Hærvejen

Casebeskrivelse:

Rekvirentens formålet med hele projektet er at skabe mer-omsætning og øge antallet af arbejdspladser i landområdet. En af de store udfordringer ved Hærvejen er, at sæsonen er forholdsvis kort. De herberge, som pilgrimsforeningen har etableret er åbne i tre måneder om året. Og hovedvægten af såvel cyklister, som vandrere er også i sommermånederne.

Hærvejen kunne derfor rigtigt godt tænke sig nogle bud på, hvordan de med fordel kan udvide sæsonen. En umiddelbar opgaveformulering kunne således være:

Hvad kan gøre Hærvejen attraktiv i den del af sæsonen, der ligger udenfor de traditionelle feriemåneder ?

De fem kerneord gruppen har valgt er:

Markedsføring

Tilgængelighed

Læring

Oplevelse

Organisering

Konceptvideo:

Feltarbejde

Feltarbejdet bestod 3 dele; En tur på hærvejen, undersøgelser på gaden og møder med forskellige virksomheder.
Her er lidt video og billeder fra feltarbejdet på hærvejen.

Hærvejen
Hærvejen
Hærvejen


På Hærvejen kan du støde ind i små salgsboder, hvor man kan købe vand, lidt snacks osv. Disse er selvbetjent og det er lokale fra området der står for at fylde dem op.

Salgsbod, Hærvejen
Salgsbod, Hærvejen

5 Kerneord

Efter feltarbejdet fandt vi ud af at der er mange små problemer og store problemer ved Hærvejen, for at snævre det ind brainstormede vi og fandt frem til fem kerneord; Markedsføring, Tilgængelighed, Læring, Oplevelse og Organisering.

IMG_0952

Customer Journey

For at finde ud af hvad det virkelige problem var fortsatte vi med konceptet Customer Journey hvor vi gik igennem hvad en bruger oplever før, under og efter besøget på hærvejen.

WP_002082
WP_002092
WP_002081

Sandplay

Herefter fortsatte vi med konceptet Sandplay hvor felt-observationerne blev udtrykt via figurer i en sandkasse. Dette blev gjort for at finde et fælles sprog.

IMG_0941

Video Sketching

Video sketching var teamet i uge 2, hvor vi skulle lave film omkring nogle problemer ved Hærvejen.
Vi valgte at kigge på to koncepter; Ét hvor vi vil få skoleklasser til at besøge hærvejen, og ét hvor et chipkort skal inføres, der både agere som chipkort og nøglekort.
Alle videoerne kan ses under video sketching taben – og i videoen her kan du se lidt om hvordan de blev lavet.

Koncept valg

Efter videoerne var lavet, diskuterede vi koncepterne.
Chipkortet var favoritten, men denne er dyr at implementere for Hærvejen og mere besværlig end skole ideen. Efter en samtale med rekvirenten blev vi i fælleskab enige om at “Kill your Darlings”, altså droppe chip ideen.
Rekvirenten kunne godt lide denne idé, men meningen med dette projekt var originalt hvordan man får flere folk til at besøge Hærvejen, og skole ideen løser dette problem.
Denne idé er også forholdsvis nem at implementere og vil ikke have vildt mange omkostninger i forhold til chip ideen.

For at få folk folkeskolerne til at besøge Hærvejen, vil de enten kunne vælge en pakkeløsning eller kunne sammensætte en pakke selv.
Dette kan gøres ved hjælp af en hjemmeside. I kan hører mere om tankerne bag denne her:

Videoskitser:

Disse videoer demonstrerer ideen med at få skoleelever til at besøge Hærvejen.

Disse videoer demonsterer ideen med at lave en chip der kan bruges som betaling.