InvaCare – FlexiLamp

Casebeskrivelse:

Introduktion:

Invacare laver mobilitetshjælpemidler og hjælpemidler til hjemmepleje, institutioner og sygehuse. Det er i samarbejde med Linak, at disse to firmaer udvikler den intelligente seng.

Problemstillingen:

Der er et behov fra den enkelte bruger om at sengen skal have integreret et læselys. Men denne lyskilde skal samtidig også kunne benyttes som arbejdsbelysning af hjælperen/medarbejderen om natten til eksempelvis at tilse et sår forskellige steder på brugerens krop, skifte et kateter o.l.

Derudover er der visse krav som denne lyskilde skal opfylde. Da der kan være udskiftende personale skal funktionerne omkring lyset være enkel, diskret og falde i med omgivelserne. Derudover og må denne ikke være i vejen når personalet om dagen skal lave andre opgaver (som man ser den nu, hvor den kan være et problem ved et behov for brug af loftslift). Yderligere er der visse sikkerhedsforanstaltninger, som den intelligente seng generelt skal opfylde, og derfor selvfølgelig også denne ekstra belysning; Denne skal kunne fastgøres på sengen, overholde en afstan på 2,5 cm mellem bevægelige dele, og afstanden mellem gavl og lampe skal være mindre end 6 cm eller større end 32 cm.
Yderligere informationer om sengen kan findes ved at klikke på dette link

Vi arbejdede ud fra 5 kerneord, som satte casen i ramme og fungerede som det styrede element;

Kerneord

Konceptvideo:

Designprocess:

I vores process med casen har vi i den første uge forsøgt at undersøge den intelligente sengs funktioner og fordele samt ulemper. Hertil besøgte vi plejehjemmet Danahøj, som har fået stillet disse en del af disse senge til rådighed for at afprøve prototypen i virkelige omgivelser. Grunden til, at vi netop synes, at denne rekvirents version var indflydelsesrig var grundet Gyllas vinkel på problematikkerne set ‘fra gulvet’.

Derudover besøgte vi i denne uge også Center for velfærdsteknologi, hvor Susanne og Kirsten (som har været med til at designe og udvikle sengen), forklarede lidt nærmere om deres idéer omkring løsninger på sengens problematikker og hvilke tanker de havde gjort sig under udviklingen af denne seng, og hvad de håbede denne kunne betyde for fremtidens personale for eksempelvis plejehjem.

Disse indsamlede informationer omkring sengen gjorde det muligt at at begynde og brainstorme omkring idéer og muligheder ved sengens problematikker, hvor vi først og fremmest benyttede en brainstormsmetode kaldet ‘tree point estimation‘, hvor man sætter det værst tænkelige op imod nogle ønske scenarier, for derved at udvikle innovative løsningsmetoder.

Ydermere benyttede vi os af et kursus med Sune Gudiksen omhandlende material storytelling, hvor vi forsøgte at tegne processen for en bruger og en hjælper på et plejehjem på et ouroboros canvas, for at opstille diverse situationer der kunne opstå i løbet af sådanne nætter og i brugen af sengen. Resultatet kan ses herunder.

Vi benyttede også sandplay i et forsøg på at afdække eventuelle skjulte problematikker og gennem symbolisering få adgang til de “dybere” lag i psyken. Her styrer det sanselige og hjernen ‘slås fra’ mens der “leges”. Først herefter kan fortolkningen igangsættes og det rationelle og irrationelle analyseres. Resultatet af de 2 sandkasser kan herunder. Fortolkning og analyse af sandkasserne udmundende i en brainstorm af lampen og dens funktioner samt andre problematikker ved den intelligente seng.


Brainstormen kan ses på dette link

Dialog med Invacare

Efter at have arbejdet med overstående teknikker og metoder fremlagde vi dette afklarende skema for Invacare som en start på vores dialog.
Skematisk oversigt

Videoskitser: 

Stop-motion løsning 1.

Stop-motion løsning 2

Videoskitse