Guldmann-VUK

Casebeskrivelse:

Guldmann-VUK

Viden – Uddannelse – Kommunikation

Oprindelig problemstilling fra Guldmann

Guldmann leverer bl.a. lofthejs til både hospitaler, plejehjem m.fl. Hvordan kan Guldmann indføre denne teknologi endnu mere indenfor hospitalssektoren?

Gruppe 19’s problemstilling

Gruppens feltarbejde blev udført på Nyremedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, hvor der bl.a. blev observeret forflytning af en patient fra seng til kørestol vha. et Guldmann lofthejsesystem. Derudover fik gruppen indblik i hvilke Guldmann-produkter der anvendes på afdelingen, ved interviews med nogle af afdelingens ansatte.

De ansatte på afdelingen gav udtryk for, at de ikke har kendskab til nye og eventuelt forbedrede APV-hjælpemidler (APV står for ArbejdsPladsVurdering). På de kommunale plejehjem forholder det sig i midlertidigt anderledes, da der her er større bevidsthed omkring APV-hjælpemidlerne, og de sørger for at holde sig opdaterede.

Problemstillingen handler derfor om, hvordan der på hospitalet kan skabes fokus på kommunikationen ift. viden om nye APV-hjælpemidler fra Guldmann, der kan forbedre de ansattes arbejdsgange og patienternes tryghed og sikkerhed fx i forbindelse med forflytning.

Efter observationer på Nyremedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og interviews med nogle af de ansatte, fandt gruppen derfor frem til følgende problemstilling:

“Hvordan kan formidlingen af Guldmanns produkter til hospitaler ske, således at den relevante informationen nemmest når ud til slutbrugeren?”

 

Gruppe 19:
Anne Sofie Juul Sørensen
Julie Hellevik
Kasper Keller Petersen
Louise Sørensen
Mads Peter Hilligsøe
Nanna Topp

Videoskitser:

Guldmann Certificerings App

Plejer mister sin Guldmann nål

Hospitalets nye hjælpemiddelsystem

Guldmann Days

Konceptvideo: