InvaCare – intelligent seng

Casebeskrivelse:

Invacare – den intelligente seng

Invacare er en virksomhed, der kan byde på stort set alle former for mobilitetshjælpemidler og hjælpemidler til hjemmepleje, institutioner og sygehuse.

Under U-crac har de opstillet en case hvor målet er at skabe en lyskilde til deres intelligente seng. Sengen er en såkaldt intelligent seng med en masse funktioner der gør det lettere at passe og pleje syge mennesker. Alle disse funktioner fungerer fint, men lyskilden der hører med til sengen fungerer derimod ikke optimalt.

Ideen er at gruppen skal fokusere på at skabe et koncept med en ny lyskilde der hverken er i vejen for plejeren, loftliften, eller patienten, og samtidig er realistisk at producere fra et økonomisk synspunkt. Derudover skal den skabes i yderst holdbart materiale, og ikke gå på kompromis med diverse sikkerhedsregulativer.

Der er fra Invacares side et ønske, at lyskilden både kan bruges som læse og arbejdslampe, og ikke falder uden for designet af resten af sengen.

Her på siden kan man følge med i hvilke problemstillinger gruppen har fundet frem til som er illustreret via diverse video-sketches under fanen Problemstillinger

Følg med i processen igennem de 3 uger, hvor diverse brain og bodystorming metoder er blevet benyttet for at komme tættere på problemer og dertil hørende løsninger under fanen Proces

Og sidst men ikke mindst se de færdige resultater af workshoppen under fanen Konceptvideo

Ucrac 2013, gruppe 22

Kirstine Bernes – Interaktive Digitale Medier
Rasmus R. Poulsen – Interaktive Digitale Medier
Michael Goul – Oplevelsdesign
Hanne Verner – Industrielt Design
Marianne Kaasing – Ergoterapeut
Mark D. Olesen – Interaktive Digitale Medier

Konceptvideo:

Denne video illustrerer det endelige koncept, som er blevet udarbejdet med henblik på at skabe en ny og komplet løsning på den opstillede problemstilling fra Invacare.

Designprocess:

Uge 1:

Vi blev i uge 1 præsenteret for problemstillingen, først på Danahøj, hvor vi talte med lederen og blev introduceret til sengen og to forskellige typer af lamper. Herefter blev vi introduceret til sengens funktioner på Center for Velfærdsteknologi. Yderligere havde vi en samtale med rekvirenten, hvor behovet blev præsenteret.
Vi har arbejdet med forskellige metoder, herunder Sandplay og Costumer Journey. Disse har givet os mulighed for at belyse problemstillingen fra flere vinkler, samt finde frem til om der er andre, ikke belyste, problematikker. På nuværende tidspunkt ser vi flere udfordringer i forhold til givne problemstillinger. Disse afklares og arbejdes videre med i den kommende uge.

Gruppen blev derudover stillet til opgave at finde 5 nøgleord som indkapslede hovedproblematikkerne og som der skulle arbejdes ud fra.

De fem nøgleord:

Stigmatisering
Fleksibilitet
Hjemlighed
Funktionalitet
Selvstændighed

Uge 2:

I uge 2 har gruppen arbejdet videre med problemstillingerne med henblik på at komme frem med deciderede løsningsforslag. For at komme frem til løsningsforslag var det nødvendigt at opridse de specifikke problemstillinger som skulle inddrages. Derfor blev der via storyboards lavet video-illustrationer som præcist kunne oplyse og illustrere disse.

Løsningsforslagene blev derefter skabt via brain og bodystorming, hvor især bodystorming skabte nye ideer men også viste hvad der rent fysisk ikke kunne lade sig gøre. Som udgangspunkt blev alle ideer fremlagt og overvejet, og senere på ugen blev disse skåret ned til 3-5 mere konkrete ideer.

Disse forslag er blevet illustreret via rå skitse-baserede stopmotion film som i næste uge skal drøftes med rekvirenten og forhåbentligt videreudvikles til et eller flere konkrete løsningsforslag.

Løsningsforslag 1:

Denne video-sketch illustrerer hvordan en lyskilde forbundet til en skinne på sengen kunne løse en masse praktiske problemer

Løsningsforslag 2:

Her illustreres der hvordan en App kan benyttes til at tænde lyset under sengen inden plejeren går ind, så loftlyset ikke skal tændes og forstyrre patienten

Løsningsforslag 3:

Den sidste video illustrerer princippet med en teleskop-lampe som ligelides kunne være en mulighed for at lette arbejdet.

Uge 3:

I starten af den tredje uge blev der som beskrevet afholdt endnu et rekvirent-møde hvor de forskellige problemstillinger og de 3-5 konkrete løsningsforslag blev fremlagt. Herefter blev de forskellige muligheder diskuteret og indsnævret til en enkelt endelig ide. Resten er ugen er derfor blevet brugt på at færdiggøre designet og funktionerne af det endelige koncept, og derudover på at forberede den endelige konceptvideo og den endelige præsentation. Alt dette er igen foregået med rekvirentens ønsker i mente, men samtidig har målet været at udfordre hans opfattelse af hvad en løsningsmodel kunne indebære

Videoskitser:

Her er de største problemstillinger skitseret via video-sketches

Problemstilling:

Lampen fra Invacare er kan ikke dække hele området af sengen. I videoen vises det at plejeren skal tjekke et sår på patientens ben, men arbejdslyset kan ikke nå dette område. Plejeren er derfor nødsaget til, at finde en anden løsning.

Problemstilling:

Patienten vågner og vil gerne læse, men kan ikke fastlåse lampen i en tilfredsstillende position. Han opgiver derfor, og må i stedet ligge sig til at sove igen.

Problemstilling:

Patienten bliver flere gange forstyrret unødvendigt i sin nattesøvn, pga diverse lyskilder. Disse skal tændes for at plejeren har lys nok til at komme ind i rummet og tjekke op på en skade