer til de videosketches der skulle laves.

Onsdag d. 20/9 brugte vi hele dagen på at udarbejde hele 4 koncepter, som sener skulle fremvises i små grupperne. I de gruppe skulle vi diskutere og give feedback på hinandens videosketcher.
Der blev brugt programmet Adobe illustrator og Adobe premiere til, at forarbejde de forskellige koncepter. Videokameraerne blev også taget i brug til 1 af koncepterne.
3 af koncepterne blev tegneserier med voiceover, som forklarer problemstillingen, samt en kortfattet løsning.
Dagen efter skulle der fremvises de forskellige koncepter for de andre grupper for, at få respons, samt at give respons. Igennem denne proces blev der valgt en retning for videoen, der er en sammenfletning af forskellige elementer fra de 4 videosketches der blev lavet. Der blev arbejdet en smule på dette torsdag eftermiddag.

Om fredagen d. 21/9 skulle vi produceres den endelige film. Vi fokuserede på at overholde stilen, som er animeret. Vi arbejdede på forskellige tegninger i illustrator, fandt/lavede lyde, skrev manuskript og lagde voice over.
Vi havde også fokus på, at vi skulle fremvise det at være svagtseende gennem figurer, og software programmet. Voiceover var en vigtig del i videoen, så de svagtseende bedre kan forstå videoen.

(Billede 13)

Resultatet af vores arbejde kan ses under fanen – ’ Konceptvideo’.

Video skitser:

Vi arbejdede på et logo, for at programmet kunne navngives.

(Skitse 1)

Vi udarbejde mulige skitser, som kunne kombineres i programmet Adobe Illustrator og Adobe Premiere Pro. Vi havde fokus på, at vi skulle indrage figurer og en illustration af programmet Ez Vision.

(Skitse 2)

(Skise 3)

Skitse 4)