Gruppe 7 – LT Automation

Her skriver I kort (cirka 150 ord) omkring jeres case og hvilket problem jeres koncept sigter mod at løse. Skriv også gerne navne på jeres gruppemedlemmer og kontaktoplysninger (mail).

Konceptvideo

Her indlejrer I jeres færdige konceptvideo og beskriver kort konceptet (cirka 100 ord)

Designprocessen

Her beskriver I jeres process gennem de to ugers workshop – skriv overvejelser omkring metode, data og konceptudvikling (mellem 500-1000 ord). Brug gerne billeder o.lign. I har taget undervejs.

Bruger overskrift 4, hvis I skal lave underoverskrifter

Konceptskitser

Her indlejrer i de rå videoskitser af jeres indledende koncepter og vedhæfter en kort beskrivelse til hver videoskitse (cirka 50-100 ord pr idé).

Leave a Reply