BODY BIKE III

Body Bike

BODY BIKE designer, producerer og sælger indoor cycles.

Nu har BODY BIKE lave en trænings-app som downloades direkte af slutbrugeren. Dette åbner nogle muligheder som BODY BIKE gerne vil udnytte og samtidigt skabes der også nogle problemstillinger hos slutbrugeren som skal løses på bedst mulige vis.

Det er BODY BIKE’s mål at sælge cykler – ikke at levere altomfattende software.

 

Opgave

Vi er i gruppen blevet tildelt opgave 3 som lyder: Hvordan kan en fitnesskæde udnytte app’en i deres forretningskoncept?

 

Det færdige koncept

Gruppens medlemmer

Helena Jail Jeantis - Industrial Design

Daniel Nørskov – Industrial Design

Natacha Bering Kristensen – Interaktive Digitale Medier

Nicolai Joshua Stenum Jensen – Interaktive Digitale Medier

 

 

Første uge - research:

I denne uge havde vi vores første møde med vores case samarbejdspartner BODY BIKE. Mødet blev holdt med Hanne som er produktdesigner hos BODY BIKE. Ud fra mødet vi en større forståelse for vores tildelte opgave samt BODY BIKE som virksomhed. Hanne gav os en god gennemgang af hvordan den ny-udviklede applikation fungerede. De kommende dage efter mødet med BODY BIKE blev brugt til at reflektere over hvad vi havde brug for at vide for, at løse opgaven. Vi blev tildelt interviews med centerchefen hos Fitness DK og Fitness World samt en instruktør hos Fitness DK. De kommende dage blev brugt på at udarbejde en interviewguide til hvert interview, så vi fik den viden vi havde brug for, for at komme videre med arbejdet. Samtidig med at vi foretog vores interview hos henholdsvis Fitness DK og Fitness World foretog vi også feltobservationer af en spinningstime for, at få viden om brugernes adfærd under spinning med særligt fokus på brugen af diverse tracking-devices. Derudover fik vi også muligheden for at teste applikationen på den nyudviklede cykel. Image and video hosting by TinyPic

Anden uge - syntese:

De første par dage i denne uge blev brug på at analysere den indsamlede data. Ud fra de forskellige interviews og observationer fandt vi ud af hvordan BODY BIKES mål kunne forenes med fitnesskæderne og brugernes ønsker. Vi udarbejdede en del videosketches med udvalgte observationer og udtagelser fra vores interviews. Samtidigt udviklede vi allerede skitser af koncepter som vi ville præsentere for BODY BIKE senere på ugen. På det andet møde med BODY BIKE viste vi vores præsentation af det indsamlede data, så Hanne kunne få en forståelse for vores valg af videre retning. Under mødet fik vi en del feedback, og blev nødt til at ændre retning. Vi havde i gruppen haft et for stort fokus på elementer som lå uden for den stillede opgave. De næste dage gik vi i “tænkeboksen” og arbejdede videre med feedbacken. Resultatet af dette blev 6 delkoncepter som kan ses under fanen “videosketch”. Image and video hosting by TinyPic

Tredje uge - realisering

Denne uge startede med et møde med BODY BIKE, hvor vi præsenterede vores 6 forskellige delkoncepter. Ud fra disse fik vi en forståelse for hvad der virkede og hvad der ikke gjorde. Dermed kombinerede vi 4 af de 6 koncepter til ét samlet koncept. De resterende dage blev brugt på at planlægge og udforme den endelige produktvideo, som består af animationer, stilbilleder og voiceover. Resultatet af vores hårde arbejde kan ses under fanen "konceptvideo".

Koncept 1

Dette koncept viser hvordan BODY BIKES app kan integreres i fitnesskædernes egen apps. Dette eksempel er med Fitness World.

Koncept 2

Dette koncept viser modsat før, hvordan appen ville fungere som standalone app.

Koncept 3

Her ser vi hvordan BODY BIKES app/integrerede modul kan virke med andre maskiner end kun cykler.

Koncept 4

Instruktørerne kan tilgå indsamlet data om brugen af Body Bikes cykler.

Koncept 5

Den indsamlede data sendes til relevante aktører (body bike og fitnesscenter direktører) til analyse af cykler og brugere. Aktørerne kan anvende analysen af cyklerne til at se, hvornår cyklerne trænger til reparationer.

Koncept 6

Fitnesskæderne benytter værdien af appen til at markedsføre sig selv.
Del dette koncept med dit netværk