Medicalmodo (I)

Casebeskrivelse:

Header

Konceptudvikling af interface til pilledispenser

Det nyopstartede selskab Medicalmodo, har taget patent på en patron til brug i en pilledispenser. I pilledispenseren vil der være plads til et nærmere bestemt antal patroner med medicin i pilleform; ligesom toner til en printer eller kaffe til en espressomaskine. Hver patron indeholder elektronisk registrering af bl.a. indhold, lager, dispensering og udløbsdato.

Med patronen og det omsluttende design, forsøger Medicalmodo at automatisere den måde hvorpå syge får doseret deres medicin. Dette skal, ifølge Medicalmodo, skære ned på den fejlmedicinering der forekommer i samfundet, og effektivisere måden man dispenserer medicin på. Både med henhold til selv-medicinering, og medicinering i det offentlige.

Medicalmodo søger i den forbindelse et design af et interface til interaktion med denne maskine, som bliver vores opgave at lave. Interfacet skal tage højde for en række ting, som f.eks. rystende hænder, dårligt syn, farveblindhed og teknologisk snilde.

De fem kerne ord:

 • Selvstændighed
 • Velfærdsteknologi
 • Ressourcebesparing
 • Livskvalitet
 • Fleksibilitet

I gruppen:

 • Mette Lausen
 • Nikolaj Henriksen
 • Rasmus Højmark
 • Anne Nielsen
 • Jonas Kring
 • Daria Ellgaard
 • Joakim Thomsen

Konceptvideo:

Designprocess:

Uge 1

Onsdag – Feltarbejde

Onsdag var vi på besøg på Egestadshus Plejehjem, hvor vi snakkede med personale og beboere om medicinhåndtering og tekniske færdigheder.

Skilt
Skibet sejler mod fremtiden

Vi så hvordan medicinen bliver opbevaret i store låste kasser på beboernes værelser, som så låses ud af plejerne flere gange om dagen, hvor der tjekkes af på et medicinskema. Desuden kvitterer den enkelte plejer for at have givet beboeren medicinen. Der er meget kontrol for at undgå fejl. Beboerne på plejehjemmet var generelt for dårlige til selv at håndtere deres medicin, og vi bestemte os derfor for at arbejde med en lidt friskere målgruppe – ældre som stadig bor hjemme.

Plejehjem

Torsdag – Sandplay

Torsdag var der Sandplay workshop ved Anete Strand, adjunkt ved Institut for Kommunikation på AAU, som forklarede og viste hvordan man kan bruge en sandkasse til at tænke ud af boksen og visualisere problemstillinger.

Overblik over scenarie
Skibet sejler mod fremtiden

Specifikt brugte vi Sandplay til at få en fælles forståelse for de erfaringer vi gjorde os under vores indsamling af empiri i felten. Sandplay hjalp os med at få de tanker som vi hver især havde inde i hovedet ud, så vi lettere kunne finde ud af hvilke problemer der er i den nuværende løsning med pille-dispensering. På billederne ses f.eks. to biler som er forulykket, et symbol på fejlmedicinering – og nogle skibe som sejler mod fremtiden inden for medicinering.

Ulykke = Fejlmedicinering

Fredag – Customer Journey Workshop

Ugen sluttede af med en Customer Journey Workshop, hvor vi brugte Ouroboros-cirklen til at finde ud af hvornår en typisk bruger skal bruge pille-dispenseren på et typisk dag, og hvordan.

Customer Journey Workshop - En dag med maskinen
Customer Journey Workshop - Features

Vi brugte også cirklen til, at finde de funktioner vi hver især gerne ville have inkluderet i en endelig løsning – ved hjælp af brainstorming. Vi inddelte bagefter alle vores post-its alt efter om det var nice-to-have eller need-to-have funktioner/krav.

Customer Journey Workshop - Board


Uge 2

Tirsdag – Idégenerering

Ugen startede med brainstorming og idégenerering for at åbne op for den kreative udviklingsproces. Vi arbejde med post-it’s og sketching af idéer.

Post-its
Sketching

På baggrund af den empiri, der blev indsamlet i workshoppens første uge, blev der opstillet tre forskellige tilgange til løsning af problemstillingerne; en analog løsning, en app og en udvidelse af en allerede eksisterende løsning, ”trivselsskærmen”. Vi delte endvidere disse ind i forskellige typer, som f.eks. “kompliceret” og “simpel” alt efter hvor meget funktionalitet der skulle inkluderes.

Ulykke = Fejlmedicinering

Onsdag, Torsdag & Fredag – Green screen og stopmotion

En måde at illustrere sine ideer ”quick n’ dirty” er ved hjælp af videoskitsering. Det meste af ugen gik med stopmotion og bodystorming på green screen. Begge metoder er simple værktøjer til at få vist principperne i vores ideer.

Green screen
Workin

Efterfølgende blev klippene og billederne redigeret sammen til små filmsekvenser, der senere i processen skal bruges til at vise rekvirenten fra Medicalmodo de forskellige tilgange vi har fundet frem til.

Ulykke = Videoredigering


Uge 3

Tirsdag – Final skitsering af App

Tirsdag brugte vi en god del af dagen på at få designet på App’en helt på plads. Det skete i en diskussion på gruppen, med overvejelser om hvordan designet blev lavet lettest at bruge for de ældre; 65+.

App og iPad
Kigger på App skitser

Det startede med et udkast fra et gruppemedlem (øverst til venstre), og så arbejde vi ellers derudfra med design og valg af funktioner. Da der var tidspres på, og det naturligt tager tid at lave ”færdige” App-skærmbilleder, valgte vi omhyggeligt hvilke skærme som vi skulle bruge til vores koncept video.

Arbejdsmateriale

Onsdag & Torsdag – Koncept film

Optagelserne til den endelige konceptfilm blev foretaget onsdag og torsdag. Det skete med en green screen som baggrund.

Camera Man
Paryk

Efterfølgende blev klippene og billederne redigeret sammen til små filmsekvenser, der senere i processen skal bruges til at vise rekvirenten fra Medicalmodo de forskellige tilgange vi har fundet frem til.

Troværdige Torben TVBiks

Videoskitser:

Sketching – Analog 1

Sketching – Analog 2

Sketching – Analog 3

Sketching – App 1

Sketching – App 2

Sketching – App 3

Sketching – Lis & Jørgen

Præsentation – Fremtidens Interface