Gruppe 5 – Uni Watches

Uniwatches.dk er en virksomhed der sælger ure eksklusivt via webhandel, til lande i Europa, hvor det primære fokus er på Skandinavien. Vores casepartnere Michael Brobak og Heine Chortsen har fornylig overtaget virksomheden med intension om at forbedre hjemmesidens design og derigennem generere flere kunder. Uniwatches.dk er i forvejen en af de stærkere forhandlere når man ser på salgspris, men det er svært for en forhandler at kunne overleve udelukkende på lav pris, så de mangler noget anderledes.
For at øge kundeantallet i et konkurrencepræget europæisk ur-marked har Uniwatches.dk bedt os om at komme på et design og/eller et koncept, der vil kunne skille dem ud fra resten af forhandlerne på ur-markedet.

Andrea Mikkelsen:…………….Amikke18@student.aau.dk
Christoffer Thorsager:……….Cthors18@student.aau.dk
Emilie Thomsen:………………..Ethoms14@student.aau.dk
Rikke Minet:………………………..Rman15@student.aau.dk
Søren Østerlund:……………….Saster14@student.aau.dk

Konceptvideo

[su_youtube url=”https://youtu.be/Jm2rpVzKSf8″]

Denne video viser både vores process med at nå frem til det endelige koncept. Idéen er en ønskeliste til ure der kan deles på sociale medier så som facebook. Videoen viser også forløbet vi har haft de sidste 2 uger med Ucrac.

Designprocessen

Processbeskrivelse:

“Vi søger hjælp og tanker uden for boksen i forhold til hvad vi kan gøre for at skille os ud af mængden”

Vores designprocess bygger på et scrum board, der har til formål at strukturere forløbet og hjælpe os med at holde overblik undervejs. Vi startede processen med at brainstorme over de forskellige grunde til, hvorfor man vil købe et ur og hvorfor ikke. På baggrund af dette udarbejde vi et kort spørgeskema. Vores spørgeskema er semi-struktureret og indeholdte spørgsmål som eksempelvis: “Hvorfor går du med ur? (udover at se tiden), Hvorfor går du ikke med ur og hvad kunne få dig til at gå med ur?”. Spørgsmålet havde til formål at undersøge forbrugernes forhold til brugen af ur og om uret opfylder andre opgaver end at vise tiden.

Fieldwork ville give os en fornemmelse af webhandel-markedet og området med ur-handel. Vi undersøgte hjemmesider der sælger smykker, fandt rapporter af nethandel og var ude og observere i fysiske butikker, både urmagere, ur-forhandlere tøjbutikker, hvor de sælger ure og konceptbutikker. Vi var ude i de fysiske butikker for at finde ud af hvordan forskellige butikker sælger ure, om det eksempelvis er som smykker, accessories eller mersalg til andre køb, og hvordan de finder det rette ur til den individuelle kunde. Dette blev gjort for at give os et overblik over feltet i arbejdede med, og lede os i den rigtige retning for hvad en webshop der forhandler ure indeholder og mangler.

Efterfølgende blev data samlet op og behandlet på tre forskellige måder. Vi startede med at arbejde med dataen fra vores interviews, hvor vi valgt at kategorisere med inspiration fra KJ-metoden. Dataen blev printet og klippet ud i mindre meningsenheder, hvor det derefter blev samlet i ni bunker, hvor dataen i hver bunke indeholder samme mening. De tre største kategorier er: visuelt, identitet og praktisk. Statistikkerne blev udvalgt efter relevans og kunne give os informationer om brugernes shoppingvaner, hvad der bliver købt og hvornår. Det sidste data over observation i de fysiske butikker blev på samme måde behandlet efter relevans, hvor vi igen kategoriserede key findings, der var gennemgående i vores materiale.

Udledte “hovedgrupper” Kriterier ud fra data

efter en gennemgang af alt vi havde lavet op til dette punkt, fik vi udledt en masse hovedpunkter, nogle fokusområder vi kunne se fra dataindsamlingen der var behov for, på den ene eller anden måde. Dette gav os en idé om hvad vi skulle bruge energi på at videreudvikle til den kommende brainstorm der skulle hjælpe os på rette vej til at finde 4 koncept-retninger. Derefter stod den på brainstorm for at udlede en masse idéer der kunne være grundlaget for et kernedesign. Efter brainstorm-session og debat frem og tilbage fik vi kogt vores idéer ned til fire primære koncepter: Filtrering, Anledning, AR og Produktgenkendelse.

Møde med Heine

Under mødet med Heine, introducerede vi ham for vores fire innovationsspor. Vi blev enige om at ligge mest arbejde i de områder, der umiddelbart er mest forligelige, og kan implementeres indenfor en overskuelig tidshorisont. Heine mente (som os selv), at 3 af sporerne er implimentér-bare i den nærmeste fremtid, og derfor kom vi frem til en løsning som indeholder elementer fra de 3 spor, med hovedfokus på “anledninger”. Ydermere fik vi en snak om, hvad der forventes af det endelige produkt/koncept, og hvorvidt der er plads til at være kreative og fremtidssigtede, Heine var meget forstående og ville hellere have et godt koncept frem for et dårligt produkt.

Fokus af koncept

Efter mødet fik vi specificeret vores fokus og i samarbejde med ham nåede vi frem til Anlednings-emnet som hovedfokus, da det ville kunne blive implementeret med den teknologi der er tilgængelig nu. “Anledning” gav os mulighed for at arbejde med både noget filtrering og et koncept fra en anden branche af online handel, det vi kalder Blomsterprincippet (se videosketch 1). Det ville åbne op for at kunne sætte Uniwatches.dk op med en unik feature til gave-givning af ure specifikt, hvilket vil leve op til deres mål med at sende deres case til Ucrac. Vi brugte tid og energi på, at få produceret 5 video-sketches der skulle beskrive de 5 retninger vi kunne tage konceptet “Anledning” i, der ville løse nogle af de problemer vi fandt frem til i vores datasamling. Efter vi havde fået lavet vores 5 video-sketches skulle vi tage dem med til et respons-møde, for at få ideerne og koncepterne kastet lidt frem og tilbage, for at se hvad der kunne forbedres, hvad skulle skrottes og hvor vi havde brug for videreudvikling. Underviserne Peter og Claus agerede supervisere/respondenter under vores respons møde. Under mødet fremlagde vi vores umiddelbare koncepter en efter en, med respons ind imellem videoerne, der ledte os frem til vores endelige koncept.

Vores koncept bygger på elementer fra alle 5 video-sketches, i et forsøg på at skabe en løsning der ville dække så mange kriterier som muligt. Hertil er vores endelige konceptvideo også.

Konceptskitser

Videosketch 1

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=YMJJy_0u4Jw&t=1s”]

Heri viser vi konceptet med at overdrage bruger- og handleoplevelsen fra online blomsterbutikker til Ur-køb. Idéen er, at person 1 skal på ferie den dag person 2 har fødselsdag, så for at time gaveleveringen med fødselsdagen, benytter person 1 sig af Uniwatches.dk’s gave-feature.

Videosketch 2

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=xZ-RnAjhyCE”]

Denne idé bygger omkring eksport af ønskelister fra Uniwatches.dk hjemmesiden til sociale medier, f.eks. Facebook. Her er det så  event-specifik ønskeliste der bruger julegaveindkøb hvor brugeren sætter sine ønsker ind på en eksportérbar liste der kan sendes til i dette eksempel, mor.

Videosketch 3

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=IoAkKtcclP8″]

For at kunne stille Uniwatches.dk som en unik forhandler på urmarkedet, kommer vi her med et forslag til en service på hjemmesiden hvor man kan tage eller uploade et billede af et ur og så finder hjemmesiden det samme ur til (formodenligt) billigere penge, samt 1 eller 2 alternative ure der ligner.

Videosketch 4

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=hV_1NIZ2f5E”]

På Uniwatches.dk har de et kæmpestort udvalg af ure, faktisk 4000+ ure fra 250,- op til 7500,- kroner pr. ur. Det er rigtig mange ure at navigere for at finde det helt rigtige, så derfor bygger denne idé på at designe en chatbot der kan lave behovsanalysen for en og hjælpe kunden med at træffe det rigtige valg.

Videosketch 5

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=ZFBOACFd9s4″]

Vores idé nummer 2 (julelisten) er her blevet gjort tilgængelig hele året rundt som en fast feature på hjemmesiden. Der er ikke meget forskel på denne idé og idé nr. 2.